Hakkari Yüksekova

Hakkari bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Yüksekova, Hakkari Yüksekova Hakkında Bilgi
  yuksekova.jpg
  Hakkari Yüksekova

  Yüksek dağlar arsında bir çöküntü olan Yüksekova ilçenin üzerine kurulu gever ovasıdır. Ovada rakım 2000 metredir. Genişlik 15km ve Uzunluk 40 km dir. Kapalı Bir Havza konumunda olan ovanın Kış aylarında soğuk hava kütlesinin ova üzerine çökmesi ile uzun ve soğuk kışlar geçirir.

  Alüvyon Topraklara sahip olmasına rağmen ağaç ve meyve yetiştiriciliği yok denecek kadar azdır. Aylık ve günlük sıcaklık farkları tarımdan çok gür Çayır ve Meralarla hayvancılığa zemin hazırlamıştır.

  Tarihi bir kent olan Yüksekova'da yerleşimin M.Ö. 7000'lere değin uzandığı kesin olarak bilinmektedir.

  Eski adı Gevar olan Yüksekova, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına girmiştir.

  Yüksekova 1.Dünya Savaşı sonunda Rusların İşgaline uğramış, İlçenin Milis kuvvetleri ve Ordunun başarısı sonucu 5 Mayıs 1918 'de düşman işgalinden kurtulmuştur.

  19.yy'da Van Vilayetine bağlı Hakkari'nİn kazası olan Yüksekova, 1936'da ilçe durumuna getirilmiştir. İlçe merkezinin eski adı Dize'dir.

  Yüksekova'nın toplam nüfusu 1997 sayımına göre 91.000 kişidir. Bu nüfusun 55.591'i ilçe merkezinde 3769'u büyük çiftlik'te 3114 'ü Esendere 'de 28.950 'si köylerde yaşamaktadır. Nüfus artışı diğer yerleşim yerlerine göre yüksektir.

  Yüksekova'nın yüzölçümü 2291 Km2'dir. Yüksekova'nın rakımı 1950 m' dir. İklimi karasal iklim özelliğe sahiptir. Kışları çok sert geçer . Ekim ayı sonunda yağan kar Nisan ayı sonunda kalkar.

  Yüksekova 'ya bağlı 49 köy köylere bağlı 106 mezra bulunmaktadır.

  İlçede göç nedeniyle işsizlik sorunu hat safadadır. Geçim kaynağı hayvancılığa özelliklede küçük baş hayvancılığa dayanır. Tarımsal üretim çok azdır.