İskender ve Hellenizm Uygarlığı

Tarih bölümünde yer alan bu konu SafakT tarafından paylaşıldı.

 1. SafakT

  SafakT Yeni Üye

  M.Ö. 337’de tahta geçen İskender, Yunanistan’dan başlayarak Anadolu, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Pers topraklarını yaptığı seferle kendine bağlayarak büyük bir imparatorluk kurdu. Doğu ve batı kültürünü kaynaştırmaya çalıştı. Yunan kültürü ile doğu kültürünün birleştiği bu 300 yıllık döneme Hellenizm Dönemi denir. İskender’in genç yaşta ölmesi ile devlet parçalanmıştır (M.Ö. 330).

  Makedonya’da Antigonit Krallığı,
  Türkiye’den Hindistan’a kadar uzanan topraklarda Selevkos Krallığı,
  Mısır’da Ptollemeler Krallığı kuruldu.

  İskender’den sonra Hellenistik kültür, Anadolu’da 300 yıl daha yaşamıştır. Bu dönemin en önemli merkezi Bergama’dır. Bergamalılar, kendi adını taşıyan parşömen kağıdını icat ettiler. Asklepion Sağlık Merkezi ve zengin bir kütüphanesi vardır.

  En önemli mimari eser olan İskenderiye Feneri bu dönemde yapılmıştır. Ayrıca Zeus Heykeli de en önemli eserlerdendir.

  Pozitif bilimlere yani tarih, felsefe, matematik, astronomi ve coğrafyaya önem verilmiştir.

  Hellenistik Kültür; Büyük İskender’in yeni ülkeler ele geçirmesiyle Hindistan’a kadar uzanan Yunan kültürünün Doğu kültürü ile sentezinden ortaya çıkmıştır.

  Bir kitaptan alıntıdır.