Hacda Okunacak Dualar

Dualar bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Hacda Okunacak Dualar - Hac Duası

  Evden çıkarken besmele getirip Allah’a tevekkül etmek Âyetü’l-Kürsî’yi İhlâs sûresini ve Muavvizeteyn’i okumak.
  Hacca giden kimsenin vedalaşırken ehline yapacağı dua:

  Estevdiullahe dînekum ve dünyakum ve havatime e’malekum.

  Sevinçle evden çıkmak ve yolda zikirle tevazu ve sükûnla zaman geçirmek
  Düşmanları var ise haklarında af ile müsamaha ile muamele yapmaya çalışmak.

  İmkân olursa hac yolculuğuna ay başında perşembe günü bu olmazsa pazartesi günü sabahleyin çıkmak.

  Hacca gitmek için evden çıkarken okunacak dua.

  “Rabena Âtina fi’d-dünya haseneten ve fil âhirati haseneten ve kınâ azabe’n-nâr vahşurnâ fî zümreti’s-sâlihînel-ebrâr Rabbena tekabbel minnâ inneke ente’t-tevvâbü’rrahim.”

  Hacca giden kimsenin kapısından çıkarken okuyacağı dua:

  Bismillahirrahmanirrahimi tevekkeltü alellahi Rabbi’l-arşil azim la havle vela kuvvete illa billah estağfirullahe ve etübü ileyh.

  Hacca gidenin vasıtaya bineceği zaman okuyacağı dua:

  Sübhanellezi sehhare lena heze vema künna lehü mukrinin ve inna ila rabbina le münkalibun Elhamdülillahillezi hedana li’l-islami vecealena min ümmeti muhammedin habibihi aleyhissalatü vesselam eûzü billahi min va’sâisseferi ve ke’betil manzari ve süi’l-münkalebi filehli velmali velveledi Allahümme’tvi lena’l-arda ve seyyirna fiha bitaatike Allahümme inni ürîdü’l-hacce feyessirhü lî ve takabbelhü minî ve atlubu minke’l-avne ve’l-ınayete.

  “Allah’ım! Seferde sahibim Sensin; ailem malım çocuklarım ve arkadaşlarım Sana emanettir. Bizi ve onları her türlü bela ve afetten muhafaza buyur. Allah’ım! Arzı bize küçült seferi kolaylaştır yolculuk esnasında vücudumuzu dinimizi ve malımızı koru. Bize Evini haccetmeyi Peygamberin Muhammed (S.A.V.)’in kabrini ziyaret etmeyi nasib eyle. Allah’ım. Seferin meşakkatinden ailemin çocuklarımın malımın ve arkadaşlarımın başına bir kötülük gelmesinden Sana sığınırım. Allah’ım! Bizi ve onları Senin himayene al bize ve onlara verdiğin nimetini geri alma bize ve onlara verdiğin sağlık ve afiyeti değiştirme.”

  16- Hacc için yola çıkarken ve hacdan evine döndüğünde ikişer rek’at namaz kılmak; Bu namazların ilk rekatlarında “Kâfirûn” ikinci rek’atlarında ise “ihlâs” sûresinin okunması efdaldir.

  17- Yolculukta ve hac esnasında daima taharet üzere bulunmaya riâyet etmek boş işlerle malaya’ni ile vakit kaybetmeyip boş vakitlerini; ibadet zikir tesbih salevat dua ve Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ile değerlendirmek. Haremeyn’de birer hatim indirmek.

  Yollarda tepe çıkış ve inişlerde okunacak dua:

  Âibüne tâibüne abidüne sacidüne lirabbina hamidün sadekallahü va’dehü ve nasara abdehü ve eazze cündehü ve hezemel ahzâbe vahdehü

  Yolculukta konaklama yerinde dua niyeti ile okunacak ayet-i kerime:

  Ve kul Rabbi enzilni münzelen mübarekn ve ente hayrul münzilin

  Vasıtadan inince okunacak dua:

  Bismillahi tevekkeltü alellahi euzü bikelimâtillâhit-tâmmâti külliha min şerri ma haleka ve zerae e berae selamün ala nuhin fil alemin Allahümme a’tina hayra heze’l-menzili ve hayra ma fihi vekfina şerrahü ve şerra me fihi

  Konaklama yerinden ayrılacağı zaman okuyacak dua:

  Elhamdülillahillezi âfâna fi münkalibina ve mesvana Allahümme kema ahrectena min menzilina heze salimine belliğna gayrahu âminine.