Hz. Ayşe'nin dikkat çekici 7 özelliği

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu Bad_Girl tarafından paylaşıldı.

 1. Bad_Girl

  Bad_Girl Üye

  Hz. Ayşe'nin dikkat çekici 7 özelliği


  Peygamberimiz Hz. Muhammed'in en sevgili eşi Hz. Ayşe ile ilgili olarak ağzı olanın konuştuğu şu günlerde isyan bayrağı açan bir ilahiyatçı onunla ilgili gerçekleri anlattı:


  "Dün olduğu gibi bugün de yerini belirleyemeyenlerin Annemiz üzerinden dine dil uzatmaya çalıştığı bir dönemdeyiz. Zihinlerin kirli, bakışların bulanık ve kitlelerin de muhakemetsizliğin kurbanı olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemlerde Aişe Validemiz, ehl-i insaf ve vicdanı yeniden sırat-ı müstakime davet ediyor" diyen Dr. Reşit Haylamaz, yayınlanan son kitabı ile geniş kitlelerle Peygamberimizin en sevgili eşiyle ilgi gerçekleri ulaştırmayı umuyor.

  Hz. Ayşe'yi, din adına hizmet edilmeye ihtiyaç duyulan Medine yıllarında , Resullah'ın yanında yer alan hususi bir vezir olarak tanımlayan Dr. Reşit Haylamaz, bu yönüyle onun Peygamberimizin eşleri arasındaki konumunun farklı olduğuna dikkat çekiyor.

  Mü'minlerin En Mümtaz Annesi Hazreti Âişe (r.a) adlı kitabında, peygamberimizin eşinin hususi bir donanıma sahip olduğunu belirten Dr. Reşit Haylamaz, Allah'ın ona misyonunu yerine getirebilmesi için müthiş bir zeka lutfettiğinin altını çiziyor.

  Hz, Ayşe'nin duyduğunu olduğu gibi kabullenmediğini, onu Kur'an ve Sünnet kıstaslarına göre sorgulayan bir yaratılışta olduğunu açıklayan Haylamaz, "Onun kulağı vahiyde, gözü ise İstikbaldeydi. Ayaklarını sapasağlam bastığı yerde o, Saadet Asrı ile geleceği birbirine bağlayan muhteşem bir köprü gibiydi" diyor.

  Haylamaz'a son kitabı vesilesi ile son günlerde bazı çevrelerin fazlaca tartıştığı konularla ilgili görüşlerini sorduk.

  İşte aldığımız yanıtlar:

  > Her ikisinin de Peygamberimize yakınlığı yanında, meziyetlerini göz önüne alındığında faziletleri tartışılmayacak iki dini önderden Hz. Ali ve Hz. Âişe'nin arasında yaşananları nasıl anlamak lazım?


  > Hz. Ali, Peygamberimizin amcasının oğlu, damadı ve manevi ilimlerin merkezi konumunda; İslâm’ı bütünüyle benimsemiş ve yaşamış bir sahabîdir. Hz. Âişe annemiz de gözlerini Hz. Ebu Bekir gibi bir babanın evinde açmış ve İslam’la beraber büyümüş bir büyük kadındır. Binaenaleyh bu iki büyük sahabi arasında yaşananları basit ve varlığı-yokluğu şüpheli bir iki olaya dayandırmak ve bunun üzerinden bu iki müstesna karakterli sahabiye dil uzatmak İslam ahlâkı ve âdâbına yakışan bir tutum değildir.

  Diğer taraftan gerek asr-ı saadette gerekse daha sonraki dönemlerde bu iki sahabi arasında yaşanan pek çok samimi itiraf ve davranış, bu ikili arasındaki hislerin gayet canlı olduğu ve birbirlerine hürmetkâr davrandıklarının ispatıdır. Söz konusu müspet sözlü ve fiilî örneklerin ifade ettiği mana, Hz. Ali ile Âişe arasında herhangi bir kırgınlık veya dargınlığın olmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Cemel gibi acı hâdiselerin altında yatan sebepler arasında böyle bir kırgınlık aramak beyhûde bir uğraştır. (Geniş bilgi için bkz: Hazreti Ali ve Âişe Validemiz)

  > Son günlerde yaşanan bazı çirkin hadiselerden dolayı Hz. Aişe'nin HZ. Peygamberle kaç yaşında evlendiği konusu yine tartışılır oldu. Evlilik yaşı ile ilgili doğru bilgi nedir?

  > Hz. Âişe annemizin evlilik yaşı, Allah Resûlü’ne dil uzatmak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu hususların başında gelir. Bu çevreler onun küçük yaşta iken Efendimizle evlendiğini söylemekte ve böylelikle İslam aleyhine karalama kampanyası yürütmeye çalışmaktadırlar.

  Eserde bu konu “Âişe Validemiz’in Evlilik Yaşı” başlığı altında teferruatlı bir şekilde tahlil edilmiş, mevcut rivayetler inkâr yoluna gidilmeden bilgiler telif edilmiş ve bu evliliğin Hz. Âişe’nin 17-19 yaşlarına tekabül ettiği yıllara denk geldiği ispatlanmaya çalışılmıştır.

  > Bir de İfk hadisesi var. Bu konuda da bilgilendirme yapar mısınız?

  > İfk hâdisesi, Benî Mustalık gazvesinden dönerken Hz. Âişe’nin kaybolan gerdanlığını araması akabinde gelişen olayları anlatır. Bu hâdise, müminlerin Hz. Âişe’yi hevdeç (çöl şartlarında özellikle kadınların daha rahat yolculuk yapabilmeleri için devenin üzerine bağlanan kapalı mekân) içinde zannedip unutmaları neticesinde münafıklarca ortaya atılmış bir iftiradır. Hz. Âişe gerdanlığını bulmaya çalışırken arkada kalmış ve kendisi gibi bir şekilde ordudan geriye düşmüş Safvân ibn-i Muattal tarafından fark edilmişti. Bu sahabi İslam’ın emrettiği ölçülere riayet ederek gayet iffetli bir şekilde Hz. Âişe annemizi devesine bindirmiş ve yularını tutarak orduya yetiştirmişti. İşte bu olayı öteden beri içinde Müslümanlara karşı kin ve gayz taşıyan münafıkların lideri Abdullah ibn-i Übeyy ibn-i Selül diline dolamış ve Hz. Âişe annemiz gibi afife bir kadına iftira atmıştı.

  Bu olay Hz. Âişe annemizin şahsında odaklanan bir fitne ve imtihandı. Allah, bununla müminleri sınadı ve bu olayla pek çok ders verdi. Şüphesiz ki en büyük acıyı Âişe annemiz çekti fakat sonunda iffeti ve nezaheti gökler ötesinden beraat almış bir kadın olarak tarihe geçti. Tesettür ve iffet konusunda kılı kırk yararcasına hassas yaşayan bir kadın, iffetiyle imtihan olmuş ve neticede Allah tarafından paklanmıştı. Nur Sûresi 11. ayetinden itibaren inen âyetler yaşanan olayları özetliyor, müminlere ibret dersleri talim ediyor, münafıklara da su-i akıbetlerini tebliğ ediyordu. İlahi takdir yaşanan bir hadise münasebetiyle pek çok hususu açıklığa kavuşturmuş ve bundan böyle benzeri bir durumla karşılaşılması halinde müminlerin nasıl davranmaları gerektiğini talim etmişti. Kısacası bu olayla Hak, şerleri hayr eylemişti.

  > Hz. Aişe'nin hayatı günümüz kadınlarına neler hatırlatmalıdır?

  > Hz. Âişe annemiz, kitaba isim olduğu gibi her açıdan mümtaz bir kadındı. Hayatı boyunca Efendimizin gözlerinin içine bakmış ve ona sadık bir eş ve talebe olmaya çalışmıştı. Pek çok konuda söz söyleyebilecek bilgi birikimi olan bilge ve entelektüel bir insandı. İnandığı değerlere taklidi değil tahkiki olarak inanırdı. Öğrendiklerini test eder öyle kabullenirdi.

  Onun bariz bir özelliği de hayatını sade yaşamasıydı. Hiçbir zaman israf etmez, kendisine yetecek miktarla iktifa eder kalanı hemen elinden çıkarırdı. Lüks ve şatafat onun dünyasında hiçbir zaman yaşama hakkı bulamamıştı. Gerek Peygamberimizin sağlığında gerekse daha sonraki hayatında eskilerin “kût-u lâ yemût” dedikleri ölmeyecek miktarla geçinerek hayatını idame ettirdi. Olur da eline imkân geçerse hemen infak ederdi. Köle azat etmek ve fakirleri sevindirmek en hoşlandığı davranışların başında geliyordu.

  Hayatı boyunca bilgisini hiçbir zaman insanlardan esirgemedi. Öğrendiğini başkalarıyla paylaşmasını bildi ve çok büyük insanlar yetiştirdi. Allah Resûlü’nden öğrendiklerini diğer insanlara aktarma konusunda gayet titiz ve gayretliydi. Onun bu aşk ve şevki neticesinde kadınlarla ilgili pek çok husus Allah Resûlü’ne sorulmuş ve cevabı alınmıştı. Bu anlamda kadınların Hz. Âişe annemize özel bir teşekkür borçları vardı.

  Hz. Âişe’nin özellikle tesettür konusundaki hassasiyeti bir başkaydı. Bu hususta hayatı boyunca en ufak bir taviz vermemişti. Bu hassasiyeti o kadar ileri derecede idi ki Hz. Ömer vefat edip kendi odasına defnedildikten sonra kabirle arasına bir perde çektirmişti. Yeğeni Hafsa kendisini ziyarete geldiğinde takmış olduğu başörtüsünü ince bulmuş onu ikiye katlayarak nasıl örtünmesi gerektiğini göstermişti. Tesettür konusunda kadınları her zaman ikaz eder ve Nur Suresi’nde emredildiği gibi örtünmelerini hatırlatırdı.

  Hülâsâ, onun hayatında öne çıkan başlıklar şöyle idi:

  1. Sadelik
  2. Cömertlik
  3. İlim sevgisi
  4. Dini yaşamada hassasiyet
  5. Fedakârlık
  6. İffet ve nezahet
  7. Sadakat