İnÖnÜ Ünİversİtesİ

Üniversiteler bölümünde yer alan bu konu agent force tarafından paylaşıldı.

 1. agent force

  agent force Harbi Aktif Üye

  İnönü Üniversitesi 28 Ocak 1975 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi.nde, 25 Mart 1975 tarihinde de Cumhuriyet Senatosu'nda kabul edilen ve 3 Nisan 1975 tarihli Resmi Gazete.de yayımlanarak yürürlüğe giren 1872 sayılı .İnönü Üniversitesi Kanunu. ile kurulmuştur.

  Üniversitemiz bünyesinde ilk olarak aynı Kanun ile Temel Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi 1975 yılında kurulmuştur. 28 Şubat 1977 tarihinde Temel Bilimler Fakültesi'nin Fizik, Kimya ve Matematik bölümlerine öğrenci alınmasıyla da fiilen eğitim öğretime başlamıştır.

  Malatya Meslek Yüksekokulu, 1976.da Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Yüksek Öğretim Daire Başkanlığı.na bağlı kurulmuştur. 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı KHK ile Üniversitemize bağlanmıştır.

  20.07.1982 tarihli Resmi Gazete.de yayımlanarak yürürlüğe giren "41 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile İnönü Üniversitesi yeni bir yapıya kavuşmuştur. Buna göre; Temel Bilimler Fakültesi adı Fen Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Malatya İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak İnönü Üniversitesi.ne bağlanmıştır.

  1984 yılına kadar şimdiki Malatya Fen Lisesi.nde eğitimini sürdüren Üniversitemiz, 1984-1985 eğitim-öğretim döneminde, kampus alanına geçmiş ve hızla gelişme imkanına kavuşmuştur.

  Arapgir Meslek Yüksekokulu da 1987 yılında kurulmuş olup, İlçeye ekonomik, sosyal ve kültürel katkı halen sağlamaktadır.
  18.06.1987 tarih ve 3389 sayılı Kanun.la kurulan Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi 1988-1989 eğitim-öğretim yılında eğitim faaliyetine başlamıştır.

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1989 yılında kurulmuş olup, eğitim ve öğretime Kampus yerleşkesinde devam etmektedir.

  03.07.1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Darende ilçemizde İlahiyat Fakültesi kurulmuş, ilk kez 1992-1993 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Bu Fakültemiz 2001-2002 eğitim-öğretim yılında kampuse taşınmış, 2000 yılından sonra öğrenci alınmamıştır.

  16.11.1994 tarih ve 27590 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı ile Battalgazi ve Kale Meslek Yüksekokullarının kurulmasına karar verilmiştir.

  Malatya Sağlık Yüksekokulu, Bakanlar Kurulu.nun 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Kararı ile açılmıştır.

  Akçadağ, Doğanşehir, Sürgü, Yakınca, Hekimhan ve Mustafa-İclal Başer Meslek Yüksekokulları 1997 yılında açılmıştır. Ayrıca Yakınca, Akçadağ ve Battalgazi Meslek Yüksekokulları 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize tahsis edilen Battalgazi ilçesinde bulunan Tacan Kampusüne taşınmış ve eğitim-öğretime burada devam etmektedir. Mustafa-İclal Başer Meslek Yüksekokulu da 1997-2001 yılları arasında eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmuştur.

  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 12.08.1998 tarih ve 98/11641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
  Bakanlar Kurulu'nun 24 Ekim 2001 tarih 2001/3249 sayılı kararı ile Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi.nin kuruluşları onaylanmıştır. Eczacılık Fakültesi 2002-2003 eğitim-öğretim yılında, Güzel Sanatlar Fakültesi ise 2004- 2005 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Diş Hekimliği Fakültesi personel ve kaynak yetersizliğinden faaliyete geçirilememiş olup eğitim-öğretime açılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

  Önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim birimlerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğretimini yürütmek amacıyla 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü ve 1993 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.
  Devlet Konservatuvarı, 05.10.2006 tarih ve 2006/8-12-2 sayılı Üniversitemiz Senatosunun kararı ile, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.nın 08.11.2006 tarih ve 027199 sayılı yazısı ile kurulmuş olup, eğitimine 2007.2008 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Lisans düzeyindeki eğitime hazırlanmayı kendine temel ilke olarak benimsemiş olan öğrenciler .Müzik Hazırlık Devresi.nde müzik eğitimi almaya başlamışlardır. Konservatuvar Müzik Bölümü Lisans Devresi'nde, Piyano Ana Sanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalları bulunmaktadır.

  İnönü Üniversitesi, üniversal anlayışla ülke kalkınmasına hizmet edecek, kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesine büyük katkı olacak fakülte, enstitü ve yüksekokulları açılmasına büyük önem vermiştir. Bu kapsamda, bugüne kadar 9 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul, 9 Fakülte ve 3 Enstitü kurulmuştur.