Hicret nedir kısaca

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Hicret nedir?

  Kısaca açıklamak gerekirse hicret; yaşanılan bir yerden, başka bir yerleşim yerine göç ederek, oraya yerleşmek demektir.

  İslamiyet penceresinden Hicret ise bambaşka manalar taşımaktadır.

  Hz. Muhammed'e (S.A.V.) inanlar mü'minler Mekkeli müşrikerlin zulümlerine maruz kalmış, bu baskı ve zulümlerin neticesinde peygamber efendimiz ve ashabı 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmiştir. Bu kutlu hicretin neticesinde Medine'de İslam Devleti kurulmuş ve İslam buradan tüm dünyaya yayılmıştır.

  Arapça kökenli bir kelime olan hicret, "ayrılmak, terketmek, bir yerden başka bir yere göç etmek" manalarına gelmektedir.

  Hicretin müslümanlar için çok önemli bir yerde tutulmasını, kullandığımız hicri takvime bakarak da anlayabilirsiniz.

  Müslümanlar bir müddet sonra takvim tutma ihtiyacı hissetmiş, takvimin başlangıcı olarak da bu kutlu hicreti sıfır yılı olarak kabul etmişlerdir.