Halide Edip Adıvar Sinekli Bakkal Kahramanları

Edebiyat & Türkçe bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Sinekli Bakkal Kitabı Karakterleri - Sinekli Bakkal Kahramanları

  Bakkal Mustafa Efendi : İstanbul Bakkaliyesi’nin sahibi, Tevfik’in dayısı.
  Tevfik (Kız Tevfik) : Karagöz ve Ortaoyunu sanatçısı.
  Emine : İmam’ın kızı,Tevfik’in karısı ve Rabia’nın annesi.
  Peregrini (Osman) : Peregrini, Garp müziğinin üstadı olan, kulağı çok hassas bir müzik hocası.
  Rabia : Tevfik ile Emine’nin kızı.
  İmam Hacı İlhami Efendi : Mahallenin imamı.
  Vehbi Dede : Dini, ama bilhassa tasavvufu temsil ediyor.
  Selim Paşa : Hükümdarın Zaptiye Nazırı.
  Sabiha Hanım : Selim Paşa’nın karısı.
  Hilmi : Selim Paşa ile Sabiha Hanım’ın oğlu.Jön Türk. Genç ve devrimci aydınları temsil ediyor.
  Mihri : Selim Paşa’nın kızı.
  Rakım Amca (Cüce) : Tevfik’in oyuncu arkadaşlarından.
  Bilal : Rumelili Bahçıvan Ramazan Ağa’nın yeğeni.
  Tulumbacı Başı Sabit Beyağabey : Mahallenin Tulumbacı başlarından en hatırı sayılırı.
  Çingene Penbe : Batıl inançları bol olan bir çingene.
  Kanarya : Sabiha Hanım’ın alıp yetiştirdiği bir güzel Çerkes kızı. Daha sonra saraya Kadın Hanım’a verilen böylece saraya giren birisi.
  Nejat Bey : Padişahın yeğeni.
  Safvet Bey : İkinci Mabeyinci.
  Dürnev : Selim Paşa’ların gelini; Hilmi’nin eşi.
  Galip : Hilmi’nin Jön Türk arkadaşlarından. Annesi ölmüş, zengin bir babanın oğlu.
  Şevki : Hilmi’nin Jön Türk arkadaşlarından.
  Zati Bey : (Yeni) Dahiliye Nazırı.
  Bayram Ağa : Selim Paşa’nın bahçıvanı.
  Behire Hanım : Safvet Bey’in kız kardeşinin kızı.
  Arif : Safvet Bey’in yetim yeğeni.
  Muavin Rana Bey : Selim Paşa’nın yardımcısı.
  Gözpatlatan Muzaffer : Tehlikeli, siyasi sanıkları sorgulamayla memur.
  Misis Hopkins : Robert Koleji’nin İngilizce hocasının madamı.
  Ebe Zehra Hanım : Mahallenin ebesi.
  Kahya Şükriye Hanım : Sabiha Hanım’ın kahyası.
  Uşak Şevket Ağa : Selim Paşa’nın uşağı.
  Eskici Fehmi Efendi : Sinekli Bakkal’ın umumi ve içtimai hayatına, her vesileyle karışan; ihtiyar heyetinin hatırı sayılır azalarından.
  Bekçi Ramazan Ağa : Sinekli Bakkal bekçisi.
  Doktor Kasım : Dahiliyeci. Türk tıbbına Alman fennini, biraz da katılığını getiren meşhur simalardan. Rabia’nın doktorlarından.
  Doktor Salim : Jinekolog. Türk tıbbına Alman fennini ve katılığını sokan diğer meşhur sima. Rabia’nın doktoru.
  İkbal Hanım : İkinci Mabeyinci Safvet Beyin süt ninesi ve yalının hanımı.
  Eleni : Osman’ın aşçısı.