Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Manileri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi bölümünde yer alan bu konu LAL tarafından paylaşıldı.

 1. LAL

  LAL Moderatör

  Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Manileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesine özgü maniler tekerlemeler

  Güneydoğudaki illerimizden seçme maniler

  Güneydoğu Anadolu bölgesi Batman Manileri

  Ekmek atlı ben yaya Bülbülem bağ gezerem
  Yetişmek kaldı Allah’a Mecnunam dağ gezerem
  Anna bedduanı al geri Seksen yerden yaram var
  Biraz da yalvar Allah’a El bilir sağ gezerim

  Ben bir bahtsız dilberim Bu dağlar bele bağlar
  Hem ağlar hem giderim Hayasız arsız bağlar
  Kaynana çok sevinme İşte ben gider oldum
  Oğlunu alıp giderim İşte siz işte bağlar

  Dicle boyu sazlıktır Bülbülem hava bilmem
  Ablam sana aşıktır Dertliyem deva bilmem
  Oğlan yine bilmezsin Bana bir sevda gelmiş
  Geçtiğim yollar taşlık Başımdan sava bilmem

  Dicle geçit vermez Bahçede barksız adam
  Mezrabota ovası Aynasız yarsız adam
  Sevda başımdan gitmez Kalaysız kaba benzer
  Yaram gönül yarası Dünyada yarsız adam

  Koyun sağar berivan Bu dağı aşam dedim
  Sevdiğini düşlerken Aşam dolaşam dedim
  Bahar çiçekleri ile Bir vefasız yar için
  Boynu bükük beklerken Aleme paşam dedim

  Oğlan kızı gördükçe Bayıra serdim kilim
  Tutulmuş dilleri Gel otur benim gülüm
  Gözleri kör olurmuş Ne dedim ne söylerim
  Bilmezmiş kimseleri Lal olsun benim dilim

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mardin Manileri

  Tane tane üzümsün
  Benim iki gözümsün
  Sanma ki unutmuşum
  Gece gündüz sözümsün.

  Arpa ektim iz iken
  Topladım temiz iken
  Gel yarim sarılalım
  Ortalık sesiz iken

  Ağızları kaparım
  Sanma yoldan saparım
  Amca oğlu ne imiş
  Sevgilime taparım

  Ak yarim, çağla yarim
  Hem gül, hem ağla yarim
  Sonunda kavuşmak var
  Bana bel bağla yarim.

  Alçacık duvardayım
  Herkesten hovardayım
  Nerde bir güzel görsem
  Gece gündüz ordayım

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa Manileri

  Koyınlar kuzliyanda
  Yaralar sızliyanda
  Ben seni nerde bulım
  Göynım arzuliyanda
  Bu dörtlüğün ayaklı ve cinaslı olmaması ve her mısranın aynı güçte olmaması zaten dikkati çekmektedir.
  Urfa’da söylenen mani ve hoyratların özelliği 6 mısradan oluşanlarının da varlığıdır.

  Kara beni
  Üzınde kara beni
  Ataş beni yahmazdı
  Yahtı bir kara beni
  Gece gündüz yanarım
  Yatırın kara beni
  Kara gözler
  Humardır kara gözler
  Yar biye güman etmiş
  Taha da kara gizler
  Gemim deryada kaldı
  Kaptanı kara gözler

  Urfa mani ve hoyratlarının konuları ise aşk gurbet yiğitlik alay ölüm evlenme hikmet özlem ve doğadır. Bu konular her manide ve hoyratta değişik açılardan işlenir. Hoyrat ve mani okuyanların (söyleyenlerin değil) repertuarları oldukça geniştir.
  Mani ve hoyratların daha önce belirtildiği üzere belki bir makamı yoktur. Fakat bazı hoyratlar bazı makamlara yakışmalarından bir alışkanlıkla mesnevi isfahan nevruz beşiri gibi aynı makamlarla okunmaktadır. Hoyrat ve mani icrası yüksek ve yanık bir sesle yapılır.
  Özellikle şehrin güneyinde meydana gelen gecekondulaşma olayından önce var olan mağaralarda kesmelerde Ehber’de Merkefe’de bahar aylarında hoyrat eksik olmazdı. Zaman zaman mağaradan mağaraya hoyratla seslenilir mağaradan mağaraya mesaj iletilirdi. Söz gelimi tuz isteme birini çağırma çiğköfte veya peynirli helva isteme gönderme gibi haberleşmeler hoyrat aracılığıyla yapılırdı. Bir tuz isteme hoyratı:

  Yaz yolla
  Bahar yolla yaz yolla
  Çiğ köfte hamur oldı
  Kardaş bize duz yolla
  Aynı hoyratın;
  Yaz yolla
  Bahar yolla yaz yolla
  Kebap yandı köz oldı
  Kardaş bize duz yolla
  biçiminde bir varyantı da vardır.
  Urfa hoyrat ve manilerinin üzerine yapılan tartışmalardan biri de yazıya nasıl geçirileceğidir. Akademik çevreler ulusal kültürün bütünlüğü için bunların normal Türkçeyle yazıya geçirilmesini istemektedir. Ancak bir kültür mozayiğinin apayrı bir rengi olan Urfa ağzının unutulmasına ve ölümüne göz göre göre razı olmak anlamına gelen bu yöntemi kabullenmek bize kelimenin tam manasıyla “giran” gelmektedir.
  İşte size birkaç özgün örnek:

  Nahana mı
  Yarpız mı nahana mı
  Heste heberi geldı
  Esseh mı mahana mı
  Sürme göze
  Yakışır sürme göze
  Sürmeye mabal attım
  Aman ha sürme göze
  Rahtı bıdır
  Çiftemin rahtı bıdır
  Gettiy amma gelmediy
  Ayrılıh vahtı bıdır
  Mert nerde
  Namert nerde mert nerde
  Namerdı bi yana koy
  Mühbe olmayın merde
  Suyı tasla aşladım
  Dövmelere başladım
  Kapıdan sesi geldı
  Tıtremağa başladım
  Kınıfıriy has mıdır
  Sahsı mıdır taş mıdır
  Dar yere düştım bögın
  Keder mıdır yas mıdır
  Çapıtta durır bastıh
  Onbeş yaşına bastıh
  Her gişiye varmanıh
  Biz Kur’an’a el bastıh
  Aya damlar
  Yaldızlar aya damlar
  Seher üzını açtı
  Sebbehtir ay adamlar
  Ağam benim
  Birdımış ağam benim
  Benim mehle şeniğim
  Derdim dağdağam benim
  Maşarayda ne’ne var
  Sözleriyde me’na var
  Eliyden çoh çekmişem
  Üz astiy gene ne var
  Yazı benim
  Hat benim yazı benim
  Ardımdan ağlamayın
  Bı kara yazı benim
  Bağlarında mayana
  Suyı verdim o yana
  Demirden ürek ister
  Bı sözıme dayana
  Al alma dörd olaydı
  Yiyene derd olaydı
  Bı almanın sehebi
  Sözine merd olaydı
  Kişe tavuğım kişe
  Başıya bitler düşe
  Fransız kuyu eşmiş
  İnşallah gendi düşe
  Kulıyam
  Kurbanıyam kulıyam
  Mevlam kulım demezse
  Ya ben kimin kulıyam
  Altın tasın kenarı
  İçine kırdım narı
  Tuttım ecele verdin
  Sırma buyıhlı yarı
  Alma yanı
  Kızarmış alma yanı
  Nasıl kebre koyarlar
  Mırazın almayanı
  Bala ben
  Düştim haldan hala ben
  Çöp yığdım yuva yaptım
  Uçurmadım bala ben
  Uyah geldim
  Yatmadım uyah geldim
  Ömür der bin yaşadım
  Göyil der bayah geldim
  Ağlama naçar ağlama
  Gündür geçer ağlama
  Bı kapi örten Mevlam
  Bi gün açar ağlama
  Aldadi
  Dünya bizi aldadi
  Altında bi tas zéher
  Üsti verir bal dadı
  Her ayından
  er yılın her ayından
  Günde bi ker düşer
  Ümrımın serayından
  Gamda gül
  Gamda bülbül gamda gül
  Nadanlar her gün güler
  İgıd isey gamda gül
  Bahçada yeşil hiyar
  Boyı boyıma uyar
  Ben dedim gizli sevim
  El arıftır tez duyar
  Urfa’da inci tutar
  Dolanır genci tutar
  Bi can bi canı sevse
  Alemi sancı tutar
  Kınıfır ezenım yoh
  Taslara süzenim yoh
  Yıhılsın babam evi
  İçinde gezenım yoh
  Dam üstinde fotraf
  Gelin kızlar otırah
  Otırmahtan ne çıhar
  Gelin olah kurtılah
  Ağ çuha kara çuha
  Çuhanın dibi yuha
  Ne söledim huylandi
  Vay benim gözüm çıha
  Bahçıya serdim halı
  Boyı kınıfır dalı
  Gören maşallah desin
  Kimin var bele yarı
  Gör bı dağın başını
  Topla çağıl daşını
  Ele bi öksemişem
  Kaynımın kardaşını
  Ay doğar bedir
  Allah Bı sevda nedir
  Allah Ya yara bi merhamet
  Ya biye sabır Allah
  Beyaz ağıl balıyam
  Kardaş ben Urfalıyam
  Canım çıhsa vazgeçmem
  O yara sevdalıyam