ilk osmanlı fetihleri hakkında özet bilgi

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu soru tarafından paylaşıldı.

 1. soru

  soru Üye

  ilk osmanlı fetihleri hangileridir, osmanlının fethettiği ilk şehirler
   
 2. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Fetihler

  1280: Ertuğrul bey'in ölümü ve Osman Gazi'nin beyliğin başına geçmesi
  1288: Karacahisar'ın alınması
  1298: Yenişehir ve Yarhisar'ın alınması
  1301: Osman Gazi'nin Baphasom (Koyunhisar) zaferi
  1304: Türklere karşı Bizans hizmetinde Katılanlar: Menteşe Türkmenlerinin Efes'i fethi
  1308: Aydın Türkmenlerinin Birgi'yi fethi, Son Selçuklu Sultanı II Mesut'un ölümü ve Türkiye Selçuklu Devletinin sonu
  1313: Saruhan Türkmenlerinin Manisa'yı fethi, Bizans'ta iç savaşın patlaması
  1324-26: Bursa'daOsmanlı fetihleri (6 Nisan), Osman Gazi'nin ölümü ve Orhan Bey'in tahta çıkışı
  1327: Bursa'da ik Osmanlı gümüş parasının basılması
  1331: Osmanlıların İznik'i fethi
  1332: İzmir Beyi Umur'un ilk Balkan seferi
  1333: Gemlik'in alınması ve Orhan'ın III Andronikos'a karşı Pelekonon (Maltepe) zaferi
  1337: İzmit'te Osmanlı fetihleri
  1344: Haçlıların İzmir limanını alması
  1345: Osmanlıların Karesi Beyliğini Osmanlı topraklarına katması, Umur Bey'in Balkanlara son seferi
  1346: Orhan'ın VI John Kantakuzen'in kızı ile evlenmesi
  1352: Orhan'ın Cenovalılara kapatilasyonlar vermesi, Süleyman Bey'in Çimpe'yi fethi, Trakya'da Osmanlı fetihlerinin başlaması
  1353-56: Cenovalılarla Venedikliler arasında savaş
  1354: Osmanlıların Ankara ve Gelibolu'yu fethi (2 Mart)
  1357: Süleyman Bey'in ölümü, Osmanlı-Bizans antlaşması
  1359: Sultan Murat'ın tahta çıkışı, Anadolu'da Osmanlılara karşı ayaklanma
  1363-65: Bulgaristan'ın güneyinde ve Trakya'da Osmanlı fetihleri, Filibe'nin fethi
  1364: Bizans ile Bulgaristan arasında savaş, Sırp Sındığı savaşı ve zaferi
  1366: Papa'nın Osmanlılara karşı Haçlı seferini ilan etmesi
  1371: Sırp Prenslerine karşı Çirmen Savaşı'da Osmanlı zaferi (26 Eylül)
  1375-80: Osmanlıların Germiyan ve Hamidili beyliklerini Osmanlı topraklarına katması
  1383: Osmanlılar Seres'de (19 Eylül)
  1385: Osmanlıların Sofya'yı fethi
  1386: Osmanlılar Niş'te, Kuzey-Anadolu'da Amasya bölgesinde Osmanlı müdehalesi
  1387: Osmanlıların Selanik'i fethi, Karamanlılara karşı zaferi
  1388: Sırp, Bosna ve Bukgar ittifakı, Plaşnik'te Osmanlı yenilgisi (27 Ağustos), Kuzey-Bulgaristan'da Osmanlı fethi
  1389: Kosava savaşı I Murat'ın şehit olması, I Bayezıd'ın tahta çıkışı
  1389-90: Batı Anadolu'da Beyazıd'in fetihleri, Menteşe, Aydın, Saruhan, Germiyan ve Hamidili Beyliklerinin sonu
   
 3. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Moğol İmparatorluğu döneminde kaçan Süleyman Şah komutasındaki Kayılar ilk olarak 1227 yılında Anadolu'ya geldiler. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alaeddin Keykubad, Kayıları Karacadağ ve bölgesine yerleştirdi. Kayılar bu sırada 50.000 kişiydiler.Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'nden geçerken, boğulması üzerine, Kayı Boyu'na mensup bazı kişiler Erzurum ve Erzincan civarına göç ettiler.

  Ertuğrul Gazi ise Söğüt ve civarına yerleştiler. Bu sırada buraları fethetti. Ertuğrul Gazi yaklaşık 1000 km2 civarı bir toprak fethetmişti. Ertuğrul Gazi tahminen 90 yaşında ölmüştü. Aşiret Osman'ı bey seçti. Osman Gazi, devlete adını vermiştir.

  1299 yılına gelindiğinde Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmak üzereydi. Bu sırada Osman Gazi, yakın arkadaşlarıyla Bilecik, Yarhisar ve son olarak da İnegöl'ü 1299 yılında fethetti. Osman Gazi, ardından Yenişehir ve civarını 1301 yılında fethetti. Yenişehir başkent yapıldı. Bazı yazarlarca devletin kuruluşu 1299, bazılarınca ise 1301 tarihi kabul edilir. Prof. Dr. Halil İnalcık ise 1302 yılındaki Koyunhisar Savaşı ile devletin kurulduğunu iddia etmiştir. 1302 yılında Doğu Roma İmparatorluğu kuvvetleri, Osman Gazi'yi durdurmak için yola çıktı. Osman Bey'in 2000, Bizans'ın ise 5000 civarında askeri vardı. Osman Bey, 27 Temmuz 1302'de yapılan savaşı kazandı. Ardından da Mudanya ve civarı fethedildi.

  Osmanoğulları Beyliği'nin genişlemesi, Marmara bölgesindeki büyük Doğu Roma kentlerinden Bursa'nın 1326'da Osmanoğulları Beyliği'nin eline geçmesiyle sürdü. Bursa'nın alınışını göremeden o yıl ölen Osman Bey'in yerine geçen oğlu Orhan Bey zamanında da Osmanoğulları Beyliği'nin gelişmesi hızlandı.