Harbiye nazırı ne demek?

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Harbiye nazırı nedir görevleri nelerdir?
  Osmanlı İmparatorluğu zamanında askerlik işleriyle ilgili dairenin başında olan kişi. Şimdiki karşılığı "Milli Savunma Bakanı"dır. Bu unvan, Osmanlı hükümetine 1908 yılının Temmuz ayında kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan önce ise bu görev "serasker" olarak adlandırılırdı. İlk Harbiye Nazırı ise Ömer Rüşdü Paşa'dır.

  Harbiye Nazırlığı görevini alabilmenin belli koşulları vardı. Bu görev için askerliğin en yüksek rütbesi olan müşirler, yani şimdiki adıyla orgeneraller tayin olurlardı. Ancak daha sonra 1908 Devriminden sonra, feriklerden, yani şimdiki adıyla korgenerallerden Harbiye Nazırı olanlar olmuş, hatta orduyu gençleştirmek adına rütbesi mirliva olan Enver Paşa bile bu göreve getirilmiştir. Harbiye Nazırının başında bulunduğu daireye ise "Harbiye Nezareti" denilirdi. Harbiye Nazırlığı, Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiştir.

  Büyük Osmanlı Lügatı'ndan istifade edilerek harbiforum.net için özel yazılan bir yazıdır.