Kanadanın Genel Özellikleri

Dünya Ülkeleri bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Kanada Genel Özellikleri, Kanada nın Genel Özellikleri, Kanadanın Genel Özellikleri nelerdir

  Kanadanın Özellikleri Coğrafi Verileri

  Konum: Kuzey Amerika'nın kuzeyinde, Kuzey Atlas Okyanusu ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında yer almaktadır
  Coğrafi konumu: 60 00 Kuzey enlemi, 95 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Kuzey Amerika
  Yüzölçümü: toplam: 9,984,670 km²
  kara: 9,093,507 km²
  su: 891,163 km²
  Sınırları: toplam: 8,893 km
  sınır komşuları: ABD 8,893 km
  Sahil şeridi: 202,080 km
  İklim: 70paraleldeki buz tepelerinden bati sahillerindeki gür bitki örtüsüne kadar değişiklik gösteren iklim çeşitliliğine rağmen Kanada'nın bütününde özellikle nüfusun da daha yoğun olduğu Amerika sınırları boyunca 4 ayrı mevsim yaşanır Yazın günlük sıcaklık +35 ve daha üstündeki derecelere kadar yükselir, buna rağmen -25 ve daha da altındaki dereceler alışılmadık değildir İlkbahar ve sonbaharda hava sıcaklıkları daha normaldir
  Arazi yapısı: Batıda dağlık ovalar, güneydoğuda alçak düzlükler çoğunluktadır
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Logan Dağları 5,959 m
  Doğal kaynakları: Demir, nikel, çinko, bakır, altın, kurşun, molibden, potas, gümüş, balık, kereste, vahşi doğa, kömür, petrol, doğal gaz, hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %457
  daimi ekinler: %065
  diğer: %9478 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 7,850 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Kuzeydeki süreklilik gösteren buzlanma ekonomik gelişmeye engel teşkil etmektedir; Doğudan Rocky Dağlarından gelen şiddetli kasırgalar ülkeye yağış ve kar getirirler

  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 33,098,932 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %176 (erkek 2,992,811; kadın 2,848,388)
  15-64 yaş: %69 (erkek 11,482,452; kadın 11,368,286)
  65 yaş ve üzeri: %133 (erkek 1,883,008; kadın 1,883,008) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %088 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 585 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 469 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 8022 yıl
  erkek: 7686 yıl
  kadın: 8374 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 161 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %03 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan kişi sayısı: 56,000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 1,500 (2003 verileri)
  Ulus: Kanada

  Nüfusun etnik dağılımı: İngiliz kökenli %28, Fransız kökenli %23, diğer Avrupalılar %15, Amerikan yerlileri %2, diğer Asya, Afrika, Arap kökenli %6, melez %26
  Din: Roma Katolikleri %42, Protestanlar %40, diğer %18
  Dil: İngiliz %593 (resmi), Fransız %232 (resmi), diğer %175
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %99 (2003 verileri)

  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Kanada
  ingilizce: Canada
  Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi
  Başkent: Ottava
  İdari bölmeler: 10 eyalet ve 3 bölge; Alberta, British Kolombiya, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Kuzeybatı bölgesi, Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Adası, Quebec, Saskatchewan, Yukon Bölgesi
  Bağımsızlık günü: 1 Temmuz 1867 (İngiltere'den ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü /Kanada günü, 1 Temmuz (1867)
  Anayasa: 17 Nisan 1982

  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar
  ABEDA, ACCT, AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), ARF, AsDB (Asya Kalkınma Bankası), ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), CE (Avrupa Konseyi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURCA, MIPONUH, MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNDOF (BM Ateşkes Gözlem Misyonu), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Kanada üreten ülkeler arasında ilk ona girmektedir Yüksek teknoloji ve hizmet sektörü alanlarında muazzam bir büyüme göstermektedir Kanada'nın imalat sanayisinin çoğu; Ontario ve Qebec bölgelerinde bulunmaktadır Bu bölgelerde motorlu araçların üretiminin yanı sıra yiyecek ve içecek, kağıt ve kağıt mamulleri, ana metaller, fabrikasyon metaller, petrokimya ve kimyasallar üretmektedir
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 1165 milyar $ (2006 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %28 (2006 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %23
  endüstri: %292
  hizmet: %685 (2006 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2006)
  İş gücü: 1759 milyon (2006)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %75, imalat %14, inşaat %5, tarım %2, diğer %3 (2004)
  İşsizlik oranı: %64 (2006 verileri)
  Endüstri: Gıda maddeleri, kağıt üretimi, taşıt araçları, kimyasal maddeler, balık üretimi, petrol ve doğal gaz
  Endüstrinin büyüme oranı: %07 (2006 verileri)
  Elektrik üretimi: 573 milyar kWh (2004)
  Elektrik tüketimi: 5224 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 3301 milyar kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 2248 milyar kWh (2004)
  Tarım ürünleri: Buğday, arpa, tütün, meyve, sebze, süt ürünleri, ormancılık ürünleri, balık
  İhracat: 405 milyar $ (2006 verileri)
  İhracat ürünleri: Motorlu araçlar ve yedekler, kağıt mamulleri, doğal gaz, alüminyum, elektrik, ham petrol
  İhracat ortakları: ABD %842, Japonya %21, Birleşik Krallık %18 (2005)
  İthalat: 3532 milyar $ (2006 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve araç gereçler, ham petrol, kimyasal maddeler, motorlu araçlar ve yedek parçalar, dayanıklı tüketim malları, elektrik
  İthalat ortakları: ABD %567, Çin %78, Meksika %38 (2005)
  Dış borç tutarı: 6847 milyar $ (2006)
  Para birimi: Kanada Doları (CAD)
  Para birimi kodu: CAD
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart

  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 18276 milyon (2005)
  Telefon kodu: 1
  Radyo yayın istasyonları: AM 245, FM 582, kısa dalga 6 (2004)
  Radyolar: 323 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 80 (1997)
  Televizyonlar: 215 milyon (1997)
  Internet kısaltması: ca
  Internet servis sağlayıcıları: 760 (2000 verileri)
  Internet kullanıcıları: 219 milyon (2005)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 48,467 km (2005)
  Karayolları: toplam: 1,042,300 km
  asfalt: 415,600 km
  asfalt olmayan: 626,700 km (2005)
  Su yolları: 631 km
  Boru hatları: Ham ve arıtılmış petrol 23,564 km; doğal gaz 74,980 km
  Limanları: Becancour (Quebec), Churchill, Halifax, Hamilton, Montreal, New Westminster, Prince Rupert, Quebec, Saint John (New Brunswick), St John's (Newfoundland), Sept Isles, Sydney, Trois-Rivieres, Thunder Bay, Toronto, Vancouver, Windsor
  Hava alanları: 1,337 (2006 verileri)
  Helikopter alanları: 12 (2006 verileri)


  Ek Özellikleri
  Nesi Meşhur:
  Ülkenin Simgesi Akçaağaç, Kutup Ayıları, Eskimolar (İnuit=insan), Balık Avcılığı, Kağıt Sanayi, Calgary Kış Olimpiyatları, Kış Mevsimi, Toronto Televizyon Kulesi, Tundralar ve Buzullar, Ulusal Parklar, Ottawa, Toronto, Montreal, Calgary, Quebec, Van couver Şehirleri, Niagara Şelalesi