İlk Osmanlı Fetihleri Hangileridir

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  İlk Osmanlı Fetihleri Hangileridir - Osmanlı'nın Feth ettiği ilk yerler

  1280: Ertuğrul bey'in ölümü ve Osman Gazi'nin beyliğin başına geçmesi
  1288: Karacahisar'ın alınması
  1298: Yenişehir ve Yarhisar'ın alınması
  1301: Osman Gazi'nin Baphasom (Koyunhisar) zaferi
  1304: Türklere karşı Bizans hizmetinde Katılanlar: Menteşe Türkmenlerinin Efes'i fethi
  1308: Aydın Türkmenlerinin Birgi'yi fethi, Son Selçuklu Sultanı II Mesut'un ölümü ve Türkiye Selçuklu Devletinin sonu
  1313: Saruhan Türkmenlerinin Manisa'yı fethi, Bizans'ta iç savaşın patlaması
  1324-26: Bursa'daOsmanlı fetihleri (6 Nisan), Osman Gazi'nin ölümü ve Orhan Bey'in tahta çıkışı
  1327: Bursa'da ik Osmanlı gümüş parasının basılması
  1331: Osmanlıların İznik'i fethi
  1332: İzmir Beyi Umur'un ilk Balkan seferi
  1333: Gemlik'in alınması ve Orhan'ın III Andronikos'a karşı Pelekonon (Maltepe) zaferi
  1337: İzmit'te Osmanlı fetihleri
  1344: Haçlıların İzmir limanını alması
  1345: Osmanlıların Karesi Beyliğini Osmanlı topraklarına katması, Umur Bey'in Balkanlara son seferi
  1346: Orhan'ın VI John Kantakuzen'in kızı ile evlenmesi
  1352: Orhan'ın Cenovalılara kapatilasyonlar vermesi, Süleyman Bey'in Çimpe'yi fethi, Trakya'da Osmanlı fetihlerinin başlaması
  1353-56: Cenovalılarla Venedikliler arasında savaş
  1354: Osmanlıların Ankara ve Gelibolu'yu fethi (2 Mart)
  1357: Süleyman Bey'in ölümü, Osmanlı-Bizans antlaşması
  1359: Sultan Murat'ın tahta çıkışı, Anadolu'da Osmanlılara karşı ayaklanma
  1363-65: Bulgaristan'ın güneyinde ve Trakya'da Osmanlı fetihleri, Filibe'nin fethi
  1364: Bizans ile Bulgaristan arasında savaş, Sırp Sındığı savaşı ve zaferi
  1366: Papa'nın Osmanlılara karşı Haçlı seferini ilan etmesi
  1371: Sırp Prenslerine karşı Çirmen Savaşı'da Osmanlı zaferi (26 Eylül)
  1375-80: Osmanlıların Germiyan ve Hamidili beyliklerini Osmanlı topraklarına katması
  1383: Osmanlılar Seres'de (19 Eylül)
  1385: Osmanlıların Sofya'yı fethi
  1386: Osmanlılar Niş'te, Kuzey-Anadolu'da Amasya bölgesinde Osmanlı müdehalesi
  1387: Osmanlıların Selanik'i fethi, Karamanlılara karşı zaferi
  1388: Sırp, Bosna ve Bukgar ittifakı, Plaşnik'te Osmanlı yenilgisi (27 Ağustos), Kuzey-Bulgaristan'da Osmanlı fethi
  1389: Kosava savaşı I Murat'ın şehit olması, I Bayezıd'ın tahta çıkışı
  1389-90: Batı Anadolu'da Beyazıd'in fetihleri, Menteşe, Aydın, Saruhan, Germiyan ve Hamidili Beyliklerinin sonu