Hacı İvaz Paşa

Türk Tarihi bölümünde yer alan bu konu Ekrem tarafından paylaşıldı.

 1. Ekrem

  Ekrem Harbici uye.

  Hacı İvaz Paşa
  Osmanlı vezîri. Tokat ahîlerinden Ahî Bayezid’in oğludur. Çelebi Sultan Mehmed’in Amasya sancakbeyliği sırasında, timarlı sipâhi olarak onun askerleri arasına katıldı. Fetret devrindeki taht mücâdelesinde Çelebi Sultan Mehmed’i destekledi. Bursa subaşısıyken, şehri, Karamanoğullarına karşı kırk gün müdâfaa etti (1414). Bu başarısından dolayı vezirlik verildi. İkinci Murâd zamânında ikinci vezir oldu. Şehzâde Mustafa Çelebi isyânının bastırılmasında önemli rol oynadı. Veziriâzam Çandarlı İbrâhim Paşayla anlaşmazlığa düştü. Bu sebeple 1427’de vezirlikten azlolundu. Bundan sonra Bursa’ya yerleşen İvaz Paşa, 1429 yılında vebâ salgınında vefât edip, Pınarbaşı’nda Kuzgunluk mevkiine defnedildi.
  Hacı İvaz Paşa, Bursa’da Yeşil Câminin resmini ve plânlarını bizzât hazırlayıp yapımına nezâret etti (1421). Dışardan sanatkârlar getirdi. Tokat’ta bir cami, Kazova’da bir medrese ve Bursa’da Kazzâziye (İmâdiye) Medresesini inşâ ettirdi. Mekke ve Medîne fukarâsı için vakıflar yaptı.   
 2. osmanerdogan

  osmanerdogan Yeni Üye

  HACIİVAZ PAŞA

  TOKAT PAZAR DOĞUMLUDUR.TORUNLARI PAZARDA ÇOKTUR.BEYOBASI ADLI Bİ KÖY VARKİ KENDİ İMAR ETTİĞİ ARAZİLERİ OLAN BİR KÖY.GÜNDEMDE TUTLMASI GEREKEN BİR DAHİ...