Güç Transformatörlerinin Paralel Çalışması

Elektronik bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN PARALEL ÇALIŞMASI
  Transformatörden çekilen toplam güç, trafonun nominal gücünü aştığında (soğutma sistemlerinin tamamı devredeyken), yapılacak iki işlem vardır.Birincisi bu trafodan daha büyük güçlü bir trafoyla değiştirilmesi,ikincisi ise bu trafoyla birlikte çalışacak,çekilen gücü paylaşacak ikinci bir trafonun ilave edilmesidir.
  Trafoların paralel çalıştırılmasında sirkülasyon akımlarına mani olmak ve nominal güçlerinde yüklenmesini sağlamak için aşağıdaki şartlar oluşturulmalıdır.

  Trafoların Paralel Bağlanma Şartları

  1- Trafoların bağlantı grupları aynı olmalıdır. Bu şartın gerçekleşmesiyle sekonder tarafta gerilimlerin aynı fazda olması sağlanır. Örnek olarak 1. trafonun bağlantı gurubu Dyn5 ise ikinci trafonun bağlantı grubu Dyn5 olmalıdır.
  2- Dönüştürme oranları eşit olmalıdır. Bu şartla gerilimlerin genliklerinin eşit olması temin edilir. Dönüştürme oranları arasında küçük bir fark varsa kısa devre empedans gerilimleri arasındaki fark %10’dan küçük kalmak şartıyla paralel çalışma kabul edilir.
  3- Trafoların nominal güçlerinin aynı olması gerekir. Gerektiğinde güçler arasındaki oran 1/3 kadar olabilir. Örneğin paylaşılan güç toplamı 40MWA ise trafolardan biri 30MWA ise diğeri 10MWA olabilir.
  4- Trafoların faz sırası ile sistemin faz sırası birbirine uymalıdır. (primer ve sekonder)
  5- Nominal akımlarındaki kısa devre empedansları eşit olmalıdır. Bu şartın gerçekleşmesi trafoların nominal güçleri ile orantılı olarak yüklenmelerini sağlar.

  Güçleri farklı trafolar paralel çalıştığında küçük güçlü trafonun aşırı yüklenmesine mani olmak için kısa devre geriliminin daha büyük olması gerekir.