Gün boyu sevgiliyi düşünmek

D-E-F-G bölümünde yer alan bu konu HF-encarta tarafından paylaşıldı.

  1. HF-encarta

    HF-encarta Üye

    az miktarda i$lemci yükü doğurduğu halde, ram'den bol bol yiyen aktivite..

    (sevgili ile aynı ortamda iken yani active window iken i$lemciye daha fazla abanılır. zira program yiyeceği ram'i çoktan parsellemi$tir.)
    ancak sevgili dü$ünme/özleme modülü arka planda çalı$ırken, me$gul olunan i$lerin yoğunluğuna ve seyrekliğine göre, yediği miktar %15-70 arası deği$ebilir