İbretlik Görüntüler - İbret Verici Resimler

Garip Olaylar bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  İbretlik Görüntüler - İbretlik Resimler Fotoğraflar
  Konuyu takip ederseniz Resimlerin devamını görebilirsiniz.Sizde Ekleyeceğiniz resimi konunun devamına ekleyebilirsiniz

  Erciyes Dağı'ndaki Allah yazısı
  erciyes-Allah-yazisi.jpg
   
 2. Ömer

  Ömer Yönetici

 3. Ömer

  Ömer Yönetici

 4. Ömer

  Ömer Yönetici

 5. Ömer

  Ömer Yönetici

  ibretlik-8.jpg
  Limon
   
 6. Ömer

  Ömer Yönetici

 7. Ömer

  Ömer Yönetici

  Aşağıda göreceğiniz fotoğraf Amerikan Uzay Araştırma Merkezinden [NASA] alınmıştır.Fotoğraf Amerikan Uzay Araştırma Merkezinin [NASA] en son teknolojiyle yaptığı teleskoplarla samanyolu gezegeninden sonra evrende elde ettiği en son görüntüdür.Bu fotografa NASA yetkilileri bir açıklama getirememiştir.

  ibretlik-10.jpg
   
 8. Ömer

  Ömer Yönetici

  YANGIN DA İTFAYENİN MUDAHALESİ SONUCUNDA BİR BAKKALIN TAVANINDA DAMLAYAN SULAR İLE OLUŞAN ALLAH (C.C) İSMİ
  ibretlik-11.jpg
   
 9. Ömer

  Ömer Yönetici

  Allah'ın imzalarını görmek için mucizeye gerek yoktur. Allah'ın imzası yarattığı varlıkların üzerinde zaten atılıdır. Örneğin şu muazzam kuş lisan-ı hal ile "Ben sanatlı bir yaratıcının eseriyim." diye haykırıyor.

  Sani-i Zülcelal olan Allah'ın bu eserlerine Sübhanallah demekten başka ne denebilir ki?

  ibretlik-12.jpg
   
 10. Ömer

  Ömer Yönetici

  FİRAVUNUN RÜYASI
  Firavunun çalışıp çabalaması, Tanrı ihsanı olan muvaffakiyete ulaşmamıştı. Tanrı muvaffakiyet vermediği için de diktiği yırtılıp sökülüyordu. Hükmünde binlerce müneccim, binlerce düş yorucu, binlerce büyücü vardı. Firavuna rüyasında Musa’nın doğacığını, firavunu ve saltanatını mahvedeceğini göstermişlerdi.
  Düş yorucularla müneccimlere “ Bu hayalin, bu kötü rüyanın delalet ettiği şeyi nasıl defetmeli?” dedi. Hepi de dediler ki: “ Bir tedbirde bulunalım, çocuğun doğmasına mani olalım” doğum gecesi gelince Firavun kulları şu tedbiri kabul ettiler, şunu münasip gördüler: o gün İsrail oğullarını erkenden meydana, padişahın huzuruna götüreceklerdi.

  “ Ey İsrail oğulları haydin sizi padişah filan yerde huzuruna çağırıyor. Sizi örtüsüz, nikapsız yüzünü gösterecek, sevaba ermek üzere size ihsanlarda bulunacak” diye tellallar bağıracaklardı. Çünkü o esirler, Firavuna hiç yaklaşmazlardı, onu görmelerine izin yoktu.

  Hatta yolda ona rastlasalar yüzü koyun yere kapanmaları emredilmişti. Kanun buydu: hiçbir esir, ister vakitli olsun, ister vakitsiz, o padişahın yüzünü göremeyecek. Yolda çavuşların seslerini duydu mu, yüzünü görmemek için duvara dönecekti. Şayet yüzünü görürse mücrim sayılır, başına gelecek en kötü şeyler gelip çatardı. Onlarda görmeleri men edilen o yüzü görmeyi pek isterlerdi. İnsan man edildiği şeye haristir derler.

  ( tellallar bağırdılar): “ esirler meydana doğru koşun. Umulur ki padişahlar padişahı size yüzünü gösterecek. İhsanlarda bulunacak!” israiloğulları bu müjdeyi duyunca padişahın didarına susuz ve müştak olduklarından, hileye inandılar. Süslenip , püslenip o tarafa doğru koştular.

  Hani şunun gibi: Burada da hilekar Moğollar, “ Mısırlılardan birini arıyoruz . Mısırlıları bu tarafa toplayın da aradığımızı ele geçirelim” derler. Kim gelirse “ hayır bu değil. Sen geç oracıkta otur”derler de . Bu suretle herkes derlenip toparlandı mı bu hileyle hepsinin boynunu vurular. Onlar, ezan sesi duyunca Tanrı davetçisine uymazlardı ya. Onun şomluğu yüzünden.

  Hilekar Moğolların daveti, onları ölüme kadar çekti, sürdü. Akıllı kişi, sakın Şeytanın hilesinden ! Yoksulların, muhtaçların seslerini içesiye duy da hilebaz kişinin sesi kulağını tutup çekmesin! Yoksullar, tamahkar ve kötü huylu adamlarsa bile sen yine gönül sahibini onların içinde ara”

  Denizin dibinde inciler, taşlarla karışık olarak bulunur. Övülecek şeyler, ayıplar kusurlar arasında olur. İsrail oğulları coşarak erkenden meydana doğru koştular. Firavun bu hileyle onları meydana götürünce güzelim yüzünü onlara gösterdi. Gönüllerini aldı, ihsanlarda bulundu, vaitler etti.

  Ondan sonrada “ Canınız için ne olur. Bu akşam hepiniz bu meydan da kalın, burada yatın uyuyun” dedi. Cevap vererek dediler ki, sana kulluk eder, sözünü dinler hatta dilersen burada bir ay otururuz”

  Firavunun, geceleyin “ Bu gece doğum gecesi, fakat hepside karılarından ayrı” diye sevinerek geri döndü. Haznedarı İmran da yanındaydı. Onunla konuşa , konuşa Şehre geldi. ona “ imran, bu gece sen de burada yat, karının yanına gitme onunla buluşma” dedi.

  İmran, “ Peki, burada yatarım, senin gönlünün istediği şeyden başka bir şey düşünmem bile” dedi. İmran da İsrail oğullarındandı fakat Firavunun adeta gönüllü , candı. Firavun onun isyan edeceğini, gönlünü korktuğu şeyi yapacağını nereden akıl edecekti?

  Firavun gitti, İmran da orada yatıp uyudu. Gece yarısından sonra karısı, onu görmeye geldi. Üstüne kapanıp dudaklarından öpmeye koyuldu. Gece yarısı, onu uykudan uyandırdı. İmran uyanıp karısını gördü. Kadın, hoşuna gitti, dudak dudağa öpüşmeye başladılar. İmran, “ Bu zamanda nasıl geldin dedi?” kadın “Sana iştiyakımdan. Tanrının kaza ve kaderi bu” diye cevap verdi.

  İmran, karısını sevgiyle kucakladı kendini tutamadı. Onunla buluştu ve emaneti ona verdi. Sonrada dedi ki: “ Kadın, bu küçük iş değil!” demir taşa çalındı, bir ateştir sıçradı. Hem de öyle bir ateş ki padişahtan da saltanatından öç alıcı, padişaha da, saltanatına da kin güdücü bir ateş.

  Ben buluta benziyorum sen yersin Musa’da nebat Tanrı , satranç oyununda şahı sürüyor. Bir yutulduk mu yutulduk! Hanım, yutulmayı da hakiki padişah olan Tanrıdan bil, yutmayı da o işi bizden bilip bize hayıflanma! Firavunun korktuğu şey yok mu ? Seninle buluştum meydana geldi işte!

  Sakın bunu kimseye söyleme, gizle de bana da yüzlerce türlü gam gussa gelmesin, sana da. Sonucu, bunun eserlerini meydana çıkar çünkü nazeninin alametleri belirdi! Tam o sırada meydandaki halktan naralar duyulmaya yer gök naralarla dolmaya başladı. Firavun, bu naralardan korkup sıçradı gürültünün ne olduğunu anlamak için yalınayak koştu.

  Meydandan gelen ve dehşetinden cinleri ve perileri bile korkutan bu naralar, bu gürültüler nedir anlamak istiyordu. İmran, “ Padişahımızın ömrü uzun olsun İsrailoğulları lütfundan neşeleniyorlar. İhsanlarına seviniyorlar, oynuyorlar, ellerini çırpıyorlar “dedi. Firavun dedi ki” Olabilir. Fakat beni adamakıllı bir vehim bir endişedir kapladı”

  Bu gürültü asabını bozdu. “Bu acı dertle, kederle beni kocattı.” Padişah, bütün gece ağrısı tutmuş gebe kadın gibi bir yandan bir yana gidip geliyor. Her an “İmran, bu naralar beni dehşetle yerinden sıçrattı” diyordu. Zavallı İmra’nın kudreti yoktu ki karısıyla buluştuğunu söylesin karısı gebe kalınca gökte Musa’nın yıldızının belirdiğini anlatsın. Her peygamber ana rahmine düşünce yıldızı da gökte zuhur eder, parlamaya başlar.

  Kör Firavunun hilelerine, tedbirlerine rağmen gökyüzünde Musa’nın yıldızı belirdi. Sabah olunca İmran’a “ Git de o gürültünün, o patırtının ne olduğunu anla” dedi. İmran meydana koşup “ Bu ne gürültüydü? Padişahlar padişahı uyuyamadı” deyince, her müneccim, yaslılar gibi başı açık, yeni yakası yırtık bir halde toprağı örtü.

  Yaslılar gibi sesleri ses veriyor, feryatları ortalığı dolduruyordu. Saçlarını, sakallarını yolup, yüzlerine vuruyorlar, gözleri kanlı yaşlarla doluyordu. İmran “ Hayrola. Bu ne feryat, bu ne hal? Bu yomsuz yıl, kötü alametler mi gösteriyor yoksa?” dedi. Özürler serdederek dediler ki: “Emir Tanrının kaza ve kaderi bizi esir etti.

  Her çareye başvurduk, fakat padişahın devleti karadı, düşmanı dünyaya geldi, galip oldu. Geceleyin gökyüzünde o çocuğun yıldızı göründü, bizi kör etti. O peygamberin yıldızı gökte yüceldi, biz de ağlamaya, yıldızlar gibi gözyaşları dökmeye başladık”

  İmran , içinden sevindi, fakat zahiren “ Eyvahlar olsun!” diye elini başına vurup, kızgın suratı asık bir halde deliller gibi akılsız ve güya kendini bilmez bir halde müneccimlerin üstüne yürüyüp onlara oyun oynuyordu. “ Padişahımızı aldattınız, hıyanetten, tamahtan vazgeçmediniz.

  Onu bu meydana kadar sürükleyip yüzünün suyunu dökünüz, şerefini hiçe saydınız. Ellerinizi, göğüslerinize koyup padişahı dertlerden kurtaracağız diye vaitlerde bulundunuz” dedi. Padişah da bunu duyunca “ Hainler, dedi, ben de sizi asayım da görün. Kendimizi gülünç hallere soktuk, düşmanlara mallar ihsan edip ziyana girdik. Bu gece bütün İsrailoğulları, karılarından uzak kaldılar diye, mal da gitti, şeref de. İşe gelince hiçbir şey olmadı. Bu mudur iyi adamların muaveneti, bu mudur iyi kişinin yapacakları iş?

  Yıllardır paralar, libaslar alıyor, ülkelerin servetini rahatça yiyip duruyorsunuz. Bu mu sizin tedbiriniz, bu mu nücum bilginiz? Siz besbedava lokma yiyen hilekar ve şom kişilersiniz. Sizi öldürür, parçalatır, ateşlere atar, burunlarınızı, kulaklarınızı, dudaklarınızı kestirir.

  Sizi ateşe odun yapar, yiyip içtiklerinizi fitil, fitil burnunuzdan getiririm.” Müneccimler, secde edip “Padişahım, Şeytan bu sefer bize galebe etti. Fakat yılardır nice belalar defettik. Yaptıklarımıza vehim bile hayran olmakta. Bu sefer tedbirimiz hiçe çıktı. O peygamberin anası gebe kaldı, o ana rahmine düştü.

  Düştü ama padişahım, suçumuzu, affettirmek için biz de doğum gününe dikkat ederiz. Bu fırsatı da kaçırmamak, kaza ve kaderin zuhuruna mani olmak için doğacağı günü hesaplayacak gözleyeceğiz. Ey akıllara fikirler, reyinin kulu, kölesi olan padişah, bunu da yapamazsak bizi öldür” derler.

  Firavun düşmanları vurup öldüren takdir oku, yayından fırlamasın diye günden güne dokuz ayı sayıp duruyordu. Takdirle savaşa girişen, takdire baskın yapmaya kalkışan, baş aşağı gelir, kendi kanına bulanır. Yer göğe düşmanlığa kalkışırsa çoraklaşır, ölü haline girer .Resim, ressamına pençe vurmaya kalkarsa kendi saçını sakalını yolmuş olur!

  Dokuz ay sonra padişah, yine tahtını meydana kurdurup tellallar çağırttı. Tellallar, “ Kadınlar, bütün israiloğullarının kadınları çocuklarıyla meydana gelsinler. Bundan önce erkekler, ihsanlara nail oldular, elbiseler, altınlar elde ettiler. Kadınlar, bu yıl devlet sizin herkes dilediği şeye nail olacak.

  Padişah kadınlara elbise verecek, ihsanlar edecek. Çocukların başlarına da altın külahlar koyacak. Padişah diyor ki “Hele bu ay doğanlar yok mu bilhassa onlar ihsanıma, hazinelerime ulaşacaklar” diye bağırdılar. Kadınlar sevindiler çocuklarıyla çıktılar, padişahın otağına kadar gittiler.

  Yeni doğurmuş olan her kadın, hileden kahırdan emin bir halde şehirden çıkıp meydan yöneldi. Kadınların hepsi toplanınca erkek çocukları analarının kucaklarından aldılar. Düşman doğmasına, felaket artmasın diye güya ihtiyata riayet ederek başlarını kestiler.

  Musa’yı doğurmuş olan İmran ’ın karısına gelince elini, eteğini çekmiş, o kargaşalıktan, o toz dumandan kurtulmuştu. Fakat o alçak Firavun , evlere de hafiye olarak ebeler gönderdi. “ Burada bir çocuk var, anası , ürktüğü, şüphelendiği için meydana gelmedi. Bu sokakta güzel bir kadın var, bir de çocuk doğurmuş fakat pek akıllı pek tedbirli bir kadın” diye kovaladılar. Bunun üzerine memurlar eve gelince Musa’nın anası, Tanrı emriyle Musa’yı tandıra attı. Bilen Tanrıdan kadına “Bu çocuğun aslı Halil’dendir. Ey ateş, soğu yakma emrinin koması yüzünden ateş yakmaz, bir zarar vermez” diye vahiy gelmişti.

  Kadın vahiy üzerine Musa’yı ateşe attı, fakat ateş Musa’yı yakmadı. Memurlar bunu görünce meyus olup muratlarına erişmediler, çekilip gittiler. Fakat kovucular, yine bu işi anlayıp, Firavundan birkaç para koparmak için memurlara macerayı anlattılar. O tarafa dönün, pencereden iyice bir bakın dediler.

  Musa’nın anasına yine “Çocuğunu suya at, saçını başını yolma, ümitlen itimat et, onu Nil’e at, ben onu yüzü ak olarak sana kavuştururum” diye vahiy geldi. bu sözün sonu gelmez ki. Firavunun bütün hileleri, yakasına paçasına dolaşmaktaydı. o dışarıda yüz binlerce çocuk öldürüyordu. Musa ise evinin içinde baş köşede yetişmekteydi.

  O uzağı gören kör Firavun , hilelere sapıp deliliğinden nerede yeni doğmuş bir çocuk varsa öldürtmekteydi. İnatçı firavunun hilesi ejderha idi, bütün alem padişahlarının hilelerini yutmuştu. Fakat ondan daha firavun birisi zuhur etti. Onu da yuttu, hilesini de! O bir ejderha idi, asa da bir ejderha oldu.

  Bu onu Tanrı tevfikiyle sömürüp yutuverdi. El üstünde el var. Nereye kadar bu. Ta son erişilecek menzile, ta Tanrıya kadar. Çünkü o öyle bir denizdir ki ne dibi var, ne kıyısı, bütün denizler, ona karşı sele benzer. Hileler tedbirler ejderha ise tek Tanrı önünde hepside hiçtir.

  Sözün, buraya gelince yere baş koyup mahvoldu. Doğru yolu Tanrı daha iyi bilir. Firavunda olan yok mu? Sen de var. Fakat senin ejderha kuyusuna hapsedilmiş! Yazıklar olsun bunların hepsi de senin ahvalin. Fakat sen, onları Firavuna isnat etmek istersin. Senin halinden bahsettiler mi canın sıkılır, başkasından bahsettiler mi sana masal gelir.

  Lakin nefis seni de harap etmiş bu arkadaşın da seni hikayelerle uzaklara atmakta! Senin ateşine atılan odun atılmamakta, onun gibi fırsat bulamıyorsun sen. Yoksa fırsat bulsan senin ateşin de firavunun ateşi gibi yalımlanır!

  Firavun, Musa’ya “ Ey Kelim, sen neden halkı öldürdün, neden halka korku saldın? Halk senden yılgınlığa düştü, kaçışırken ayaklar altında çiğnenip öldü. Hulasa, halk sana düşman kesildi. Sana karşı erkeğin gönlünde de kin var, kadının gönlünde de halkı kendine davet ediyorsun ama iş aks çıktı.

  Sana aykırı hareket etmekten başka çareleri kalmadı. Ben de senin şerrinden kaçıyor, sana aşikare karşı durmuyorum ama aleyhine çömlek kaynatıp duruyorum. Beni aldatmayı gönlünden çıkar, arkandan, gölgenden başka kimsenin geleceğini umma. Bir iş becerdim, halkın gönlüne bir korkudur saldım diye mağrur olma.

  Bunun gibi yüzlerce iş becersen sonunda yine rüsvay olursun, hor hakir bir hale gelirsin, seninle alay eder, sana gülüşürler. Senin gibi nice hilebazlar varı. Bizim Mısırımız da nihayet rüsvay oldular” dedi.

  Musa, Firavuna dedi ki: “Ben Tanrı emrine karışamam. Emreder de kanımı bile dökerse korkum yok. Ben bu alemde rüsvay olayım, buna hem razıyım, hem de şükrederim. Tek hak yanında yüce olayımda. Halka karşı hor hakir olayım, benimle alay etsinler, bana gülsünler. Tanrıya karşı sevgili olayım,o beni istesin, beğensin. Yeter bu bana.

  Bunları da söz olsun diye söylüyorum hani. Yoksa tanrı seni yarın kara yüzlülerden edecek, bu muhakkak! Yücelik onundur, onun kullarınındır. Onun nişanesini Adem’le iblisin hikayesini oku da anla! Tanrının zatına nasıl son yoksa hikmetlerine de son yoktur. Aklını başına al da ağzını yum, yaprağı çevir”

  Firavun, Musa’ya “ Yaprak bizim elimizde şimdi defter de bizim hükmümüzde, divan da bizim! Bütün bu alem halkı beni seçmiş beni kabul etmiş A Musa, bütün alemde en akıllı sen misin ki? A Musa, sen kendini beğenmiş, almışsın haydi oradan be, kendini az gör, kendine güvenip gururlanma. Dünyanın sihirbazlarını toplayayım da bütün şehre senin bilgisizliğini göstereyim. Fakat bu, bir iki gün içinde olmaz. Bu yaz çağında bana kırk günceğiz mühlet ver” dedi.

  Musa dedi ki: “ Bana bu hususta izin yok. Ben bir kulum, sana mühlet vermeye emir almadım. Sen hükümdarın, galipsin, benim yardımcım dostum yok. Fakat Tanrı fermanına tabiim, başka bir şeyle işim yok. Diri oldukça seninle canla başla savaşacağım, ben kulum yardımla, yardımcıyla ne işim var? Tanrının hükmü zuhur edinceye kadar seninle uğraşacağım, her hasmı düşmanından Tanrı ayırır”

  Firavun, hayır dedi, mutlaka bir mühlet vermek gerek. Beni aldatıp durma, yel alıp poyraz satma. Bu sırada ulu Tanrıdan Musa’ya “ Ona bol, bol mühlet ver, korkma. Bu kırk gün mühleti, ona gönül rızasıyla ver de çeşit, çeşit hileler düzsün. İstediği gibi çalıp çabalasın. Ben uyumuyorum ki. Ona söyle, hızlı gitsin, fakat yolu ben tuttum, pusuda ben varım.

  Onların hilelerini ben birbirine katar, onların arttırdıklarını ben eksiltirim. Su getirirlerse ateş haline sokar, şerbet içerlerse zehir yaparım. Birbirlerine muhabbet bağlasalar sevgilerini yıkar, berbat ederim. Vehimlerine bile gelmeyen şeyleri yaparım ben. Sen korkma, ona uzun bir müddet mühlet ver asker topla, yüzlerce hileler düz de” diye vahiy geldi.

  Musa, “ Emir geldi, mühlet sana. Bizden kurtuldun, şimdilik ben yerime gidiyorum” dedi. Musa yola düştü, ejderha da bilgili ve dost bir av köpeği gibi peşine takıldı. Av köpeği gibi kuyruğunu sallayarak gidiyor, ayaklarının altında taşları kum gibi eziyordu. Taşı demiri nefesiyle çekip sömürmekte, demiri apaşikar bir surette ağzında ezip çiğnemekteydi.

  Havalanıp burçların üstüne çıkmakta, Rum gürcü herkes ondan kaçmaktaydı. Deve gibi ağzından köpükler saçıyordu. O köpüğün bir katresi kimin üstüne düşse cüzzam illetine tutuluyordu. Dişlerinin gıcırtısı, yürekleri yerinden oynatıyor, kara aslanların bile canları elden gidiyordu.

  O seçilmiş peygamber, kavminin yanına varınca ejderhayı boğazından yakaladı, ejderha asa oldu yine. Asya dayandı da dedi ki. Ne şaşılacak şey. Bizim yanımızda güneş, düşmana karşı gece! Ne hayret edilecek şey ki bu ordu, kuşluk güneşiyle dopdolu olan bu alemi görmüyor. Göz de açık, kulak da sonra da bu zeka Tanrının gözbağcılığına hayretteyim!

  Ben onlara şaşırıyorum, onlar da bana şaşırıyorlar. Baharın onlar diken,ben yasemin: onlara nice lezzetli şaraplarla dolu kadehler sundum. Fakat onlara kadehteki şerbet taş kesildi. Gül desteleri yaptım, götürdüm, her gül, diken oldu, şerbet zehire döndü. Bu kendisinden geçenlerin oldukça nasıl meydana çıkar?

  Yanımızda uyanık bir uyur gerek ki uyanıkken rüyalar görsün! Halkın düşüncelere dalması bu güzelim uykunun düşmanıdır. Halk düşünceleri yatışmasını uyumasın diye bu güzelim uykunun boğazını sıkar. Bir hayret lazım ki düşünceleri silip süpürsün, hayret, fikirleri de yok eder, zikirleri!

  Hüner ve marifette kim daha kamilse mana bakımından artta sureta ileridedir. Tanrı “ Geri dönenler” dedi. Geri dönmek sürünün yazıdan gelip ağıla gitmesine benzer. Sürü, yazıdan dönüp geldi mi giderken en önde olan keçi artta kalır. Giderken geride kalan topal keçiye gelince suratı asıkları bile güldürecek bir halde öne düşer.

  Bu kavim laf olsun diye topal olmadılar ya, öğünmeyi terk ettiler de arı satın aldılar. Bu kavim, hacca ayakları kırık olduğu halde topallaya, topallaya giderler. Sıkıntıdan kurtuluşa gizli bir yol vardır. Bu tarife gönüllerini bilgilerden yıkayıp arıtmışlardır. Çünkü bu yol, zahiri bilgiyi tanımaz.

  Bu yolda, aslı o alemden olan bir bilgi gerek. Zira her feri, aslında yol gösterir. Her kanat, denizi aşacak kudrete nereden sahip olacak?Tanrı bilgisi gerek ki insanı Tanrıya ulaştırsın. Şu halde adama sonunda gönülden silinip arıtılması lazım olan bilgiyi neye öğretirsin? Öyleyse bu alemde ileri gitmeye heves etme, topal ol da geri dönerken en öne düş. Ey nazik adam, ileri giden son gelenlerden ol. Taze ve turfanda meyve ağaca nazaran daha ileridedir. Derecesi de daha üstündür. Gerçi meyve ağaçtan sonra vücuda gelir, fakat hakikatte evvel odur, çünkü ağaçtan maksat odur.

  Melekler gibi “ Bizim bilgimiz yok de , de “ Ancak seni bildirdiğin bilgiyi biliriz” sırrı elini tutsun. Bu mektep de hecelemeyi bilmezsen Ahmed gibi akıl ve irfan nuriyle dolarsın. Şehirlerde ad san sahibi olmazsan, Tanrı kullarının halini daha iyi bilir ya, kaybolmazsın, merak etme. Ayın definesini bilinmeyen viranelere gizlerler?

  Hiç defineyi bilinen yere koyarlar mı? İşte kurtulmanın, halas olmanın da zahmet ve meşakkatlerde gizlenmesi buna benzer. Burada hatıra birçok şüpheler, tereddütler gelebilir ama iyi at, kösteklerini kırar, bukağıdan kurtuluverir. Onun sevgisi, şüphe ve tereddütleri yakan bir ateştir.

  Gündüzün nuru, bütün hayalleri siler süpürür. Ey Tanrı rızasını elde eden, bu sula, sana o taraftan geldi, cevabını da o taraftan ara. Gönlün köşesiz köşe yok mu? İşte o bucak, padişaha varan bir yoldur. Gönlün doğudan da olmayan, batıdan da olmayan aydınlığı, tek bir aydan meydana gelir.

  Ey mana dağı, sen yoksullar gibi bu tarafa o tarafta neden ses arayıp durursun. Derde düşünce iki büklüm olup “ Yarabbi” diye yalvardığın taraf yok mu, bu sesi de o tarafta ara. Dert ve ölüm zamanı o tarafa yönelir, feryat ve figana düşersin. Dertten kurtulunca neden yabancıya dönüyor, hiç o tarafı aklına bile getirmiyorsun?

  Mihnet zamanında “ Allah” demeye başlar, sıkıntın geçti mi “ Nerede ona yol ?” dersin. Bu hal, şundan ileri geliyor: “ Tanrıyı şeksiz, şüphesiz bilen, tanıyan, daima onu anlar, ondan hiç ayrılmaz. Fakat akıl ve şüphesiz bilen, tanıyan daima onu anlar, ondan hiç ayrılmaz.

  Fakat akıl ve şüphe hicaplarında kalan kişiye Tanrı tecellisi, gah örtülür, gah yenini, yakasını yırtıp görünür. Aklı cüzi gah üstündür, gah baş aşağı ,aklı külli ise bütün hadiselerden kurtulmuştur, emindir. Akılla hüneri sat da hayreti satın al. Oğul, horluğa doğru git, Buhara ya değil!

  Biz neyse bu derece de söze daldık? Hikaye söyleyelim derken hikaye olduk gitti. Ben yokum zaten ağlayıp, ağlayıp sızlayarak masal oldum gitti. Bu suretle secde edenler arasına katılayım, onlarla beraber yuvarlanayım bari. İş bilen, söz anlayan adama bu söz, hikaye değil. Halimi anlatıyorum ben, sevgilinin huzurundayım ben!

  Asi, bunlar önce gelip geçenlere ait aslı yok masallar dedi ya. Kuran hakkında söylenen bu söz, nifak eseridir. İçinde Tanrı nuru olan Lamekan aleminde nerede geçmiş, nerede gelecek, nerede hal, geçmiş, gelecek, sana göredir. Yıksa hakikatte ikisi de birdir. Fakat sen iki sanırsın.

  Bir adam, onun babasıdır, bizim oğlumuz, Zeydin altında olan dam, Amr’ın üstündedir. Damın altta, üstte oluşu, o iki adama göredir. Hakikatteyse dam tek bir şeydir, işte o kadar! Bu söz, onun misli değildir, bir misaldir ancak, eski harfler, yeni manayı ifade edemez ki. Ey tulum, burası madem ki ırmak kıyısı değil, ağzını kapat. Bu şeker denizinin ne kıyısı var, ne kenarı!

  Musa, dönüp firavun kalınca bütün rey ve tedbir sahiplerini danışmak üzere çağırdı. Bizim de sihirbazlarımız var. Her birisi sihirde tek, bütün sihirbazlar onlara uymakta” dediler. Padişahın, Mısır sultanı olan Firavunun Mısır civarındaki bütün sihirbazları çağırmasını kararlaştırdılar.

  Firavun hemen bütün sihirbazların toplanması için etrafa bir hayli adam gönderdi. Nerede ünlü bir büyücü varsa gelmesi için on haberci yolladı. İki genç vardı ki büyü de pek şöhret bulmuşlardı. Sihirleri aya bile tesir ederdi. Aydan apaşikar süt sağarlar, bir yere gidecekleri vakit küplere binip giderler.

  Ay ışığını bez şekline sokup ölçer, biçer satarlardı. Müşteri, para verip alır. Sonra anlayınca eyvahlar olsun deyip hayıflanmaya, yüzüne vurmaya başlardı. Onların, buna benzer nice sihirleri vardı ki herkes apaçık görür dururdu. Onlara da “ Padişah şimdi sizden bir çare aramakta. İki yoksul adam gelip padişahın köşkü önüne otağ kurdu.

  Bir sopadan başka bir şeyleri yok. Fakat emirleriyle ejderha oluyor. Padişah da çaresiz kaldı, ordusu da. Bu iki kişinin elinden hepsi feryad ve figana geldi. bir çare bulmanız için bu kulunu size gönderdi. Size haber gönderip buyuruyor ki: bunları defetmek için bir çare bulun.

  Karşılık olarak size hesapsız hazineler bağışlayacak” diye haber gönderdi, bu haberi duyunca iki büyücünün de gönüllerine hem korku düştü, hem sevgi. Cinsiyet damarı atmağa başladı, ikisi de hayretlerinden başlarını dizlerine koydular. Sofinin meşk yeri dizidir. Müşkülünü halletmek hususunda iki diz, adeta sihirbazdır.

  O iki büyücü, bu haberi alıp hayrete daldıktan sonra annelerine “ Anne, babamızın mezarı nerede? Bize göster” dediler. Anneleri, onlara rehberlik etti, babalarının mezarını gösterdi. Üç gün Tanrı rızası için oruç tuttular. Sonra “ Baba, padişah korkmuş, bize emir göndermiş.

  İki adam, onu sıkıştırmış, ordusunun önünde şerefine, haysiyetine dokunmuş. Onların ne silahları var, ne askerleri. Bir tek asaları var ama o asa da kıyametler koparıyormuş. Sen zahiren toprakta yatıp uyuyorsun ama hakikatte doğrular ülkesine gitmişsin. Eğer onların yaptıkları sihirse bize haber ver.

  Canım babacığımız, onlar Tanrı eriyse, yaptıkları iş Tanrıdansa yine bildir. De onlara uyalım, secde edelim, kendimizi bir kimyaya atalım ( da halis altın olalım). Ümidi kesilmiş biçareleriz. Bize bir ümit ver Tanrı tapısından sürülmüşleriz, bizi o tapıya yine onun keremi çekti” diye yalvardılar.

  Babaları, onlara rüyalarında dedi ki: “Oğullarım bunu açıkça söylemeye imkan yok. Apaçık ve olduğu gibi söylememe izin yok. Ama bu sır, uzak değil gözümün önünde. Size bir nişane göstereyim de gizli şey aşikar olsun. Gözlerimin nurları, oraya varın da onun uyumakta olduğu yeri anlayın. O hakikat sahibi uyurken korkmayın asayı almayı kalkışın.

  Eğer çalabilirseniz o sihirbazın biridir. Sihirbaza karşı çare bulmayı bilirsiniz siz. Yok eğer çalışmasanız aman ha aman. Kendinize gelin, o Tanrı eridir. Ululuk sahibi ve hidayet verici Tanrının elçisidir. Yeryüzü doğudan batıya kadar Firavunla dolsa savaş zamanı Tanrı, yine onu üstün eder. Firavun baş aşağı gelir.

  Babalarının canı yavrucuklarım, bu doğru nişaneyi verdim işte. Buna göre iş yapın, Tanrı doğrusunu daha iyi bilir. Yavrularım, sihirbaz uyuyunca sihrinin, hilesinin hükmü kalmaz. Çoban uyudu mu kurt emin olur. Çoban uykuya daldı mı dikkati elden gider. Fakat bir hayvana Tanrı çobanlık ederse kurt, oraya nereden yol bulur, onu kapmayı nasıl umabilir?

  Hakk’ın yaptığı sihir, haktır, yerindedir. O yerli yerinde olan şeye sihirbazlık demek hatadır. Babalarının canı yavrular, bu keskin bir nişanedir. O peygamber, zahiren ölse bile tanrı yine onu yüceltir, kadrini yükseltir.

  Tanrının lütufları, Mustafa’ya vaitlerde bulundu da dedi ki “ sen ölsen bile bu din, bu iman ölmez. Senin kitabını, mucizeni ben yüceltirim. Kurandan bir şey eksiltmeye, ona bir şey katmaya yeltenen kişiye ban mani olurum. Ben seni iki cihanda da korurum. Sözünü kınayanları terk eder, onları hor hakir bir hale korum.

  Hiç kimse kuranı değiştirmeye kudret bulamaz ona ne bir şey ilave edebilirler, ne ondan bir şey eksiltebilirler. Sen benden daha iyi başka bir koruyucu arama! Senin parlaklığın gün geçtikçe artırır, adını altınlara, gümüşlere bastırırım. Senin için mimberler, mihraplar kurdururum.

  Ben, seni öyle seviyorum ki senin kahrın, benim demektir. Şimdi adını korkudan gizlice söylüyorlar, namaz kılacakları zaman gizleniyorlar. Melun kafirlerin korkusundan dinin mağaralarda gizili kalıyor ya. Bütün alemi minarelerle dolduracağım, asilerin gözlerini kör edeceğim ben.

  Kulların şehirler alacak mevkiler bulacak. Dinin balıktan aya kadar her tarafı kaplayacak, ey Peygamberimiz, sen sihirbaz değilsin, doğrusun sen de Musa’nın giydiği elbiseyi giymişsin, sen de onun gibi bir Peygambersin. Kuranın Musa’nın asasına benzer küfürleri ejderha gibi sömürüp yutar.

  Sen toprak altında uyursun ama o tertemiz söz asa gibi her şeye agahtır. Kast edenlerin elleri o asaya ulaşamaz. Uyu ey padişah uyu uykun mübarek olsun! Bedenin uyur ama nurun göklere ağar, düşmanlarını kahretmek için okunu kur, yayını ger. Felsefeci, aleyhine söylenmeye yeltenir ama nurunun oku ağzını oklar, onu susturur.”

  Hakikaten de öyle oldu, hatta bu vaitten de üstün şeyler vücuda geldi. o uyudu, fakat bahtı, ikbali uyumadı. Babalarının canı yavrularım, sihirbaz uyudu mu işinin parlaklığı gider, sihrinin tesiri kalmaz.” Bu sözleri duyup uyandılar, ikisi de kabri öpüp o ulu savaş için Mısır’a hareket ettiler.

  Mısır’a varınca Musa’yı, Musa’nın evini aramaya başladılar. Onların Mısır’a geldikleri gün de Musa tesadüfen bir hurma ağacının altında uyumaktaydı. Sordukları adamlar onlara “ Varın hurmalıkta arayın” dediler. Hurmalığa geldikleri zaman bir de baktılar ki hurma fidanlarının dibinde bir uyuyan var, fakat cihanın uyanığı!

  Naz ederek baş gözlerini yummuş ama arş de gözlerinin önünde, ferş de! Gözleri açık, fakat gönlü uykuda nice adamlar var. Zaten su ve toprak ehli olanın gözü ne görebilir ki? Fakat gönlü uyanık olanın baş gözü uyusa bile gönlünde yüzlerce göz açılır. Gönül ehli değilsen uyanık ol, uyuma. Bir gönül işte, mücadeleye giriş.

  Gönlün uyandın mı güzelce uyu. Gayri gözünden ne yedi kat gök kaybolur, ne altı cihet! Peygamber “ Gözüm uyur ama kalbim nasıl uyur, buna imkan mı var?” dedi. Bekçi farz et ki uyumuş fakat padişah uyanık ya, gönül gözleri açık olduğu halde uyuyanlara can feda!

  Ey manevi er, gönül uyanıklığını anlatmaya kalkışsam binlerce mesneviye sığmaz. Sihirbazlar, Musa’yı sırt üstü yatmış görünce asayı çalmaya kalkıştılar. Hemencecik asayı çalmak için Musa’nın ardından gidecekler, sopayı kapıvereceklerdi. Onlar, azıcık yürüyüp bu işe niyetlenir niyetlenmez asa titremeye başladı.

  Öyle bir titremeye başladı ki her ikisi de korkudan yerlerinde katılıp kaldılar. Sonra asa ejderha oldu, onlara saldırdı, ikisi de sapsarı kesilip kaçmaya başladılar. Korkudan her inişte sendeleyip yuvarlanarak yüz üstü düşüyorlar, kalkıp yine kaçmaya çalışıyorlardı. Katiyetle anladılar ki bu iş Tanrı işi, sihirbazların harcı değil bu!

  Korkularından adeta sıtmaya, hummaya tutulmuş gibi titriyorlardı; ölüm haline gelmişlerdi. Yaptıkları işten dolayı özür dilemek üzere Musa’ya bir adam gönderdiler. “ Evvelce sana hasat ediyor, seni kıskanıyorduk, o yüzden sınadık, yoksa seni sınamak kimin haddine düşmüş?

  Sen bir Padişahsın, senin yanında biz mücrimiz bizi affet ey Tanrı dergahı haslarının hası! Diye ricada bulundular. Musa onları affetti, derhal iyileştiler, sıhhat buldular, Musa’nın önünde yere secde ettiler. Musa dedi ki: “ Ey ulular, sizi affettim. Cehennem teninize haram oldu, canınıza da.

  Ey dostlar, ben sizi görmemiş olayım, siz de beni görmemiş gibi davranın. Kalben aşina, fakat zahiren yabancı bir halde padişahın huzuruna benimle savaşmaya gelin!” bunun üzerine sihirbazlar yeri öpüp gittiler, çağırıldıkları zamanı ve fırsat vaktini gözetmeye koyuldular.

  Sihirbazlar Firavunun huzuruna geldiler. Firavun onlara bir çok ihsanlarda bulundu, elbiseler veri. Onlara daha bir hayli ihsanlarda bulunacağına dair vaitlerde bulundu, önceden de kullar, atlar, ağır ve değerli şeyler, yiyecek ve içecek verdi. Ondan sonra:

  “ Ey devletimle ileri giden kişiler, imtihandan galip gelirseniz, size o derecede ihsanlarda bulunacağım ki cömertlik de utanacak” dedi. Sihirbazlar da cevaben dediler ki: “ Padişahın sayesinde galebe edeceğiz, düşmanın bitik bir hale gelecek. Biz bu fende saflar bozan yiğitleriz alemde kimse bizimle başa çıkamaz.”

  Musa’nın anılışı, hatırları oraya bağlıyor, bu hikayeler evvelce olup biten şeylere aittir zannını veriyor. Halbuki Musa’yı anmamız işi gizlemek için yoksa Musa’nın nuru, ey iyi adam, senin bugün elinde. Musa da sende, Firavun da. Bu iki düşmanı da kendindin de ara sen. Musa, kıyamete kadar vardır. Nuru hep o nurdur, başka nur değil. Değişen yalnız kandildir.

  Bu kandille fitil başka, fakat nuru başka nur değil, hep o alemden. Kandile bakarsan kayboldun gitti. Çünkü ikilik ve sayıya sığış, kandile göredir. Fakat nura baktın mı ikilikten de , önü sonu bulunan cisim aleminin sayısında da kurtulursun. Ey varlık hulasası, müminle Mecusi ve Yahudi’nin birbirlerine aykırılığı, hep bakış, görüş yüzündendir.​
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 3 Mart 2011
 11. Ömer

  Ömer Yönetici

  Halimize şükredip, ibret alacağımız bir çok olay var şu dünyada.
  ibretlik-13.jpg
  ibretlik-14.jpg
  ibretlik-15.jpg
   
 12. Ömer

  Ömer Yönetici

  YARATAN'ın İmzası

  KUR'AN-I KERİM; 54/49.Ayet: Bismillahirrahmanirrahim,
  Biz her şeyi Bi Kadere göre yarattık.
  ibretlik-16.jpg

  a)Amerika kıtası Arapça
  Elif 'i E=I
  b)Afrika, Avrasya ve Avustralya kıtaları
  iki adet
  Lam'ı, L= J, J
  c)Antarktika kıtası da He Harfini çizer.
  He = o SONUÇLAR;
  Cenabı Allah'ın yarattığı her şeyde,
  Sistem = Kader vardır.
  Bu Sistemin son grafiğini ise
  "ALLAH" İsmi oluşturur.
  Varlık, "ALLAH" İsmini şekillendirmesiyle
  adeta Yaratan'ının imzasını taşır.

  YARATAN Kİ; CENABI ALLAH'TIR.

  Yaratılan her şey, Cenabı Allah'ın başlattığı temel program dahilinde, çeşitlerine göre özel sistemleri ile oluşmaktadır. Ayetteki kader kelimesinin geniş anlamı <Sistem> deyimini de içerir. Bikader'de başına aldığı takısı ise, yaratılanlarda ve sistemlerinde çift ve zıtlık oluşumunu simgeler. <B> takısı, Bismillahirrahmanirrahim'in ilk harfinden kaynaklanmaktadır. Nitekim, belirgin delil niteliğiyle, Kara ve Deniz zıtlığında oluşan dünyamızın haritasını ters çevirelim. Görüntüde kolaylık olması için Karaların çıkıntılarını birleştirdiğimizde, yaratılmadaki sistemin neticesi olarak "ALLAH" İsmi'nin grafiksel çizimi ile karşılaşırız.
  Hz.Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem:
  (Ahiret hesabı ile Yetmiş=Bir'dir.)
  Buyurur.
  "Allah" İsminin Ebiced karşılığı
  4 adet kelime ve 66 sayısaldır.
  (4+66=70)

  Sistemde; 4 ve 66 'nın kelime adeti ile sayısal toplamı 70 sayısını verir. Cenabı Allah'ın bir oluşumunu simgeleyen yaratılan, şekilde de Yaratan'ının imzasını sergiler. Ahiret işlemi ile " 1 " olguyu veya yaratılan olarak Bir adeti oluşturur. Bir Adet Dünya gibi. Yaratılan deyiminin içeriğinde canlı-cansız ayırımından önce tanıdığımız her olguyu almak zorundayız. "La İlahe illa Allah" Deyimi gereği hiç bir şey yokken, her şeyi Cenabı Allah Yarattı. Öyleyse her olguya yaratılan diyebiliyoruz. Dolayısıyla zaman da yaratılandır. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'in yeterince istifade edemediğimiz bir özelliği de; kıyamete kadar olan yaşamdan bilgi vermesidir. Çünkü, gelecek yaşamın kendisine gösterildiğini, yine kendisi beyan eder. İlgili Beyanlarını (Kıyamet Alametleri) adıyla kitaplarda derlenmiş olarak bulabiliriz. Bugüne dek isabet eden beyanları da konusunun delilidir.
   
 13. Ömer

  Ömer Yönetici

  YARATANIN İMZALARINDAN BİRİ ''NUN''

  .: Nun Oluşumları :.
  KK.68/1.Ayet:Bismillahirrahmanirrahim
  .: Nun, ve Kalem ve yazdıkları nedir ? :.

  Nun Kelimesinin ebiced cetvelindeki karşılığı 50 rakamıdır. Arapça ellinin yazılışı[O.] şeklindedir.
  Zaten Nun'un kelime ve rakam olarak yazılışları benzer şekildedirler. Nun Kelimesi Enerji faaliyetlerinin başlangıcında oluşan kümenin grafiğini sembolize eder. Gerçekleşecek eylem, oluşum faaliyetinde Nun Sistemini oluşturarak başlar.

  Kaş ve Göz Grafiğinde;
  Görme işleminde ışığı toplayan göz, duyguları yansıtmasıyla da insanda enerji hareketlerinin merkezi görevini üstlenir. Dolayısıyla göz, enerji alışverişiyle Nun Kelimesinin noktasını; kaş ise alanını sınırlar.Çanak Antende Nun Sistemi; Çanak antenlerdeki yayın dalgalarının hareketi, Nun Kelimesinin sembolize ettiği enerji hareketlerinin en belirgin örneklerindendir. Çanağa yansıyan yayınlar Nun'un alanını, çanağın ortasındaki toplayıcıda birleşen yayın ise, noktasını oluşturur.
  Böylece, çanak antene yansıyan verici yayınlar, nun kelimesini gerçekleştirdikten sonra alıcılarda (Televizyon) görüntüye dönüşür.

  Kuzey Kutbunda Nun Sistemi;

  Dünyanın yaratılmasındaki ilk aşama Nun grafiği ile başlamaktadır. Kuzey Kutbu, yani Greenland Adasının bölgesi, doğa enerjisinin biriktiği yerdir.


  Dünya ve Ay İletişiminde Nun Sistemi

  Yeryüzünün etkilendiği diğer enerji akımlarından birini de Ay çekimi oluşturmaktadır. Dünya ve Ay çekimi, Nun kelime Grafiğinde yeryüzündeki etkilenme akımlarını oluştururlar. Ekvator bölgelerindeki denizlerin alçalıp, yükselmesinden hatırlayacağımız Ay Çekimi Dünya ve Ay grafiğinde Nun Kelimesini oluşturur.

  Çiçek ve Tohumda;

  Çiçeklerdeki döllenme de, yumurtalığın rüzgar veya böceklerle hareketlilik kazanan çiçek tozunun döllemesi ile gerçekleşir.
  Yumurtalık ve tozu Nun grafiğini oluşturduğunda döllenme gerçekleşir.

  İnsanın Üremesinde Nun Sistemi Yumurtalık ve Sperma;

  İnsandaki üremenin ilk safhası Nun Kelimesini oluşturunca başlar. Dişiye doğuştan verilen yumurtalıklar Nun'un alanını; Enerji, yani hareketlilik özelliğiyle yaratılan erkek sperması da, Nun'un noktasını oluşturur. Her ikisi Nun'u şekillendirdiğinde döllenme gerçekleşir.


  Fatiha Suresi ve Nun Kelimesi:

  Kuran'ın bütününde Nun Kelimesinin noktasını birinci Sure Fatiha oluşturur. Kalan Sureler ise alanını oluşturur. Fatiha Suresi Kuran işlevine göre toplayıcı konumunda olduğundan enerji faaliyetinin oluşum kaynağıdır. Her Namazda okunan Fatiha Suresi, anlamda özet, enerjide kaynak görevini başlatır.
   
 14. Ömer

  Ömer Yönetici

  Bismillahirrahmanirrahim,
  K.K. 82/8. Ayet:

  Senin suretini kendince şekillendirdi.

  K.K. 64/3.Ayet:
  Gökleri ve yeri Hak ile yaratmıştır. Size suret verip, suretlerinizi en güzel şekilde yapmıştır. Dönüş O'nadır.

  ibretlik-17.gif
  ibretlik-18.gif
   
 15. Ömer

  Ömer Yönetici

  YARATILMA EYLEMİNDE''19 SİSTEMLERİ''

  Kur'an-ı Kerim; 74/30.Ayet: Bismillahirrahmanirrahim,
  .: Üzerinde On dokuz vardır. :.

  Arapça: O + V + V = 19
  Latin: 5 + 7 + 7 = 19

  ibretlik-19.gif

  1) Baş = Grönland Adası = > O = 5
  2) Göğüs = Kuzey Amerika = > V = 7
  3) Bacaklar = Güney Amerika = > V = 7
  Toplam = > 19  En basit işlem olarak insan ve dünyanın Elif kelimesi (1=Elif) içeriğinde şekillerini incelediğimizde, Bir'i (Elif=1) temsil eden Amerika Kıtası ve İnsan, üç aşamadaki çizgileriyle benzer oluşum göstererek Arapça 5,7,7 rakamlarını çizer. Üç rakamın toplamı 19'u verecektir.Arapça
  1) Baş = Grönland Adası => O = 5
  2) Gövde = Kuzey Amerika => V = 7
  3) Bacaklar = Güney Amerika => V = 7
  Toplam => 19
  He = 5 Sembolü ile enerji birikimleri,
  İnsanda baş, Dünyada Grönland Adası bölgesinde,
  Yedi(7=V) sembolleri iki bölümde,
  İnsan vücudunda ve Amerika Kıtası ile Dünyada şekillenir.

  ENERJİ KAYNAKLARI
  Cenab-ı ALLAH'ın, ALLAH İsminin son kelimesi olan "He=o" Kelimesi Yaratılmanın başlangıcında enerji faaliyetinin yayıldığı odak noktasının sembolüdür. Arapça Kelime ve Rakam yazılışları benzer olan iki Kelime:
  Elif =1
  ve
  He(o) = 5
  He=5 Sembolü Rakam grafiğinde enerjinin iletişim bölgesini temsil eder.
  1) Sistemin Delilleri "He=5" sembolünün içerdiği bölümlerin enerji kaynaklarının bulunduğu bölgeler olmasıdır. İnsan Beyninin yaydığı enerjiyi doğada başka bir enerji ile kıyaslayamıyorum. Yeryüzü emrine verilen insanın, enerjisi de en yüksek olanıdır.
  2) Dünyada ki enerjinin birikim bölgesi ise Grönland Adası bölgesidir. Burada Grönland adası sembol olup, pusulalarımızın gösterdiği yöndür. Bu bölgedeki enerji birikimi tatmin edici şekilde açıklanmamıştır. Çayı, çorbayı karıştırdığınızda da kapta bir girdap oluşur. Dünya hem kendi ekseni etrafında, hem güneşin etrafında, hem de güneş sistemi ile birlikte hareket ederken, görünmeyen enerji birikiminin belli noktada odaklaşması ne kadar doğaldır.
  3) Hz.Muhammed S.A.V'e inen ilk ayetler beş adettir. Kur'an-ı Kerim'in iniş sırası Kitap sırasından farklıdır.
  Kur'an önce vardı. Hz.Muhammed S.A.V. Toplumla birlikte yaşadıkça, Kur'an'ın iniş sebebi oldular. Enerji hareketi olan nüzul eylemi de He=5 sembolü ile başlamıştır.
  4) Hayvanlardaki iletişim bölgesi de Kuyruktadır. Hayvanların duygularını kuyruklarıyla gösterdiklerini hep biliriz. Akıl hayvanlarda da vardır. İnsanı hayvandan ayırtan özellik, gönüldür, yani sevgidir. Sevgi insanın özelliğidir. İnsan duygu özelliklerini gözlerinden yansıtır. Hayvanların bakışları ise hep donuk, yani belirsizdir.
  Oku!
  (KK.ilk nida)
  İnsan olmak için sevmek gerekli,
  Sevmek için gönül gerekli,
  Gönül için iman gerekir,
  İman için de ilim gerekli.
  19 SİSTEMİ
  Zirvedeki "19 Sistemi" kaynaktan yayılan enerjinin birikiminde programlıdır. Enerji dağılımını ışığın hareketleri ile şekillendirdiğimizde; "(·) İlk Enerji" faaliyetin simgesi, yönüne göre Arapça yedi veya sekiz sayılarının yazılışını verir.
  Arapça;
  V = 7
  · = 0
  ^ = 8
  Nokta görüntüsünde başlayan ilk eylem genleşerek faaliyeti neticesinde daire, elips gibi yuvarlak şekilleriyle Arapça'da <He> harfi veya <Beş> sayısının karşılığında(o) simgelenir. (Odak noktasından geçen ışığın düzeyde genleşmesi, döllenen spermanın yumurtalıkla işlemini sürdürmesi gibi...)
  · = O

  Dolayısıyla, Arapça kelime ve rakamlar, yaratılanların şekillerinde kendini göstererek, enerji faaliyetlerinin grafiğini çizerler.

  19 konusu şimdiye dek değişik özellikleri ile gündemde kalmasına rağmen, hafızalarımızda oluşan bilgi tortusu delil özelliği ile sınırlanmıştır. Ancak NEDEN 19? Sorusunun cevaplarını işleyerek varacağımız sonuçlar 19'un üst aşamadaki konularını içerir. Bu konular enerji faaliyetlerinin gerçekleştiği sistemlerde karşımıza çıkmaktadır. 19'un bu niteliği, pozitif ilimlerle daha anlaşılır olacağından, Kuran'daki sisteminin yanında, doğadan da örnekler verildi. ELLERDE 19: 19 un oluşumlardaki başlangıç sisteminin anlaşılabilmesi için, insan ellerinin yapısındaki özelliğini inceleyelim. İnsan eylemlerinde enerji sarf eder ve bu eylemlerin başlangıcında çoğunluk ellerini kullanır. Sarf edilen her enerji yok olamayacağından, eylemlerimizde bir oluşum meydana gelir. İşte en kolay örneklerden biri de, insanın eli ile geliştirdiği faaliyetlerin sistemindeki 19'un görevidir. Eyleme başladığımızda elimizde bulunan kemik sayısı ile 19 devreye girer. Çünkü bir elde bulunan kemik adedi 19' dur. Cenabı Allah'ın verdiği program neticesinde eylemlerimizin neticelenmesinde, elimizdeki 19 adet kemik görev yapmaktadır. Yani diğer yaratılmalarda olduğu gibi, buradaki oluşum da 19 ile başlar.

  ALAG Sistemi :
  Kur'an-ı Kerim; 110/1.Ayet: Bismillahirrahmanirrahim,
  " Allah'ın nusreti ve fethi geldiğinde..."

  I) Nüzul Sistemi: B kelimesinin zıtlık esasına göre Kuran Sistemindeki diğer benzer oluşum ise Vahiy başlangıcına göre Surelerin Ayet Adetleri ve İsimlerinin Kelime Adetlerinde de bulunmaktadır.
  a) Ayet adetlerinde;
  1) İlk Vahiy 96.Surenin ilk 5 ayeti olarak inmiştir.
  2) Kuran'ın ilk Suresi Fatiha 7 Ayettir.
  3) Diğer 7 Ayetli 107.Maun Suresidir.
  Toplam: 5+7+7 = 19

  b) Sure İsimlerinin Kelime Adetlerinde;
  1) İlk Vahiy 96.Sure "El Alag" Kelime Adeti:
  2) Kuran'ın ilk Suresi "El Fatiha" Kelime Adeti:
  3) 7 Ayetli 107.Sure "El Maun" Kelime Adeti:
  Toplam: 5+7+7 = 19

  " 5 "
  " 7 "
  " 7 "

  " 5 "
  " 7 "
  " 7 "

  Kuran'ın Hz.Muhammed S.a.v. e inişi Oku! emri ile başlayan 96.Alag Suresinin ilk 5 ayetiyledir.
  Kitap dizgisinde ise 1.Fatiha suresi ayrı bir öneme sahiptir. Ayet adeti olan yedi ile de dikkati çekmektedir. Kuran'da ikinci 7 Ayetli Sure olan 107.Maun Suresi ise, Fatiha Suresinin Sistemde de, anlamda da devamı konumundadır.

  II) Birinci grup Kelime Ayetlerinde 5,7,7 Sistemi:
  19 Adet Kelime Ayetinden bazıları tekrar edilerek, bazıları da tek olarak bulunurlar. Bir kez tekrarlananlar:

  19.Sure: KHeYAS,
  20.Sure: THe
  36.Sure: YS, olarak üç adettir. 26 ve 28.Surede de iki kez geçen: TSM' de İki adettir.
  (Ayrıca B=2 ve BI=3 Sistemi)
  Bir ve iki kez tekrar edilen Şifre Kelimeleri beş adettir.
  HM Ayetleri Yedi adet,
  ILM Ayetleri yedi adet
  (Bir tanesi Sad eki almıştır.=Sad Sistemi.)

  Toplam On Dokuz adet tamamlanır.
  Birinci grup olarak tam ayeti teşkil eden Şifre Kelimeleri, ilk 46 sure içinde 19 adet surenin başlangıç ayetleridir. 5,7,7 Sistemi ilk 19 Kelime Ayetlerinde de oluşmaktadır.

  Adet


  3 2


  --------
  5
  ====

  7
  7

  ---------
  19
  =====


  Kur'an-ı Kerim;
  110.ENNASR Suresi, Bismillahirrahmanirrahim,
  1.Ayet: Allah'ın nusreti ve fethi geldiğinde.
  2.Ayet: Ve insanları Allah'ın Dini'ne bölük, bölük girerken gördüğün zaman.
  3.Ayet: Artık Rabbini Hamd ile tesbih et! Ve O'ndan mağfiret dile! Muhakkak ki O tövbeleri kabul edendir.

  Kur'an'ın en küçük ayetli sureleri üç ayetlilerdir ve onlar da üç adettirler. 103.Asr, 108.Kevser ve 110.Nasr Sureleridir. İçlerinden, yukarıda yaklaşık Türkçe'sini verdiğimiz 110.Nasr Suresinin bir özelliği de Vahiy de son inen Suredir. Artık Kur'an-ı Kerim Kitap olarak tamamlanmıştır. 5,7,7 Sistemi İlk inen Ayetlerle başlamıştı. Son inen Surenin Ayetlerine göre hece adetleri de 5,7,7 sistemini verecektir. Ve toplam 19 Hecedir. 110.Nasr Suresi:

  1.Ayet: 5 Hece
  2.Ayet: 7 Hece
  3.Ayet: 7 Hece


  De ki:
  "Sizi yaratan, size kulak ve göz ve gönüller veren O'dur.
  Ne az şükrediyorsunuz."


  Görüyorsunuz ya, Kur'an'ın neresine, nasıl bakarsanız bakın, bir çok sırlarla karşılaşırsınız. Kur'an'ın yardımcıya da ihtiyacı yoktur. Her şeyiyle delildir. Mübin sıfatı da kendi delillerini yine kendisi sergilemesidir. Kulak, Göz ve Gönüller, Bismillahirrahmanirrahim'in insan suretinde yazmasındaki sıralama ile aynı.

  Kelime adetlerindeki 5,7,7 Sistemide
  19 sistemi ile yine aynıdır.

  Bismillahirrahmanirrahim,
  KK,1/1.Ayet:
  Hamd Alemlerin Rabbi Lillah'adır.
  18 Kelime, 582 Sayısal

  Kulak, göz ve gönüllerin Kur'an yazılımında birim kelimelerini belirledik. Kelime Birimlerinin toplam sayısalı, Yukarıda verilen, Fatiha Suresi'nin ilk Ayetinin Sayısalına eşittir. Ayetin bitişi olan "Ne az şükrediyorsunuz." un karşılığı olarak anlamı cevaplandırmaktadır. Aralarda ki "Vav" Kelimesinin ilavesi ise, 19 kelimeli olan " Velhamdülillahirabbilalemin" dir.

  Bismillahirrahmanirrahim,

  KK,37/182.Ayet:
  Ve Hamd Alemlerin Rabbi Lillah'adır.
  19 Kelime, 588 Sayısal
   
 16. Ömer

  Ömer Yönetici

 17. Ömer

  Ömer Yönetici

 18. Ömer

  Ömer Yönetici

 19. Ömer

  Ömer Yönetici

  işte KURAN-I KERİM İ YIRTAN KIZIN HALİ

  ibretle okuyacaginiz bu olay Umman''da gerceklesmistir. Bir genc kiz odasinda müzik dinlemekteyken, anneside sesli bir sekilde Kuran-i Kerim okumakla mesgulmüs. Bu sirada annesi kizina müzigin sesini kismasini söylemis. Bunun üzerine genc kiz annesine bagirarak kendisinin susmasini istemis. Genc kiz annesinin onu dinlemedigini ve Kuran-i Kerimi hala sesli bi sekilde okumaya devam ettigini görünce hemen, insanlara rehber amaciyla indirilen kutsal kitabimizi annesinin elinden alip yirtar. O an genc kiz alev alip yanmaya baslar. Söndürmek icin üzerine battaniye atar annesi. Battaniyesini kaldirdigindaysa asagida görülen ibretli manzarayla karsilasir. Genc kiz su an Hollanda'da bi hastanededir. Ailesi igne yaptirip öldürülmesini istiyor.
   
 20. Ömer

  Ömer Yönetici