GÜnlerİn Manalari

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu gizems tarafından paylaşıldı.

 1. gizems

  gizems HaRbİ PrEnSeS

  kelime-i la ilahe illallah nefs-i emmare seyfidir bila şek ol ism-i paki sevdikçe vucudunda nefs-i emmare sıfatlarını biçub helak ider alameti zahir olur
  ba’dehu sana ya Allah ismini ta’lim iderler nefs-i levvame seyfidir
  hakeza ba’dehu sana ya Hû ismini ta’lim iderler nefs-i mülhimenin seyfidir
  hakeza ba’dehu sana ya Hak ismini ta’lim iderler nefs-i mutmainne seyfidir
  hakeza ba’dehu ya Hayy isimini ta’lim iderler nefs-i raziye seyfidir
  hakeza ba’dehu sana ya Kayyum isimini ta’lim iderler nefs-i merziye seyfidir
  hakeza ba’dehu sana ya Kahhar ismini ta’lim iderler nefs-i safiye seyfidir
  hakeza ba’dehu bil kıl kim bu yedi esmanın her birine bir nur vardır
  la ilahe illallah nuru maidir
  ya Allah nuru aldır
  ya Hu nuru yeşildir
  ya Hak nuru sarıdır
  ya Hay nuru beyazdır
  ya Kayyum nuru siyahdır
  ya Kahhar nuru renkten âridir kızıl alaimdir ve salik-i tarikat usul-i seb’anın meratibini birbir kat ittikten sonra her bir esmanın bir günü vardır ma’lum olsun:
  La ilahe illallah Pazar günü –Ya Allah pazartesi günü- Ya Hu Salı günü- Ya Hak Çarşamba günü- Ya Hay Perşembe günü- Ya Kayyum Cuma günü- Ya Kahhar dernek günü
  Hadis No : 1680 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım: Resulullah (sav) bir gün elimden tuttu ve şu açıklamayı yaptı: "Allah toprağı cumartesi günü yarattı. Ondaki dağları pazar günü yarattı; ağaçları pazartesi günü yarattı. Mekruhları salı günü yarattı. Nuru çarşamba günü yarattı ve onda hayvanları perşembe günü yaydı. Hz. Adem (a.s)'i cuma günü ikindi vaktinden sonra, ikindi ile gece arasındaki gündüz vaktinin en son saatinde en son mahluk olarak yarattı."
  Hadis
  Ameller pazartesi ve perşembe günü Hak teâlâya arz olunur