İnşirah Suresinin Anlamı

Sureler ve Anlamları bölümünde yer alan bu konu mahir tarafından paylaşıldı.

 1. mahir

  mahir Harbi Aktif Üye

  İnşirah Suresi Anlamı, Elemneşrahleke anlamı

  İnşirah suresinin manası

  Medîne devrinde nâzil olmuştur, 8 âyettir.

  Rahmân, Rahîm olan Allah'ın ismiyle

  1-Göğsüne senin için (ilim ve hikmetle) inşirâh vermedik mi (genişletmedik mi)?

  2, 3-Ve sırtına çok ağır gelen yükünü, senden indirmedik mi?

  4-Hem senin için şânını yükseltmedik mi?

  5-İşte şübhesiz zorlukla berâber, bir kolaylık vardır.

  6-Gerçekten zorlukla berâber, bir kolaylık vardır.

  7-O hâlde boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe giriş) yorul!

  8-Ve artık ancak Rabbini arzula!