ilkyardım hakkında bilgiler!!!

Sağlık Merkezi bölümünde yer alan bu konu green_eyes tarafından paylaşıldı.

 1. green_eyes

  green_eyes Üye

  İLK YARDIM NEDİR

  Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişinin hayatını kurtarmak ve doktora
  ulaştırılıncaya kadar, o andaki durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için
  mevcut malzemelerle yapılan yardıma ilk yardım denir. İlk yardımı yapan kimse ne
  kadar bilgili olursa olsun doktorun yerini tutamaz. Bu husus unutulmamalıdır.

  ÖNEMİ

  Yaşamı boyunca insan, ilkyardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir.
  Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatı
  kurtarılabilir.

  TEMEL İLKELER

  TEŞHİS: Teşhis için önce hastanın veya yaralının hikayesi öğrenilir. Sonra
  belirtiler ve bulgular saptanır.

  TEDAVİ: Hasta için en uygun ilkyardım, zamanında ve zarar vermeden
  uygulanır.

  TAŞIMA: Teşhis ve tedavi yapıldıktan sonra en yakın sağlık kurumuna
  uygun koşullar içinde taşınır.

  İLK YARDIMIN TEMEL KURALLARI:

  Hasta veya kazazedenin emniyetini sağlayın

  Yatırıp, dinlendirin.

  Kaza yerini işaretleyin.

  Paniği önleyin, kalabalığı dağıtın.

  Temiz hava sağlayın, hastayı sıcak tutun, sıkı giysilerini gevşetin.

  Hasta veya kazazedeyi iyice muayene edin.

  Müdahaleyi süratle, sakin ve gerektiği kadar yapın.

  Düzenli solunum sağlayın.

  Kanamayı durdurun.

  Şoku önleyin.

  Bilinci yerinde olmayanlara yiyecek ve içecek vermeyin

  Gerekiyorsa tıbbi tedavi için doktor sağlayın.

  Bilmediğiniz durum varsa, ısrar etmeyin.

  KANAMALARDA İLK YARDIM

  Çeşitli nedenlerle kanın damar dışına çıkmasına kanama denir. Yetişkin bir
  kimsede 5-6 kg. kan vardır. 1-1,5 kg. kan kaybeden bir insanın hayatı tehlikeye
  girer. O HALDE KANAMALARI HEMEN DURDURMAK GEREKİR. Kanamaları kanın
  aktığı yere göre iç ve dış kanama olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

  1. İç kanamalarİç organlardaki dokuları besleyen kan damarlarının yırtılması
  veya zedelenmesi sonucu kanın damarlardan vücut boşluklarına akmasında
  denir. İç kanamaları kişiyi ölüme götürebilir.

  Bulguları;

  -Baygınlık hali, baş dönmesi,

  -Yüzde, dudaklarda ve parmak uçlarında solukluk,

  -Huzursuzluk, -Derinin nemli ve soğukluğu, -Susama hissi,

  -Hızlı ve zayıf nabız, nabzın güçlükle hissedilmesi,

  -Hızlı solunum,

  -Hava açlığı hissetmesi (Sanki hava alamıyormuş gibi bir hisse kapılması),

  -Bilincin azalması ve en sonunda bilincin kaybolması.

  Yapılacak ilk yardım

  -Yaralı sırt üstü yatırılır.

  -Baş yana çevrilir.

  -Şoka karşı tedbir alınır.

  -Ağızdan yiyecek-içecek verilmez.

  -Sarsmadan ambulans veya sedye ile hastahaneye götürülür.

  2. Dış Kanamalar

  Kanın damardan vücut dışına çıkmasına dış kanama denir. Dış kanama genellikle
  yaralanmalar sonucu olur ve atardamar, toplardamar, kılcal damar kanamaları
  şeklinde görülür.

  Dış Kanamaları Durdurucu Yöntemler

  a. Parmakla Basınç Yapma

  Yara ufak ve kanama az ise; Yara üzerine temiz bir bez ya da pansumanla
  BASTIRINIZ.

  b.Basınçlı Pansuman (Tampon)

  Yara içindeki yabancı cisimleri çıkarmadan yara üzerine temiz bir pansuman
  koyduktan sonra kravat, eşarp veya varsa sargı bezi ile sıkıca SARINIZ.

  c. Kanayan Yerin Yüksekte Tutulması

  Yaralı veya kanayan kısmın kalp seviyesi üzerine yükseltilmesi ile kanama oldukça
  azalır hatta durulabilir.

  d. Damar Üzerine Basınç Yapılacak Tazyik Noktaları

  Şakak bölgesi: Kulak önüne parmağınızla bastırınız.

  Yüz bölgesi: Kanamanın olduğu taraf alt çene kemiğinin orta kısmına parmağınızla
  bastırınız.

  Baş ve yüzün bir bölgesinde:

  -Önce yaralının arkasına geçiniz. -Hastanın başını kanayan yana doğru eğiniz. -
  Dört parmakla alt çene köşesinin hemen altına (kanayan tarafta) boyuna
  BASTIRINIZ.

  Kol bölgesinde (Omuz ve üst kol):

  -Yaralının önüne durunuz. -Başını kanayan tarafa doğru eğiniz. -Baş parmağınızla
  o taraf köprücük kemiğinin üçte bir iç kısmının arka ve alt tarafına doğru
  BASTIRINIZ.

  Bacak bölgesinde:

  -Yaralıyı sırt üstü ve düz yatırınız.

  -Kanayan tarafta yer alınız.

  -Kasık kıvrımının üçte bir kısmından geçen atardamarı sıkıştıracak bir kuvvetle
  bastırınız.

  -Kalp seviyesinin yukarısına kaldırınız.

  e. Boğucu Sargılama (Turnike)

  Boğucu sargılama; kol ve bacaklardaki büyük kanamalarda atardamarı, deri ile
  kemik arasına sıkıştırarak kanamayı durdurma yöntemidir. Tek kemikler üzerine
  uygulanır. (Kolda pazı, bacakta uyluk kemiğine uygulanır). Uygulamada dar sargı,
  kravat, kemer, eşarp, mendil, ince lastik vb. malzeme kullanılabilir. Kesinlikle tel,
  kablo, zincir v.b. kullanılmamalıdır.Turnike uygulaması sonucu meydana gelen
  doku harabiyeti ve bunun ortaya çıkardığı istenmeyen etkiler nedeniyle
  günümüzde turnike uygulanmamaktadır.

  Ancak, aşağıda belirtilen özel durumlarda başka bir şey yapılamıyorsa turnike
  uygulanır.

  -Çok sayıda ciddi yaralının bulundugu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa, kanamayı
  durdurmak ve daha sonra diğer yaralılar ile ilgilenmek gerekiyorsa

  -Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa (örnegin, engebeli bir
  arazi geçilecekse), taşıma sırasında kanamayı durdurmak amacıyla

  -Uzuv kopması varsa ve kanama yerine en yakın atar damara baskı uygulaması
  yetersiz kalmışsa hasta/yaralıya turnike uygulanabilir.

  f. Boğucu Sargılama Uygulanması

  -Boğucu sargılama uygulanacak yer tespit edilir.

  -Boğucu sargılama malzemesi sıkıca 2-3 kez sarılır ve bağlanır. -Sıkıştırma çubuğu
  (turnike ağacı) yerleştirilir tekrar bağlanır.

  -Kan duruncaya kadar sıkıştırma çubuğu döndürülür, kan durunca çubuk
  sabitleştirilir.

  -Boğucu sargı bağlandıktan sonra uygulama zamanı bir kağıda kaydedilir ve
  görülecek şekilde vücuda asılır.

  -Her 20 dakikada bir 5-10 saniye boğucu sargı gevşetilir.

  -Turnike bir saatten fazla uygulanmamalı şayet uzun kalacaksa gevşetme
  aralıkları sıklaştırılmalıdır.

  -Kol ve bacak kopmaları varsa, temiz bir poşet içine konulan kopan uzuv buz ve
  su bulunan ikinci bir poşetin içine konularak kazazede ile birlikte tam teşekküllü
  bir hastahaneye götürülmelidir.

  YARALANMALAR

  Çeşitli nedenlerle vücut dokularının bütünlüğünün bozulması ya da bir kısmının
  kaybına yara denir.

  1. Yaralanmalarda İlk Yardım

  a. Yapılması Gerekenler

  -Yaralıyı emniyetli bir yere alarak oturtunuz veya yatırınız.

  -Ellerinizi sabunlu su ile yıkayınız.

  -Varsa önce kanamayı durdurunuz.

  -Yara üzerinde giysi varsa dikiş yerinden sökünüz veya kesiniz.

  -Yara çevresinde kılları temizleyiniz.

  -Yara üzerine pansuman koyduktan sonra yara etrafını sabunlu su ile temizleyiniz

  ve yaraya değmeyecek şekilde tentürdiyot sürünüz.

  -Yara kirli ise yarayı merkezden, dış çevreye doğru ılık sabunlu su ile yıkayınız.

  -Yara üzerine pansuman koyup, sargı bezi ile sarınız.

  -Yaralı kısmın altına kalın karton vb. koyup sararak tespit ediniz, dinlendiriniz.

  -Ağrıyı, şişliği ve morluğu önlemek için o bölgeye havluya sarılı buz koyunuz.

  -Yara içinde batık cisimler varsa, simitçik yapıp koyunuz ve sargı bezi ile sarınız.

  b. Yapılmaması Gerekenler

  -Yara üzerine tentürdiyot ve benzeri antiseptik sürmeyiniz.

  -Yara üzerine, yara tozu, pudra, merhem, kül, tütün vb. şeyler koymayınız.

  -Batmış olan cisimleri çıkarmayınız.

  -Yara üzerine pamuk koymayınız.

  -Yaraya ve pansuman malzemesine el sürmeyiniz.

  YANIKLAR, HAŞLANMALAR VE İLK YARDIM


  Ateş, sıcak bir cisim, elektrik, radyasyon, asit veya bazla oluşan yaralara yanık;

  sıcak su, buhar vs. yol açtığı doku bozukluklarına ise haşlanma denir. Vücut

  dokularının yanma derecelerine göre yanıklar 3 gruba ayrılır.


  1.Birinci derece yanık: Bunun en güzel örneği güneş yanıklarıdır. Deri yüzeyi
  kızarır, hafif şiş oluşur. Yanık bölge duyarlı olup bastırınca ağrır.

  2.İkinci derece yanık:Yukarda belirtilenlere ek olarak deri üzerinde içi su dolu
  kabarcıklar olur. 5 cm2 den daha büyük böyle bir yanığı olan kişiyi hemen
  hastahaneye gönderiniz.

  3.Üçüncü Derece yanık: Yanık derinin bütün kalınlığını içine aldığı gibi bazen daha
  derinlere, kemiğe kadar inebilir. Böyle yanığı olanlar hemen hastahaneye
  gönderilmelidir. Yanıklarla haşlanmalar; şoka, mikrop almaya, solunum zorluğuna
  sebep olur.

  Yanık ve Haşlanmalarda İlk yardım

  - Küçük bir yeriniz yanmışsa içinde küçük buz parçaları bulunan su dolu bir kovaya
  sokunuz ya da musluk suyu altına 10 dakika tutunuz. -Yanık veya haşlanmış
  kısımlara elinizi sürmeyiniz.

  -Yanık veya haşlanmış yüzeye temiz bir bez veya pansuman koyunuz. -Yanık
  nedeniyle deride oluşan içi su dolu kabarcıkları sıkmayınız, patlatmayınız.

  -Yanıklı hastayı sakin, ılık bir yerde dinlendiriniz.

  -Yanmış giysileri çıkarmayınız. -Yanık üzerine yoğurt, salça, diş macunu sürmeyiniz.

  -Yanık bölgesinde bilezik, künye, yüzük varsa keserek çıkarınız.

  -Asit yanıklarında, giysilerini çıkarınız, bol su ile yıkayınız. -Baz yanıklarında, asit
  yanıklarındaki gibi davranınız.

  -Elektrik sonucu oluşan yanıklar ile büyük yanıklarda hastayı zaman kaybetmeden
  hastahaneye götürünüz.

  SOLUNUM SİSTEMİYLE İLGİLİ İLK YARDIM


  Yaşam için gerekli temiz havanın alınıp kirli hava olarak geri atılmasına SOLUNUM,
  çeşitli nedenlerle solunum durması haline de BOĞULMA denir.

  1. Boğulma nedenleri

  -Solunum yolu; bilinçsiz olarak dilin arkaya gitmesi, başın öne doğru bükülmesi,
  yabancı cisim, takma diş, ağızda biriken kanın solunum yolunu kapatması veya
  solunum yollarının yaralanması, ses tellerinin şişmesi gibi nedenlerle tıkanabilir.

  -Çeşitli zehirli gazlar, kafa yaralanmaları gibi nedenlerle santral sinir sisteminin
  çalışmasının yavaşlaması, suda boğulma ve iple boğulmalar v.b. nedenlerle
  solunum yavaşlayabilir veya durabilir.

  -Kalp durması, şok durumu, elektrik çarpması, karbonmonoksit zehirlenmesi
  nedeniyle de solunum durabilir.

  -Göğüs duvarının delici cisimlerle yaralanmaları sonucu da boğulma olabilir.


  2. Boğulma belirtileri Duygu ve Bulguları Bunlar boğulmanın derece ve
  şiddetine göre ikiye ayrılırlar.

  a. İlk Safhada Görülenler

  -Baş dönmesi ve halsizlik,

  -Nefes darlığı, -Nabız sayısının artması,

  -Kısmi bilinç kaybı, -Boyun damarlarında şişme,

  -Yanak ve dudaklarda morarma ile birlikte yüzde kızarma, kan toplanması.

  b. Sonraki Safhada Görülenler

  -Dudaklar, burun, kulaklar ve ayak parmakları mavimtırak gridir.

  -Solunum kesik kesiktir veya hiç yoktur.

  -Nabız yavaş ve düzensizdir.

  -Tam bilinç kaybı vardır.

  c. Ne Yapmalıyız?

  -Boğulmaya neden olan etken ortadan kaldırılır. (yabancı cisim, ağızda takma diş,
  sakız v.b)-Boyun, çene yere dik olacak şekilde, arkaya bükülür. Çene açılır, dil
  öne çekilir.

  -Ağızdan ağıza yapay solunum yapılır. Solunum yollarının açılması ilk üç dakika
  içinde yapılmalıdır, beyin daha fazla oksijensizliğe dayanamaz.

  3. Suda Boğulmada İlk yardım

  -Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi karaya çıkarıp, sırt üstü yatırın.

  -Yakasını, kemerini gevşetiniz.

  -Takma dişini çıkarınız.

  -Ağzının içindeki yabancı cisimleri temizleyiniz. Ağızdan ağıza yapay solunum
  yapınız. Soluk verdiği zaman kişinin başını yana çeviriniz. Bu hareketi 5-6 kez
  tekrarlayınız. Böylece; fazla su köpürerek dışarı çıktığı gibi kişiye yeterli solunum
  da yaptırmış olursunuz.

  -Daha sonra ıslak giysileri çıkarıp battaniyeye sarın,

  -Yutulan suyu çıkartmak için iki elinizle karnı altından tutarak hastayı yukarı
  kaldırınız. Bu suretle hava yolundaki suların boşalmasına yardım etmiş olursunuz.

  4. Ağızdan ağıza Sun'i Teneffüs Metodu

  -Kişiyi düz bir yere sırtüstü yatırınız.

  -Çenesini yukarı gelecek şekilde başını geriye çekerek solunum yollarını açınız.

  -Ağız çevresini temizleyiniz.

  -Çeneye bastırarak ağzın açılmasını sağlayıp, diğer elinizle burun deliklerini
  tıkayınız.

  -Derin nefes alıp ağızdan ağıza dakikada 12-15 defa üfleyiniz.

  -Göğüs kafesinin yükselip, yükselmediğini kontrol ediniz.

  -Solunum normale dönünceye kadar veya hastahaneye ulaştırıncaya kadar işleme
  devam ediniz.

  ELEKTRİK ÇAPRMASINDA İLK YARDIM

  Elektrik çarpması sonucunda kas krampları, kırıklar, sinir felci, solunum merkezinin
  felci, solunum ve kalbin durması olabilir.

  -Kesinlikle kendinizi tehlikeye atmayınız.

  -Elektrik fişi size yakınsa çekiniz.

  -Sigortayı çıkarınız.

  -Kuru tahta, sopa, ip, deri kemer ya da kuru gazete tomarı ile yaralının elektrik
  teli ile olan ilişkisini kesiniz.

  -Varsa yanık tedavisi uygulayınız.

  -Bilinçsiz ve soluk alamıyorsa ağızdan ağıza yapay solunum yapınız.

  -Bilinçsiz fakat soluk alıyorsa, şok durumunu önleyiniz, ayaklarını yukarı kaldırınız.
  Nabız alınamıyorsa kalp masajı yapınız.

  -Bilinçli ve soluk alıyorsa, sakin olarak dinlendiriniz. Kendisine gelince ambulansla
  hastahaneye gönderiniz.

  ŞOK

  Kelime anlamı SARSILMA demektir. Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle
  azalması, hücrelere yeterli oksijenin gelmemesi sonucu ortaya çıkar.

  1.Belirtileri

  -Kaza yerinde sessiz, sakin, hiç hareket etmeyen bir yaralının bilinci yerinde
  olmayabilir.

  -Deri soğuktur ve soluktur,

  -Soğuk ve yapışkan bir terleme görülür,

  -Gözler göz çukuruna batmış şekilde sanki burnu sivrilmiş gibidir.

  -Nabız zayıftır ve hızlıdır. -Solunum hızlanmıştır.

  2. Yapılması Gerekenler

  -Uygun bir yere sırtüstü yatırınız.

  -Etrafındaki kalabalığı dağıtınız.

  -Az hareket ettirmeye çalışınız.

  -Beynin kan dolaşmasını ve çalışmasını kolaylaştırmak için başta kanama yoksa
  başı 150-300 aşağı getirip, ayak ucunu 30-40 cm kaldırınız.

  -Yakasını, kemerini, gömleğini gevşetiniz.

  -Solunum yolu tıkanıklığı varsa gideriniz.

  -Gerekirse yapay solunum ve kalp masajı yapınız.

  -Kanaması varsa kanamayı durduracak önlemi alınız.

  -Kırık varsa atel ile tespit yapınız.

  -Soluk almakta güçlük çekiyorsa baş ve göğüs kısmını hafifçe yükseltiniz.

  -Battaniye ile örtünüz.-Yaralı bilinçsiz ise katı yiyecek-içecek vermeyiniz.

  -İhtiyaç durumunda dudakları ve dili birkaç damla su ile ıslatınız.

  BİLİNÇ KAYBI (HİSSİZLİK) VE İLK YARDIM


  Bilinç kaybı, beynin çalışmasındaki geçici bir duraklamadır.

  Bilinç Kaybında İlk Yardım

  -Yaralı veya hastaya temiz hava sağlayınız ve solunum yollarının tıkanmasını
  önleyiniz.

  -Solunum bozulmuş veya durmuşsa suni solunum yaptırınız.-Hastayı yana yatırınız.
  (sağa ya da sola)

  -Giysilerinin boyun, göğüs ve bel kısımlarını gevşetiniz.

  -Battaniyeye sarınız, sıcak uygulama yapmayınız.

  -Yiyecek ve sulu şeyler vermeyiniz.

  -Hastayı yalnız bırakmayınız.

  -Mümkün olan süratle tıbbi müdahaleye naklediniz.

  KIRIKLAR-ÇIKIKLAR-BURKULMALAR
  1. Kırıklar

  Herhangi bir kuvvet zoru ile kemik bütünlüğünün bozulmasına KIRIK denir.

  Çeşitleri:

  a.Açık Kırık: Kemik bütünlüğü bozulmuştur. Ancak deri sağlamdır.

  b.Kapalı Kırık: Deri bütünlüğü bozulmuştur. Kırık uçları dışarı çıkabilir. Beraberinde
  kanama ve enfeksiyon tehlikesi taşırlar.

  a. Kırıklarda Genel Duygu ve Bulgular -Kırık yerinde ve yakınında ağrı, -
  Dokunmaya karşı hassasiyet, -Şekil bozukluğu, -Şişlik, morluk, -Hareketsizlik ve
  kuvvetsizlik, -Kırık kemiklerin birbirine sürtünme sesi.

  b. Kırıklarda Genel Tedavi Kuralları

  -Eğer deride yara varsa üzerine steril bir pansuman ya da mendil koyup sarınız.

  -Yara içinde görülen kemik parçalarını çıkarmaya çalışmayınız. Kanama yapabilir.
  Damar ve sinirleri yaralayabilirsiniz. O kısmın üzerine steril pansuman koyunuz.
  Sonra bir bezi simit şeklinde katlayıp delik olan kısmı ortaya gelecek şekilde
  yerleştiriniz. En üst kısmına kalın pamuk ya da sünger tabakası koyunuz.Sarınız.

  -Kırık olup olmadığını önce elbisesi üzerinden hafifçe elle muayene ederek
  saptamaya çalışınız. -Önce sağlam tarafın, elbise kolunu çıkarınız. Gerekirse elbise
  yerini dikiş yerinden sökünüz ya da kesiniz.

  -Elle hoyratça muayene etmeyiniz. Kırık yerini oynatmayınız. Ağrı şoka yol açabilir.
  Kırık kemik uçları damar ve sinirleri yaralayabilir.

  -Kırık uçlarını hareketsiz hale getirmek için kırık yerini tespit ediniz. Kol ya da
  bacağın her iki yanına kalın karton ya da tahta koyup sargı bezi, eşarp, kravat ya
  da gömlek parçaları ile sarınız.

  -Tespit için kullanılan karton, tahta gibi gereçler kırık yerini bir üst birde alt
  tarafındaki eklemlerin ötesine kadar gelecek uzunlukta olmalıdır. Bu araçlara atel
  adı verilir. Atellerin deriye gelen kısımları pamuk ve bezlerle beslenmelidir.

  -Şok durumuna göre önlem alınız.

  -Kanama varsa bilinen önlemlerle kanamasını durdurunuz.

  -Kırık yerin üzerine havluya sarılı buz torbası koyunuz.

  -Yaralıyı battaniye ile örtünüz. Dinlendiriniz.

  -Yaralı kısmı kalp seviyesinin yukarısına kaldırınız.

  -Kırılan organı hangi durumda bulduysanız o durumda tespit ediniz. Kırığı yerine

  koymaya çalışmayınız. Gereksiz dokunmalardan kaçınınız.

  -Yaralıyı ambulansla ortopedi ve travmatoloji kliniğine götürünüz.

  c. Omurga Kırıklarında İlk Yardım

  Çoğu kez yüksek bir yerden düşme ya da trafik kazaları sonucu omurgada kırık ve
  bazen içinden geçen omurilikte değişik derecelerde yaralanmalar olabilir.

  -Yaralıyı muayene etmeden, belinde ya da boynunda ağrısı, başka bir şikayeti
  olup olmadığını sormadan döndürmeyiniz. Ayağa kaldırmayınız.

  -Kesin tanı bilinmedikçe belinde ağrısı olan böyle bir yaralıda kırığın da
  olabileceğini unutmayınız. Kırık olmadığı kesin olarak saptanıncaya kadar kırık var
  gibi hareket ediniz.

  -Eğer omurgasında bir kırıktan şüpheleniyorsanız, yaralıyı yerinden kaldırmadan
  altına genişçe bir tahta ya da kapı yerleştiriniz.

  -Baş ve boyunun her iki yanına ayakkabılarını ve katlayarak elbiselerini koyarak
  boynunun oynamasını engelleyiniz. Eğer elinizde kum torbası varsa onu da
  koyabilirsiniz. Naylon torba içine kum veya toprak doldurarak kum torbası
  yapabilirsiniz.

  -Yaralıyı omuzlar, havsala, uyluk, dizaltı ve ayak bileğinin üzerinden geçecek
  şekilde geniş bezlerle tahtaya bağlayınız. Böyle taşıyınız. Röntgen çekilip
  kesinlikle kırık olmadığı saptanmadıkça ayağa kaldırmayınız.

  -Aksi durumda kendiliğinden iyi olabilecek bir omurga kırığı, yaralı kişinin kaba
  muayenesi, ayağa kaldırılması ya da uygun olmayan taşıma koşulları nedeniyle
  omurilik zedelenmesi olabilir. Bunun sonucu bacaklarda felç, halsizlik, idrarı ve
  büyük abdestini tutamaması gibi çok önemli sonuçlar doğurabilir.

  -Yara varsa steril pansuman koyunuz.

  -Şok durumuna göre önlem alınız.

  -Ağrısını dindiriniz.

  d. Parmak Kırıklarında İlk Yardım

  -Kırık olan parmak altına parmak genişliğinde bir tahta ya da eğer elinde varsa
  hazır dar bir alüminyum şerit (atel) koyarak sarınız. Gerekirse kırık parmağı;
  yandaki sağlam parmağa flasterle ya da sargı bezi ile sararak tespit ediniz.

  -Kırık tarafı kalp seviyesinin üzerinde tutunuz.

  -Kırık yer üzerine buz koyunuz.

  -Parmaktaki yüzük kesilerek çıkarılmalıdır. (yüzük nedeniyle şişlik olur. Yüzük
  parmağı sıkarak kangrene çevirebilir.)

  -Hastahaneye gönderiniz.

  e. Ön Kol Kırıklarında İlk Yardım

  -Kazanın olduğu yerde yaralının ceketini çıkarmadan, kırık olan tarafın elini karşı
  omuza gelecek şekilde kolu göğüs üzerine koyunuz ve göğüse sarınız.

  -Ön kolu da üçgen sargı bezi ya da tülbentle boyuna asınız.

  -Eğer elinizde tespit için hazır gereçler (atel) ya da tahta, kalın karton varsa kol
  ya da ön kolun her iki yüzüne bunları uygulayınız. Gömleğinizden yırttığınız
  bezlerle, kravat, eşarp ya da sargı bezi ile kırık yerinin yukarısından ve
  aşağısından bağlayınız.

  -Kolu göğüs üzerine koyup başka bir eşarp ya da üçgen sargı ile sarınız. -Ön kolu
  da üçgen sargı, tülbent ya da eşarp ile boyuna asınız.

  -Kırık yer üzerine buz koyunuz. Bilezik varsa çıkarınız.

  f. Kürek ve Köprücük Kemiği Kırıklarında İlk Yardım

  -Kırık tarafın koltuk altına ufak bir pamuk topağı ya da katı bir bez koyup kolu
  eşarp ya da tülbentle boyuna asınız.

  -Kırık yer üzerine buz koyunuz.

  -Yaralıyı oturur durumda ve ambulansla hastahaneye gönderiniz.

  -Eğer üçgen sargı ya da eşarp yoksa yaralı elinizi ceketinizin iki düğmesi
  arasından içeri sokup aynı taraf ceket eteğini yukarı kaldırıp iğneleyiniz.

  -Bir omuz üzerinden gelen sargıyı (katlanmış bir tülbent) karşı taraf koltuk
  altından geçirip arkada bağlayınız. Diğer sargı ile yanı işlemi karşı tarafa yapıp
  arkadan birbiri ile ve ilk sargının uçları ile düğüm ediniz. Bunları yaparken
  omuzları arkaya doğru çekiniz.

  g. Bacak Kırıklarında İlk Yardım

  -Bacakta kırık varsa kaza yerinde yaralının pantolonunu çıkarmaya çalışmayınız.

  -Eğer yara varsa pantolonun dikiş yerinden sökünüz ya da kesiniz. Yara üzerine
  temiz mendil ya da pansuman koyup üzerinden sarınız. Böylece açık bir kırıkta
  yaradan mikropların girmesini önlemiş ve kanamanın durmasını sağlamış
  olursunuz.


  -Eğer elinizde uzun tahta ya da kalın karton varsa uzun olanını dışta ayak
  bileğinden bele kadar, kısa olanını da iç tarafta ayak bileğinden kasığa gelecek
  şekilde bacağın her iki yanına yerleştiriniz.

  -Ayak bileğinin üzerinden diz altından ve üstünden gömlek parçası, eşarp, kravat
  ya da sargı bezi ile bağlayınız.

  -Eğer elinizde tespit için araç-gereç varsa içine katlanmış bez ya da pamuk koyup
  bacağı yavaşça yerleştiriniz, sonra bunun üzerinden sarınız.

  -Eğer elinizde tespit için hiçbir araç-gereç yoksa kırık olan bacağı sağlam bacağa
  sararak tespit ediniz. -Kırık yara üzerine havluya sarılı buz koyunuz.

  -Sırtüstü yatar durumda ve sedye ile hastahaneye gönderiniz.

  h. Ayak ve Ayak Bileği Kırıklarında İlk Yardım

  -Kişinin ayağındaki yaraların üzerine temiz bir mendil ya da pansuman koyup
  sarınız.

  -Yumuşak kare şeklindeki bir yastığın ortasına ayağı yerleştiriniz.

  -Yastığın kenarlarını önde birbirine yaklaştırınız, çengelli iğne ile tutturunuz.
  Gerekiyorsa üzerinde sargı bezi ile sarınız.

  -Yastık içine koymadan önce havluya sarılı buz uygulayınız.

  -Kalp seviyesinin üzerinde tutunuz.

  ÇIKIKLARDA İLK YARDIM

  Bir eklemi oluşturan kemiklerden bir veya hepsinin birbiri üzerinde yer
  değiştirerek normal eklem ilişkisinin değişmesine "ÇIKIK"denir. Çıkık ile eklem
  kapsülü denen eklemi çevreleyen zar bağları da yırtılabilir. Bu ise sık sık çıkıklara,
  burkulmalara yol açar. Çıkık olan eklemde ağrı, şişlik, hareket sınırlılığı vardır.
  Çıkık eklemi bükme ile eklemin tekrar eski çıkık durumuna geldiği görülür.


  -Çıkık olan eklemi yerine koymaya çalışmayınız.

  -Kırıkta olduğu gibi çıkık eklemi bir şekilde tespit ediniz.

  -Çıkıktan şüphelendiğiniz zaman eklemde ve onun yanındaki kemiklerde kırığın,
  eklem bağında yırtığın da olabileceğini unutmayınız.

  -Çıkık eklem üzerinde yarım saat havluya sarılı buz torbası koyunuz.

  -Kalp seviyesinin üzerinde tutunuz.

  -En yakın sağlık merkezine götürünüz.

  BURKULMALARDA İLK YARDIM

  Bir eklemin etrafındaki bağların, eklem kapsülü ve diğer yumuşak doku yapılarını;
  eklemin normal hareket genişliğinin ötesinde zorlanmasına "BURKULMA" denir.
  Eklemde şişlik, ağrı, morluk olur. Bu yapılar normalden fazla gerilebilir. Hatta
  yırtılabilir. Hareketler ağrılıdır.

  -Burkulmuş eklemi hareket ettirmeyiniz.

  -O eklem üzerine yarım saat havluya sarılı buz torbası koyunuz.

  -Burkulmuş ayağınızın üzerine basmayınız. Koltuk değneği kullanınız.

  -Burkulmuş ayağınızın altına 4-5 yastık koyarak kalp seviyesinin üzerine kaldırınız.
  Burkulmuş yerinizi sarkıtmayınız. Şişlik, kanama ve ağrı olabilir.

  -Burkulma kolunuzda ise kolunuz kalp seviyesi üzerinde olacak şekilde tülbentle
  kolunuzu boynunuza asınız.

  -Kesinlikle sıcak havlu ya da termofor uygulamayınız. Şişliğin artmasına yol
  açarsınız.

  -Ovuşturmayınız. O ekleminizi dinlendiriniz.

  -Elastik sargı ile sıkmayacak şekilde sarınız.

  -Parmaklarınızı oynatarak kaslarınızı çalıştırınız. Böylece kasların pompalayıcı etkisi
  ile şişliğin azalmasına çalışınız.

  -Her burkulmanın altından bir kırık ya da eklem bağı yırtığı çıkabileceğini
  unutmayınız.

  -En yakın sağlık merkezine götürünüz.

  EZİLMELERDE İLK YARDIM

  Vücudun bir yerine örneğin kol ya da bacağa ağır bir cisim düştüğü ya da çarptığı
  zaman deri ve altındaki dokular kaslar ezilir. Yırtılabilir, kanama şişlik olur.


  -Elastik sargı sarıp o yerinizi yüksekte tutunuz.

  -O bölgeye havluya sarılı buz uygulayınız.

  -O bölgenizi dinlendiriniz.

  ZEHİRLENMELER VE İLK YARDIM

  Zehirli maddelerin vücuda girmesi sonucu ortaya çıkan duruma ZEHİRLENME
  denir.

  1. Zehirlenme Şekilleri

  a. Ağız Yolu İle;

  *Gıda zehirlenmeleri, ilaçlarla olan zehirlenmeler, kimyasal madde ile
  zehirlenmeler, alkol zehirlenmesi.

  b. Solunum Yolu İle;

  *Karbonmonoksit zehirlenmeleri, diğer zehirli gazlarla olan zehirlenmeler.

  c. Deri Yolu İle;

  *Zehirli gazlar, böcek öldürücü ilaçlarla olan zehirlenmeler, diğer kimyasal
  maddelerle olan zehirlenmeler.

  2. Belirtiler

  -Ağızda yanma, özel tat, yutkunma zorluğu, bulantı, kusma, karın ağrısı, karın
  krampı, ishal, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi ve terleme,

  -Bilinçte değişik derecelerde bozukluk,

  -Solunum ve dolaşımda değişik derecelerde bozukluk, hatta durma,

  -Önemli durumlarda idrar miktarı azlığı hatta hiç idrara çıkamama,

  -Görmede bozukluk, nabızda zayıflama, gözbebeklerinde küçülme, kan basıncında
  düşme ve havaleler olabilir.

  a. Bilinci Yerinde ise;

  -Mümkün olduğu kadar çabuk tıbbi yardım isteyiniz:
  bir ambulans (Tel: 112) çağırınız. Zehirlenmenin nedenini biliyorsanız, haber
  verirken belirtiniz. Ayrıca Zehirlenmelerde Başvurulacak Danışma Merkezini
  arayabilirsiniz.

  -Tıbbi yardım ulaşana kadar hasta yalnız bırakılmamalıdır.-Kusturarak mide
  içindekileri boşaltınız.

  b. Bilinci Kaybolmuş ise;

  -Yan yatırınız.

  -Baş ve boyunu arkaya çeviriniz, soluk yolunu açınız.

  -Alt çeneyi ve dili öne çekiniz.

  -Gerekirse ağızdan ağıza yapay solunum yapınız.

  -Kalp durmuşsa kalp masajı uygulayınız.

  -Hastahaneye gönderiniz.

  3. Zehirli mantar, Tütün ve Zehirli Diğer Bitkiler ile Olan zehirlenmelerde İlk yardım

  -Ağızdan bol su içirerek sulandırınız.

  -Parmağınızı zehirlenenin ağzına sokarak kusturmaya çalışınız. Tırnağınız uzunsa
  hastanın boğazını yaralayabilirsiniz. Tırnağınızı kesiniz.

  -Kusarak çıkarılanı saklayınız. Birlikte hastahaneye götürünüz. Böylece zehrin cinsi
  saptanabilir.

  -Zehirli gıdayı aldıktan sonra 3-4 saat geçmişse müshil vererek dışarı atılmasını
  sağlayınız.

  -İki üç yemek kaşığı tıbbi kömürü bir bardak su içinde karıştırarak içiniz. Tıbbi
  kömür zehirleri bünyesinde tutar.

  -Şoku önleyiniz. Hastahaneye gönderiniz.

  DİKKAT: Genel kural olarak zehirlenen kişiyi kusturmayın; bu kuralın tek istisnası
  eğer kişi bilinçli ise ve kısa bir süre önce olası "ilaç içimi" söz konusu ise
  kusturulabilinir.

  Not: Alıntıdır...
   
 2. XİLAX

  XİLAX HaRbİ KıZ

  hepsini ezbere bilmek zorunda olanlar napsın yani biz uygulamada hergün görüyoz ilk yardımda en önemli olan soğuk kanlı olmakdır güzel paylaşım tşkkkkkkkkkkkkkk
   
 3. EFSANEMAN

  EFSANEMAN Üye

  Paylasım için saol !!:):)