Hayiz Bozukluklari

Hamilelik bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Hayız Görmeme (Amenöre) : Ya hayızın vaktinde gelmeme:)
  si veya büsbütün kesilmesidir. Bazan bunun sebebi, anadan doğ:)
  ma olarak mihbelin veya rahmin kapalı olmasıdır. Bu durumda
  rahimde kanama olur. Fakat kan dışarı akamaz. Gebelikte ve
  emzirme devrinde kadın hayızdan kesilir. Bundan başka tenasül
  uzvu urlarında iltihablarında, âdet kesilebilir. Umumî vücut
  za:)
  afı,
  kansızlık sebebiyle de âdet kesilebilir. Bazan uzvî bir sebep
  olmadığı halde ânî bir heyecan veya korku âdeti durdurabilir.
  Bu durumların tedavisi esas hastalığın tedavisinden ibarettir.
  Hastanın gıdası kuvvetli ve hazmı kolay olmalı, bozan iklim de:)
  ğiştirme iyi gelir. Devamlı hallerde hekime baş vurmak şarttır.
  Tenasül hormonlarından faydalanılır.
  ,
  Ağrılı Hayız (dismenöre) : Tamamen sıhhatte olan kadında hayız hâdisesi kendini hissettirecek rahatsızlık vermez. Fakat birçok kadınlarda hayızı n başlaması ehemmiyetli denilebilecek rahatsızlıklara sebep olur. Bel ve bacak ağrıları, ishal veya kabız sık idrar etme ihtiyacı, yarım baş ağrısı, bulantı ve kusma, terle:)me, hususî bir koku alma meyli dudak ve dış tenasül uzvunda kabarcıklar baş gösterir. Bunun sebebi çok defa tenasül uzuvla:)rında iltihab.rahimde kıvrıklar yumurtalık vazifesinde teşevvüş-dür. Tedavide bu esas hastalıkları bertaraf etmeye yönelir.
  Hayız Görmeme (Amenöre) : Ya hayızın vaktinde gelmeme:)
  si veya büsbütün kesilmesidir. Bazan bunun sebebi, anadan doğ:)
  ma olarak mihbelin veya rahmin kapalı olmasıdır. Bu durumda
  rahimde kanama olur. Fakat kan dışarı akamaz. Gebelikte ve
  emzirme devrinde kadın hayızdan kesilir. Bundan başka tenasül
  uzvu urlarında iltihablarında, âdet kesilebilir. Umumî vücut za:)
  afı,
  kansızlık sebebiyle de âdet kesilebilir. Bazan uzvî bir sebep
  olmadığı halde ânî bir heyecan veya korku âdeti durdurabilir.
  Bu durumların tedavisi esas hastalığın tedavisinden ibarettir.
  Hastanın gıdası kuvvetli ve hazmı kolay olmalı, bozan iklim de:)
  ğiştirme iyi gelir. Devamlı hallerde hekime baş vurmak şarttır.
  Tenasül hormonlarından faydalanılır.
  ,
  Ağrılı Hayız (dismenöre) : Tamamen sıhhatte olan kadında hayız hâdisesi kendini hissettirecek rahatsızlık vermez. Fakat birçok kadınlarda hayızı n başlaması ehemmiyetli denilebilecek rahatsızlıklara sebep olur. Bel ve bacak ağrıları, ishal veya kabız sık idrar etme ihtiyacı, yarım baş ağrısı, bulantı ve kusma, terle:)me, hususî bir koku alma meyli dudak ve dış tenasül uzvunda kabarcıklar baş gösterir. Bunun sebebi çok defa tenasül uzuvla:)rında iltihab.rahimde kıvrıklar yumurtalık vazifesinde teşevvüş-dür. Tedavide bu esas hastalıkları bertaraf etmeye yönelir.