Harfli İfadeler

Matematik bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  A. HARFLİ İFADELER

  4a, 2(x – y), x2, a + b + 3c gibi ifadelere harfli ifadeler denir.
  • 3x2y ifadesinde 3 e kat sayı denir.
  • Harfli ifadelerde, eksi (–) veya artı (+) işaretleriyle birbirinden ayrılan kısımlara terim denir.
  • Harfleri ve harflerin kuvvetleri aynı olan terimlere de benzer terimler denir.
  B. PASCAL (PASKAL) ÜÇGENİ ve BİNOM AÇILIMI [​IMG]

  (a + b)n açılımı yapılırken, önce a nın n . kuvvetten başlayarak azalan, b nin 0 dan başlayarak artan kuvvetlerinin çarpımları yazılıp toplanır. Sonra n nin Paskal üçgenindeki karşılığı bulunarak katsayılar belirlenir. (a – b)n yukarıdaki biçimde yapılır ancak b nin; çift kuvvetlerinde terimin önüne (+), tek kuvvetlerinde terimin önüne (–) işareti konulur.

  Örnek
  • (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
  • (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3
  • (a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4
  • (a – b)4 = a4 – 4a3b + 6a2b2 – 4ab3 + b4
  • (x ± y)n açılımının her teriminindeki x ve y nin üsleri toplamı n dir.
  • (x ± y)n açılımının terim sayısı n + 1 dir.
  • (x ± y)n açılımında kat sayılar toplamını bulmak için x = y = 1 alınır.

  C. ÖZDEŞLİKLER
  Çözüm kümesi R (Reel Sayılar) olan eşitliklere özdeşlik denir.
  1. İki Kare Farkı - Toplamı
  • a2 – b2 = (a – b) (a + b)
  • a2 + b2 = (a + b)2 – 2ab ya da
  • a2 + b2 = (a – b)2 + 2ab dir.
  2. Tam Kare İfadeler
  • (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
  • (a – b)2 = a2 – 2ab + b2
  • (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2(ab + ac + bc)
  • (a + b – c)2 = a2 + b2 + c2 + 2(ab – ac – bc)
  3. İki Küp Farkı - Toplamı
  • a3 – b3 = (a – b) (a2 + ab + b2 )
  • a3 + b3 = (a + b) (a2 – ab + b2 )
  • a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab (a – b)
  • a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab (a + b)
  n bir tam sayı olmak üzere,
  • (a – b)2n = (b – a)2n
  • (a – b)2n – 1 = – (b – a)2n – 1 dir.
  (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab

  D. ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA
  Her terimde kat sayıların e.b.o.b. u veya her terimdeki aynı (ortak) çarpan ifadelerin parantez dışına alınmasına denir.

  E. GRUPLANDIRMA

  Verilen ifadenin terimleri uygun şekillerde gruplara ayrılır ve ayrılan gruplarda ortak bir çarpan aranır.
  F. x2 + bx + c

  BİÇİMİNDEKİ ÜÇ TERİMLİNİN ÇARPANLARA AYRILMASI
  b = m + n ve c = m . n olmak üzere, x2 + bx + c = (x + m) (x + n) dir.
   
  Son düzenleme: 20 Ekim 2011