İstanbul'un Fethinin Sonuçları

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  İstanbulun Fethinin Sonuçları Nelerdir?

  Türk tarihi açısından

  Yükselme devri başladı.
  Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirildi.
  Boğaz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti.
  Fener Rum Patrikhanesi Osmanlıların himayesine girdi.
  II. Mehmed’e “Fatih” unvanı verildi,
  Osmanlı Devletinin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı,

  Dünya tarihi açısından

  Ortaçağın sonu Yeniçağın başlangıcı oldu,
  Bin yıllık Bizans İmp.luğu sona erdi
  Toplar, Avrupa’da derebeyliğin sona ermesine neden oldu,
  İstanbul’dan giden bilim adamları, Avrupa’da Rönesans ve Reformun başlama-sında etkili oldular,
  Doğu ticaret yollarının Osmanlıların eline geçmesi ve teknolojik gelişmeler coğrafya keşiflerine neden oldu.