Influenza aşısı aşılama

Bebek Sağlığı bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  İnfluenza aşısı . İnfluenza aşısı her yıl DSÖnün belirlediği üç suş ile hazırlanmaktadır. Altı aydan küçük çocuklara uygulanmaz. Her yıl yinelenmelidir. 6 ay ve üzerindeki yaş grubunda, influenzanın komplikasyonları açısından riskli hastalara aşı uygulanması önerilmektedir. İnfluenza ve boğmaca aşısı küçük çocuklarda febril reaksiyona neden olduğundan DBT aşısının yapılmasından sonraki 3 gün içinde influenza aşısının yapılmaması önerilmektedir.

  İnfluenza aşısı için hedef gruplar:
  1) İnfluenzaya bağlı komplikasyonlar yönünden riskli gruplar
  • 65 yaş ve üzerindeki sağlıklı insanlar
  • Kronik pulmoner veya kardiyovasküler hastalığı olan çocuk ve erişkinler
  • Orak hücre hastalığı ve diğer hemoglobinopatiler
  • Kronik renal ya da metabolik hastalığı olanlar
  • Semptomatik HIV enfeksiyonu olanlar
  • İmmünsuprese hastalar veya immünsupressif kullananlar
  • 6 ay -18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve adölesanlar
  • Bakımevlerinde kalanlar ve kronik tıbbi bakİma muhtaç olanlar

  2)Yüksek riskli kişilere influenza bulaştırma riski olanlar
  • Doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli
  • Yüksek riskli hasta ile teması olabilecek kişiler
  • Yüksek riskli hastanın diğer aile bireyleri
  • Bakımevlerinde çalışan personel