Göz hekimlerinin yetki alanları nelerdir

Göz Hastalıkları bölümünde yer alan bu konu FaTiH46 tarafından paylaşıldı.

 1. FaTiH46

  FaTiH46 Üye

  Göz Hastalıkları uzmanları göz hastalıkları problemleri ve bakımı konusunda eğitim almış hekimlerdir diğer ülkelerde gözü ve görmeyi ilgilendiren tüm alanlarda ( Tıbbi cerrahi ve optik ) tüm yaklaşımları sağlama yetkisine sahip tek meslek dalıdır. Yurdumuzda da hep böyle olagelmiştir.
  Gözlük muayenesini kim yapar ? Gözlük reçetesini kim yazar ? Kim gözlüğünüzü yapar ?
  1940 yılında yürürlüğe girmiş halen yürürlükte olan Gözlükçü Hakkında Kanun un 7. Maddesi
  Gözlükçülük yapanlar yalnız hekimler tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını ve çerçevelerini satmakla yetkilidirler şeklindedir.
  İlgili Yasa da büyük bir ihtimalle sehven göz hekimleri yerine hekimler ifadesi kullanılmış olmasına rağmen Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ne saygılı gelmiş geçmiş ahlaklı Türk Hekimlerinin hiç biri yasaya rağmen 62 yıl boyunca göz hastalıkları uzmanı hekimler ( resmi ve / veya özel reçete ) ve ihtisas yapmakta olan göz asistanı hekimlerin ( Göz hastalıkları uzmanı gözetiminde yazılmış resmi reçeteler ) dışında gözlük reçetesi yazmamıştır.
  Gözlük reçeteleri sadece yukarıda tarifi yapılan göz hastalıkları uzmanı ve göz asistanı hekimler tarafından tanzim edilir. Görme kusurunun gözlükle giderilebilmesi amacıyla yapılan muayene aynı zamanda komple göz muayenesini içerdiğinden birçok göz ve diğer vücut hastalıklarının erken tanısını ve koymak ve erken tedavisine başlamak mümkündür.
  Göz hastalıkları uzmanı hekimler ve göz asistanları tarafından yazılan gozlük reçetelerindeki numaralı gözlük camlarını çerçeveye monte etmek yetkisi gözlükçülere aittir.
  Gözlükçüler yasa gereği ticarethanelerini muayenehane gibi kullandıramayacaklarından bu ticarethanelerde göz muayenesi ile ilgili alet ve cihaz bulundurulamaz göz muayenesi yapılamaz.
  Özet olarak göz hekimi ve gözlükçü ayni ticarethanede bir arada çalışamaz.
  Türk oftalmoloji derneği