İç Anadolu Bölgesinin Genel Özellikleri

İç Anadolu Bölgesi bölümünde yer alan bu konu LAL tarafından paylaşıldı.

 1. LAL

  LAL Moderatör

  İç Anadolu Bölgesinin Genel Özellikleri, İç Anadolu Bölgesinin Özelliklieri, İç Anadolu Bölgesinin Genel Özellikleri Nelerdir

  İç Anadolunun Özellikleri madde halinde

  1-İç Anadolu Bölgesi; Anadolu’nun tam ortasında yer alan ikinci büyük bölgemizdir.

  2- Yüksek plato ve ovalar genişyer kaplar. Bu nedenle ulaşım oldukça kolaydır. Platoları Cihanbeyli, Bozok, Obruk, Haymana… Ovaları, Konya, Ereğli ovası

  3- Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü buradadır. Akşehir, Eber, Tuzla, Seyfe veÇavuşsuyu buradadır.

  4- Bölgede kara iklimi görülür. Etrafının dağlarla çevrili olmasıdeniz etkisinin bölgeye
  sokulmasınıengellemiştir. En çok yağışilkbaharda görülür.

  5- Bitki örtüsü bozkırdır. Akarsu boylarında ağaçlıklara rastlanır.

  6- Az nüfuslu bir bölgedir. Nüfus daha çok kenar kesimlerindeki yağışalan dağeteklerinde ve
  kuzeyde toplanmıştır. Türkiye’nin başkenti ve ikinci büyük kenti olan Ankara buradadır.

  7- Ekonomisi tarıma dayanır. Türkiye’nin tahıl ambarıdır. (Arpa, buğday) İklimi yarıkurak olduğu
  için Nadas usulü kullanılır. (Nadas: Arazinin her yıl ekilmeyip bazıyıllarda dinlendirilmeye
  ayrılmasıdır.) Buğday en çok Konya’da pirinç ise Ankara’da yetişir.

  8- Küçükbaşhayvancılık yaygındır. En çok koyun ve tiftik keçisi yetiştirilir.

  9- Krom Eskişehir-Seyitgazi
  Bor–Eskişehir
  Linyit-Ankara
  KayatuzuÇankırı
  LületaşıEskişehir
  Civa-Niğde

  10- Endüstri son yıllarda gelişme göstermiştir. Kırıkkale’de Orta Anadolu Rafinerisi ve Savunma
  Sanayi kurulmuştur.Kızılırmak ve Sakarya üzerinde hidroelektrik santralleri vardır.

  11- Tarım alanında katkısıbüyüktür. Özellikle Buğday üretiminde birinci sıradadır. İhraç
  ürünlerinde Tiftik keçisi önemlidir. Ulaşım, ticaret, bankacılık ve endüstri alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Konya önemli turizm merkezleridir.