Kaç bakanlık vardır?

Türkiyemiz bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Ülkemizde kaç tane bakanlık vardır, ülkemizdeki bakanlıklar hangileridir

  Türkiye Cumhuriyeti'nde toplam 16 bakanlık vardır. Bu bakanlıklar direkt olarak kabine'de başbakana bağlıdır. İşte Türkiye'deki Bakanlık'ların isimleri

  1. Başbakanlık
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
  4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  5. Çevre ve Orman Bakanlığı
  6. Dışişleri Bakanlığı
  7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  8. İçişleri Bakanlığı
  9. Milli Savunma Bakanlığı
  10. Ulaştırma Bakanlığı
  11. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
  12. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
  13. Sağlık Bakanlığı
  14. Milli Eğitim Bakanlığı
  15. Maliye Bakanlığı
  16. Kültür ve Turizm Bakanlığı