kadınlar için söylenen sözler

Moda bölümünde yer alan bu konu yalnızlar rıhtımı tarafından paylaşıldı.

 1. kadınlar için söylenen sözler

  KADINLAR HAKKINDA
  * İmandan sonra, iyi bir kadından daha büyük bir nimet yoktur.
  Hz. Ömer (R.A.)

  * İyi bir adamın evinde fena bir kadın varsa, o adam Cehennem azabını çekiyor demektir.

  Hz. Ali (R.A.)

  * Yuvasını seven bir kadın için, tahammül edilmeyecek güçlük, katlanılmayacak fedâkarlık yoktur.

  Hz. Ali (R.A.)

  * Bir kadının terbiyesi; evlâdının terbiyesinden, dirâyeti de evlâdının kifâyetinden anlaşılır.

  Ahmet RÜFÂİ (K.S.)

  * Bir evin temeli çürük ise, yine bir müddet dayanır. Fakat içindeki kadın fenâ ise hemen yıkılır.

  Hz. Ali (R.A.)

  * Kadın olmasaydı dünyada hayatın neşesi olmazdı.

  MEVLÂNA Celaleddin-i RÛmî ( K.S.)

  * Kadının güzel bir şekilde kendisini kocasının hizmetine vermesi, Allah yolunda cihad etmesi gibidir.

  Hz. Ali (R.A.)

  * İki dert vardır ki, bunların ilacını bilemiyorum: Biri idrar tıkanıklığı, diğeri huysuz kadın.

  İyas bin Muâviye (Rah.A.)

  * Kadınların en hayırlısı, zevcine muhabbet gösterendir.

  Hz. Ali (R.A.)

  * Kadınlarda vücut güzelliğinden ziyâde, huy güzelliği aranır. Her iki yönden güzel olan bir kadın tam kadındır.

  Ze Mahşeri (Rah.A .)

  * Kadınlarınızın en hayırlısı: İffetli, genç, şehvetli ve kocasına itaat edendir.

  Hz. Ali (R.A.)

  * Kadının sevgisi süreksiz ve geçicidir. Onun sinesine yaslandığın vakit sevilir ve okşanırsın; yanından ayrıldıktan sonra, kendisine bir yabancı, belki de bir düşman gibi görünürsün.

  Şeyh Nefzavî (K.S.)

  * Kadın, vücudun sol tarafından yaratılmıştır. Soldan meydana gelenlerden ise kimse doğruluk görmemiştir.

  Abdurrahman CÂMi (K.S.)

  * İnsanlık mektebinin ilk hocası kadındır.

  Bıçakçızâde İ. Hakkı

  * Kadınlar melektir, onları şeytan eden erkeklerdir.

  İsmail Hakkı İZMİRLİ

  * Kadına hakiki hayatı, erkeğin terbiyesi kazandırır.

  Bıçakçızâde İ. Hakkı

  * Kadınlara hürmet et. Düşün ki, kadınlık insanlığın anasıdır.

  Ali Fuad BAŞGİL

  * Dayağı hak ettikleri halde, karılarını dövmeyenler ya deve kadar hamüldürler ( tahammüllü ), yahut fare kadar korkaktırlar.

  Selahattin ENİS

  * Kadını iki şey kadınlıktan çıkarır; Çenesi ve inadı.

  Ali TAYYAR

  * Kadının Kur'anla sabit olan örtüsünü inkar küfürdür. Kadının örtünmemesi günah ve haramdır.

  A. Şeref GÜZELYAZICI

  * Kadınla ruhî ve asâbi hâlât, erkekten fazladır.

  Ali TAYYAR

  * Her iyi kadın, erkek için mukaddes bir kalkandır.

  Halide Edip ADIVAR

  * Kadının üç mühim vazifesi vardır: Âileyi tanzim, Nesli temin, Evlâdı talim.

  Ali TAYYAR

  * Kadının kocasının akrabasını, kendi hısımlarından üstün tutması, kadının mühim vazifelerindendir.

  A.Şeref GÜZELYAZICI

  * Kadının irâdesi az, düşüncesi kısa, sebâtı zayıftır.

  Ali TAYYAR

  * Dokunma keyfine; yalnız tetik bulun, zira; Kadın deniz gibidir: Hiç inanmak olmaz ha !..

  Tevfik FİKRET