Istranca Dağları

Marmara Bölgesi bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Istranca Dağları Hakkında Bilgi

  Trakya'nın kuzey ve kuzeybatı boyunca, Bulgaristan sınırına doğru uzanan ve yeşil orman dokusuna sahip dağ sırası. Dağ yükseltisi Tunca Havzası'na yaklaştıkça azalır. En yüksek yeri Kırklareli ile Demirköy arasında olup 1.000 metre kadardır. Bulgaristan sınırı yakınındaki Bakacak Kule Tepesi'nde yükseklik 590 metreye düşer.
  Istranca Daglari.jpg
  Istranca Dağları'nın granit ve gnays ana kayaları üzerinde dalgalı bir yapısı bulunmaktadır. Bu kesimlerde orman örtüsü altında, sığ ve kalkersiz kahverengi orman topraklarına rastlanır. Şiddetli erozyona uğrayan tepelerde bu örtü seyrekleşmiş ya da tümüyle ortadan kalkmıştır.

  Dağı kaplayan en önemli ağaçlar, yüksekliğe ve neme uygun olarak aşağıdan yukarıya doğru önce meşe türleri, dişbudak, gürgen, karaağaç ve ardından da kayın toplulukları olarak görülür. Istranca ormanları, kış aylarında tabanının suyla kaplanması nedeniyle "subasar ormanlar" ya da diğer adıyla "longoz" ormanları olarak nitelendirilir. Her mevsimde taban suyu seviyesi oldukça yüksek, organik madde bakımından zengin olan bu asidik topraklar, üzerinde gelişen ormanları tropikal ormanlara benzer bir şekilde süsleyerek biyolojik zenginliği artırmaktadır. Istranca Dağları'nı kaplayan ormanlarda, nesli dünya çapında tehlike altında olan su samurları yaşamaktadır.

  Bu yazı internet dışı kaynaklardan elde edilen bilgilerle derlenerek, harbiforum.net için yazılmıştır.