İstikamet Nedir, İstikamet Ne Demek

Harbi Sözlük bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  İstikamet Nedir, İstikamet Ne Demek, İstikamet Anlamı

  İstikamet, yön, cihet doğrultu anlamına gelir. Bir diğer anlamı doğruluk ve dürüstlüktür.

  - Artık istikamet Kahramanmaraş.

  - İnhirâf etmiş tabîat istikāmet kalmamış (Leskofçalı Gālib)

  Dini manası ise Allah'ın emir ve yasaklarına tastamam uyup, dosdoğru yol olan sırat-ı müstakim üzere bulunma demektir. İstikamet, Kur’an-ı Kerimde, “göklerde ve yerde olan her şeyin kendisine ait olduğu Allah’ın yolu” olarak beyan edilir.

  - Kuşeyrî, istikāmetten bahsederken Ebû Ali Cüzcânî’nin şöyle dediğini nakleder: "İstikāmet sâhibi ol, kerâmet sâhibi olma. Çünkü nefsin kerâmet iste diye seni tahrik etmekte, ulu ve yüce olan Rabb’in ise senden istikāmet istemektedir" (Süleyman Uludağ).

  İstikamet almak: Belli bir hedefe yönelmek.

  İstikamet vermek: Belli bir tarafa doğru sevketmek.

  Muhîtin ıztırapları ve sıkıntıları düşüncelerime renk ve istikamet veriyordu (Hâlide Edip Adıvar)