Halk Edebİyatinin Genel Özellİklerİ

Edebiyat ve Kitap bölümünde yer alan bu konu yalnızlar rıhtımı tarafından paylaşıldı.

 1. HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLER
  1-İslamiyetten önceki edebiyatımızın İslam uygarlığı içindeki biçimidir. Bir anlamda sözlü edebiyat dönemimizin gelişmiş biçimi olarak düşünebiliriz.

  2-Halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. Müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur.

  3-Divan edebiyatında olduğu gibi şiir yine egemen türdür

  4-Şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle adlandırılır.

  5-Nazım birimi dörtlüktür.

  6-Ölçü, hece ölçüsüdür, En çok yedili, sekizli, onbirli kalıplar kullanılmıştır

  7-Şiirlere genel olarak yarım uyak hakimdir

  8-Dil halkın konuştuğu günlük konuşma dilidir.

  9-Halk edebiyatı gözleme dayalıdır. Benzetmeler somut kavramlardan yararlanılarak yapılır. Söyledikleri her şey gerçek yaşamdan alınmadır.