Kalbimden Dökülen Sözler

Güzel Sözler bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  1) kALbİmİn AtIşI nEfEs Alı$ıM sEnİ çOk sEviyOrUm..

  2) İçİm O kAdAr sEn dOldU ki İnsAnlAr sEni gÖzbEbEklErimdEn gÖrüR dE A$ıK oLuRlAr dİyE bAkmAyA kOrkAr oLdUm..

  3) yAlnIzLıKtI sEnSiZkEn tEk yOldA$ım..

  4) bEn sEnİ bİ kUm tAnEsİnE AdInI yAzAcAk kAdAr dEğİl sAhİldEki tÜm kUm tAnElErİnE AdInI yAzAcAk kAdAr çOoOOooo...k sEvİyOrUm..

  5) yÜrEğİmdE sEndEn bAnA hİç Bi ı$ıK yhOqKk!! bEn kArAnlIktAn çOk kOrkArım.. gEL kUrtAr bEnİ BurdAnN..