Jeopolitik nedir?

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

  1. Ömer

    Ömer Yönetici

    Jeopolitik ne demek

    Bir ülkenin coğrafi konumunun ve koşullarının, uluslararası siyasette oynadığı rolü inceleyen ve bundan sonuçlar çıkaran bilim dalı. Jeopolitik, siyasi coğrafyanın devamı ve bir alt dalıdır; potansiyel değerleri inceleyerek geleceğe dair sonuçlar çıkartır. Batıda 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkmış yeni bir siyasal bilim dalıdır.

    Politik siyaset ve toprak siyaseti kavramlarını ifade etmek için kullanılan jeopolitik kelimesi, Yunanca toprak anlamına gelen "geo" ile politika anlamındaki "politeia" kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bu terimi ilk olarak İsveçli bilim ve siyaset adamı R. Kjellen kullanmıştır. Kjellen, jeopolitiği "bir devletin ilmi olarak coğrafi teşekkül veya mekan içinde incelenmesi, araştırılması" olarak tanımlar.