İnsanı helak eden 76 büyük günah!

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu matematikçi tarafından paylaşıldı.

 1. matematikçi

  matematikçi MATEMATİKÇİLERİN KRALI

  Allah’ın emirlerini yerine getirmeme ve yasakladığı şeyleri yapma şeklinde tarif edilen günah kavramı büyük ve küçük diye ikiye ayrılıyor. Peki nedir bu günahlar...

  Allah’ın emirlerini yerine getirmeme ve yasakladığı şeyleri yapma şeklinde” tarif edilen günah, aynı zamanda insanı Allah’ın yolundan uzaklaştıran bir başkaldırı olarak da tanımlanır.

  Pek çok çeşidi olan ve din âlimlerince ayet ve hadislerden hareketle, büyük ve küçük günahlar diye ikiye ayrılmış.
  Işık Yayınları’ndan İlahiyatçı yazar Murad Karasoy imzasıyla çıkan “Büyük Günahlar” isimli kitap günah kavramını, insanı günaha sevk eden nedenleri ve günah çeşitlerini ele alıyor.

  Büyük günah ile küçük günah arasındaki farkın detayları ile anlatıldığı kitapta günahı büyükleştiren kriterlere de geniş yer verilmiş. Kuran-ı Kerim’de geçen büyük günahların ayetlerle nasıl anlatıldığı “Büyük Günahlar” kitabının odak noktası ise; 76 büyük günah.

  Kitabın ön sözünde, "günah kavramı" için, “Büyük olsun, küçük olsun, her günah esasında Allah’a karşı yapılmış bir edepsizliktir, çizgi dışına çıkmaktır. Aynı zamanda büyüklerimizin ifadesiyle küfre doğru bir adım atmadır. Çünkü her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır.” Yorumunu yapan Murad Aksoy kaynak olarak ise, kıraat, hadis, cerh, tadil, tarih, hal tercümeleri, akait, fıkıh usulü hakkında yaklaşık 214 eser yazmış büyük İslam alimi İmam Zehebî’nin ölçülerine göre hareket etmiş. Bir anlamda İmam Zehebi'nin "Kitabu´l-Kebair" kitabını sadeleştiren Aksoy, büyük günahları 76 başlık altında ele almış.

  "Büyük günah işleyen birisinin dini statüsünün ne olduğuna dair" ve bu mihvalde en çok merak edilen sorulara, ayet ve hadis kaynaklı cevapların verildiği kitapta, günahtan korunmanın yolları da var.

  Kitapta ayrıca, Peygamber Efendimizin zina yapmak için kendisinden izin isteyen bir sahabeyi ikna etmesi konusuna da yer verilmiş.

  ”Büyük Günahlar” kitabına göre insanı helak eden 76 büyük günah şöyle:
  1. Büyük Günahların En Büyüğü: Allah’a Ortak Koşmak (Şirk)
  2. Ana Babaya Asi Olmak, Onlara Eziyet Etmek
  3. Yalan Yere Şahitlik Etmek
  4. İnsan Öldürmek 5. Sihir (Büyü) Yapmak
  6. Namazı Terk Etmek
  7. Zekâtı Vermemek
  8. Faiz Yemek
  9. Yetim Malını Yemek ve Ona Zulmetmek
  10. Allah’a ve Resûlü’ne Yalan İsnad Etmek
  11. Özürsüz Olarak Ramazanda Bir Gün Bile Oruç Tutmamak
  12. Savaş Meydanından Kaçmak
  13. Zina Yapmak
  14. İdarecinin Halkını Aldatması, Onlara Zulmedip Zorbalık Yapması
  15. Haram Olan İçkiyi (Hamr) İçmek
  16. Kibirlenmek, Kendini Beğenmek, Övünmek
  17. Livata
  18. İffetli Kadın veya Erkeğe İftirada Bulunmak
  19. Kamu Malından, Ganimetten, Devletten ve Zekâttan Çalmak
  20. Haksız Yollarla İnsanların Mallarına El Koymak, Haram Yemek, Haram Kazanç
  21. Hırsızlık Yapmak
  22. Yol Kesmek
  23. Yalan Yere Yemin Etmek
  24. Çok Yalan Söylemek, Sözlerinin Çoğu Yalan Olmak
  25. İntihar Etmek
  26. İdarecinin ve Hâkimin Adaletsiz Olması, Haksızlık Yapması, Rüşvet Almak
  27. Deyyusluk, İki Kişi Arasında Bozgunculuk İçin Çalışmak
  28. Karşı Cinse Özenmek (Erkeğin Kadına Kadının da Erkeğe Benzemesi)
  29. Hulle Yapmak ve Yaptırmak
  30. Ölü Eti, Leş, Kan ve Domuz Eti Yemek
  31. İdrardan Sakınmamak
  32. Haraç Toplamak
  33. Riyakârlık Yapmak, Gösteriş, İkiyüzlülük
  34. Allah ve Resûlüne İhanet Etmek, Emanete Hiyanet
  35. İlmi Gizlemek ve Sadece Dünya İçin Öğrenmek
  36. İyiliği Başa Kakmak
  37. Kaderi Yalanlamak ve İnkâr Etmek
  38. Başkalarının Söz ve Sırlarını Öğrenmeye Çalışmak
  39. Lanet Etmek, Sövmek
  40. Sözünde Durmamak, Ahde Vefasızlık
  41. Kâhin, Büyücü ve Müneccimi Tasdik Etmek
  42. Kadının Kocasına Haksız Yere Huysuzluk Yapması (Nüşûz)
  43. Akrabaların Hakkını Gözetmemek, Onlarla İlişkiyi Kesmek
  44. Resim Yapmak
  45. Söz Taşımak, Koğuculuk
  46. Ölenin Ardından Ağıtta Aşırı Gitmek
  47. Nesebe ve Soya Sövmek
  48. Baş Kaldırmak, İsyan Etmek, Haddi Aşmak, Başkalarının Hukukunu Çiğnemek, Serkeşlik Etmek
  49. Gücü Yettiği Hâlde Haccı Terk Etmek
  50. Müslüman’a Eziyet Etmek ve Ona Sövmek, Küfretmek
  51. Allah Dostlarına Eziyet Etmek ve Onlara Düşman Olmak
  52. Elbiseyi Kibir Maksatlı Uzatmak (Elbise ile Gösteriş Yapmak)
  53. Erkeğin İpek Giymesi, Altın Kullanması
  54. Kölenin Efendisinden Kaçması
  55. Allah’tan Başkasının Adına Kurban Kesmek
  56- İnsanlara Yol Gösteren Levhaların ve Hudut İşaretlerinin Yerini Değiştirmek ve Sökmek
  57. Sahabe Efendilerimize Sövmek, Kötü Söz Söylemek
  58. Ensardan Herhangi Birine Sövmek, Kötü Söz Söylemek
  59. Dalalete Çağırmak, Bid’atçılık, Kötü Bir Çığır Açmak
  60. Peruk Takmak, Dişlerin Arasını Seyreltmek ve Dövme Yaptırmak
  61. Herhangi Bir Kesici Aleti, Silahı Kardeşine Doğru Tutarak Korkutmak
  62. Bilerek Babasından Başkasına Baba Demek
  63. Uğursuzluğa İnanmak
  64. Altın ve Gümüş Kaptan Yemek İçmek ve Kullanmak
  65. Cedelleşmek, Diyalektik, Kur’ân ve Dini Konularda Deliller Aramak
  66. Eşine, Hizmetçilerine, Zayıflara ve Kölelere Haksızlık Edip Zulmetmek ve Eziyet Etmek
  67. Tartıda ve Ölçüde Haksızlık Yapmak
  68. Allah’ın Azabından (Mekr’inden) Emin Olmak
  69. Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmek
  70. İyiliğe Karşı Nankörlük Yapmak
  71. Fazla Suyu Hapsedip Kimseye Vermemek
  72. Hayvanın Yüzünü Dağlamak
  73. Kumar Oynamak
  74. Harem (Mekke) Bölgesinde Taşkınlık Yapmak
  75. Özürsüz Cuma Namazını Terk Etmek, Bunda Israrcı Olmak
  76. Müslümanları Gizlice İzlemek ve Mahremlerini Açığa Çıkarmak
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 9 Haziran 2010