Göktürk Nedir - Göktürk Ne Demek

Harbi Sözlük bölümünde yer alan bu konu LAL tarafından paylaşıldı.

  1. LAL

    LAL Moderatör

    Göktürk Nedir, Göktürk Ne Demek
    Göktürk Anlamı: Orta Asya'da yaşamış Türk soyundan bir ulusu ve bu ulustan olan kimselere denir.
    Göktürkler ilk defa Türk adını taşıyan Türk devletidir. Türklerin atlı uygarlık ya da bozkır uygarlığından yerleşik uygarlığa geçiş döneminde, Türk boylarının başına geçerek hüküm süren bir hakan sülâlesidir (552-745). Kurdukları devlete de Göktürk Devleti denir.