Eserleri, Biyografisi Gevheri - Gevheri Kimdir - Gevheri Hayatı

Edebiyat TR bölümünde yer alan bu konu pesimist tarafından paylaşıldı.

 1. pesimist

  pesimist sanal alem

  Gevheri Kimdir - Gevheri Hayatı
  Adı Mehmed’dir. Doğumu, değişik yerlere bağlanmakla birlikte, kuvvetli bir ihtimalle İstanbulludur. Yüzyılın ortalarındaki mecmualarda şiirlerinin görülmesinden yola çıkan araştırmacılar doğum tarihi olarak yüzyılın ilk çeyreğinden biraz sonrasını ileri sürmektedirler.

  Onun, İstanbul ve Bursa’daki divan katipliklerini, imparatorluğun diğer büyük memleketlerinde de kısa aralıklarla yürüttüğüne bakılırsa medrese tahsili gördüğü anlaşılmaktadır. Aruz ile yazdığı şiirlerindeki söyleyiş de bunun başka bir delildir. Ölümü 1127/1715 ‘ten sonradır.

  Şükrü Elçin, bazı şiirlerinde geçen Hacı Bektaş adını, onun Hacı Bektaş Veli’ye intisabından çok bir Bektaşi muhibbi olmasının işareti olarak kabul eder.

  Tameşvarlı İbrahim Naimeddin’in Hadikatü’ş Şüheda ve Müstakimzade’nin Tuhfe-i Hattatin adlı eserinde adı geçmektedir. Musiki ile de ilgilenmiş olan Gevheri’nin kendi adını taşıyan bir de hava vardır.

  Aruz ile yazdığı şiirlerinde başta Fuzuli olmak üzere klasik şairlerimizin tesiri görülür. Yüzyılın başlıca adlarından biri olmasında, belki de, aruz veznini hece vezni kadar başarılı bir şekilde kullanan ender şairlerden biri olmasını da rolü vardır.

  Usta bir aşık olması, onun sevilip örnek alınmasına vesile olmuştur. Pek az aşığa nasip olan bir husus da, sadece onun şiirlerine yer veren bir mecmuanın bulunmasıdır.

  Şiirleri arasında çeşitli tarihi olaylara yer verenler de vardır. Avusturya’ya karşı açılan 1663 ve 1689 seferleri için söylediği şiirlerini bu arada sayabiliriz.

  Şairname’lerden sadece Gubari’de adı geçmektedir; Sun’i ve Hızri’de ise Cevheri adıyla kayıtlı olan şairin Gevheri olması muhakkaktır.

  Eserlerinden bazıları:

  1
  Ela gözlü nazlı dilber
  Seni kandan sakınurum
  Kandan değil hey efendim
  Seni candan sakınurum

  O yana bu yana bakma
  Beni ateşlere yakma
  Elini koynuna sokma
  Seni senden sakınurum

  Gevheri der ben bir merdim
  Yüreğimden çıkmaz derdim
  Sen bir kuzu ben bir kurdum
  Seni benden sakınurum

  2
  Dost bağının meyveleri erişti
  Ayva benim alma benim nar benim
  Çeşmim yaşı ummanlara karıştı
  Cefakarım sitemkarım var benim

  Yedi derya boz-bulanık selinden
  Halk-ı alem aciz kaldı dilimden
  Ben bülbülüm ayrı düştüm gülümden
  Efgan benim matem benim zar benim

  Mail oldum kisvesine tacına
  Bend olmuşum siyah zülfü ucuna
  Mansur gibi asılırım saçına
  Kakül benim, perçem benim dar benim

  Gevheri der kime gönül katayım
  Gevherimi nadanlara satayım
  Dost bağında bülbül gibi öteyim
  Gülşen benim güller benim har benim

  3
  Şunda bir güzele gönül düşürdüm
  Öpmeli kocmalı değmeli değil
  Aşkın deryasını boydan aşırdım
  Karadır gözleri sürmeli değil

  Dilber senin ile yiyüp içmedim
  Yiyüp içüp ak göğsünü açmadım
  Fırsat elde iken bel in koçmadım
  Beni öldürmeli döğmeli değil

  Dilber haram olup yola durmuşsun
  CeIlad olup cana başa kıymışsın
  Kuzum bu gün al hareler giymişsin
  Göğsü sıra sıra düğmeli değil

  Gevheri der yola durur varırlar
  Adam öldürürler kana girerler
  Çok güzeller gördüm zekat verirler
  Zekatsız dilberi sevmeli değil

   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 1 Aralık 2010