Heyelan (toprak Kaymasi)

Coğrafya bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  HEYELAN (TOPRAK KAYMASI)

  Heyelan, toprağın üst kısmı ile birlikte alttaki ana kayanın bulunduğu yerden ka¤¤¤¤¤

  yer değiştirmesidir.  Heyelanda Etkili Faktörler

  1)Eğimin fazla olması.

  2)Yağışların fazla olması

  3)Toprak özellikleri (killi olması)

  4)Tabakaların uzanış doğrultusu: Tabakalar eğime paralel ise heyelan daha fazla görülür.  5)Beşeri faktörler: Yol yapım çalışmaları ile yamaç denge profilinin bozulması.

  6)Depremler

  Türkiye’de heyelan olayı en fazla Karadeniz Bölgesinde Doğu Karadeniz Bölümünde

  görülür. Sebepleri: Yağışın ve eğimin fazla olmasıdır. Ayrıca toprağın killi olmasıdır.

  En fazla görüldüğü dönem ilkbahardır. Sebebi kar erimeleri ile toprağın suya doygun hale gelmesidir.

  EROZYON

  Erozyon, dış kuvvetlerin etkisiyle toprak örtüsünün aşındırılarak başka alanlara

  taşınmasıdır. Akarsu ve rüzgar erozyonunun birlikte etkili olduğu yerlerin ortak özelliği

  bitki örtüsü bakımından fakir olmalarıdır.

  Erozyonda Etkili Faktörler

  1) Arazinin çok engebeli olması,

  2) Eğimli arazilerde arazinin eğime dik sürülmesi.

  3) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi: Orman yangınları, tarla açmak amacıyla ağaçların

  kesilmesi, otlaklarda aşırı otlatılma yapılması, anız örtüsünün yakılması gibi.  4) Toprağın aşırı işlenmesi.

  5)Yağışların sağanak yağış şeklinde olması.

  6)Yağış rejiminin düzensiz olması

  7)Akarsu taşkınları

  Erozyonun Sonuçları

  1)Toprağın verimi düşer, çölleşme olur.  2)Barajlar dolar.

  3)Tarım alanları daralır.

  4)Bozulan doğal dengeye bağlı olarak bir çok bitki ve hayvan türü yok olmaktadır.

  Erozyonu önlemek için;

  1)Mevcut bitki örtüsü korunarak ağaçlandırma yapılmalıdır.

  2)Eğimli tarım alanlarında tarla eğime paralel sürülmeli ve taraça (seki) yapılmalıdır.  3)Nöbetleşe tarım yöntemi uygulanmalı (bu yöntemde asıl amaç erozyonu önlemek

  değildir. Verimi artırmaktır.)

  4)Otlaklarda erken ve aşırı otlatma yapılmamalıdır.

  5)Baraj gölü yamaçları ağaçlandırılmalıdır