ibni sina'nın eserleri

Soru & Cevap bölümünde yer alan bu konu Misafir tarafından paylaşıldı.

 1. Misafir

  Misafir Guest

  ibni sina'nın eserleri nelerdir

  Kitabü'ş-Şifa
  11 ciltlik bir eser olup nerdeyse tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır.

  el Kanun fi't Tıb
  Bu kitap İbn-i Sina'nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir. İbn-Sina'nın en ünlü kitaplarındandır.700 yıl boyunca Batı'da ders kitabı olarak okutulmuş bir eserdir. Günümüzde Paris Üniversitesi'nin tıp fakültesi öğrencileri S.t Germain Bulvarı yakınlarındaki konferans salonunda İbn-i Sina ve er-Razi gibi iki bilginin portreleri ile karşılaşırlar.

  Kitabu'n-Necat
  Kitap savaş alanında ve Kitabü'ş-Şifa'nın yetkin bir özeti şeklindeydi.

  Kitabu'l-İşaret ve't-Tenbihat
  Bu kitap İbn-i Sina'nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır.

  Lisanü'l-Arab
  Isfahan'da bir Arap bilgini onun Arapça bilgisini yetersiz gördüğünden İbn-i Sina'yı üç yıl çalıştırarak müsvedde biçiminde Lisanü'l Arab'ı yazdı.

  Ayrıca aşağıdaki kitapları vardır

  - Aksamu'l-Ulumi'l-Akliyye
  - Risale fi'l Hudud
  - İsbatu'n-Nubavve
  - Risale fi'l-Kader
  - el-Ahlak
  - Kitab fi's-Siyaset
  - Risale fi'l-Aşk
  - Hayy İbn Yakzan
  - Kitabu'l-İnsaf
  - el-Ahd
  - el-işaretu ila İlmi'l-Mantık
  - el-Hidaye
  - Makale fi'n-Nefs
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 5 Mayıs 2011