Genel Klavye Kisayollari(bilmeyen arkadaşlarım için)

Windows bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

 1. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  Genel Klavye Kisayollari
  � CTRL+C (Kopyala)
  � CTRL+X (Kes)
  � CTRL+V (Yapistir)
  � CTRL+Z (Geri Al)
  � DELETE (Sil)
  � ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öðeyi Geri Dönüsüm Kutusu�na atmadan kalici olarak sil)
  � Bir ögeyi sürüklerken CTRL (Seçili ögeyi kopyala)
  � Bir ögeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili ögeye kisayol olustur)
  � F2 tusu (Seçili ögeyi yeniden adlandir)
  � CTRL+SAG OK (Ekleme noktasini sonraki sözcügün basina götür)
  � CTRL+SOL OK (Ekleme noktasini önceki sözcügün basina götür )
  � CTRL+ASAGI OK (Ekleme noktasini sonraki paragrafin basina götür)
  � CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasiniönceki paragrafin basina götür )
  � Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin blogu vurgula)
  � Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öge seç veya bir belgede metin seç)
  � CTRL+A (Tümünü seç)
  � F3 tusu (Bir dosya ya da klasör ara)
  � ALT+ENTER (Seçili öðenin özelliklerini görüntüle)
  � ALT+F4 (Etkin ögeyi kapat veya etkin programdan çik)
  � ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
  � ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için kisayol menüsünü aç)
  � CTRL+F4 (Ayni anda birden çok belge açmayi saglayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
  � ALT+SEKME (Açik ögeler arasinda geçis yap)
  � ALT+ESC (Ögeler arasinda açilma siralarina göre dön)
  � F6 tusu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran ögeleri arasinda dolas)
  � F4 tusu (Bilgisayarim veya Windows Gezgini�ndeki Adres çubugu listesini görüntüle)
  � ÜSTKRKT+F10 (Seçili öge için kisayol menüsünü görüntüle)
  � ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
  � CTRL+ESC (Baslat menüsünü görüntüle)
  � ALT+Bir menü adýndaki alti çizili harf (Karsilik gelen menüyü görüntüle)
  � Açik bir menüdeki bir komut adindaki alti çizili harf (Karsilik gelen komutu gerçeklestirir)
  � F10 tusu (Etkin programda menü çubugunu etkinlestirir)
  � SAG OK (Sagdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
  � SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
  � F5 tuþu (Etkin pencereyi güncelestir)
  � GERI AL (Bilgisayarim ya da Windows Gezgini�nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
  � ESC (Geçerli görevi iptal et)
  � CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktiginizda ÜSTKRKT (CD-ROM�un otomatik olarak oynatilmasini önle)
  __________________________________________________ _______
  Iletisim Kutusu Klavye Kisayollar
  � CTRL+SEKME (Sekmeler arasýnda gezin)
  � CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasýnda geriye dogru git)
  � SEKME (Seçenekler arasinda ileriye dogru git)
  � ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasinda geriye doðru git)
  � ALT+Alti Çizili harf (ilgili komutu gerçekleþtir veya ilgili seçeneði seç)
  � ENTER (Etkin seçeneðin veya düðmenin komutunu gerçeklestir)
  � ARA ÇUBUÐU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
  � Ok tuslari (Etkin seçenek seçenek düðmeleri grubuysa bir dügme seç)
  � F1 tusu (Yardým görüntüle)
  � F4 tusu (Etkin listedeki öðeleri görüntüle)
  � GERI (Kaydet veya Aç iletiþim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)
  __________________________________________________
  Microsoft Dogal Klavye Kisayollari
  � Windows Logosu (Baþlat menüsünü göster veya gizle)
  � Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletiþim kutusunu görüntüle)
  � Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
  � Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
  � Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüþ pencereleri geri yükle)
  � Windows Logosu+E (Bilgisayarým�ý aç)
  � Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
  � CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
  � Windows Logosu+F1 (Windows Yardýmý�ný görüntüle)
  � Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
  � Windows Logosu+R (Çalýþtýr iletiþim kutusunu aç)
  � Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi�ni aç)
  _______________________________________________
  Erisebilirlik kalvye kisayollari
  � Sekiz saniye boyunca Sað ÜSTKRKT (Filtre tuslarini aç veya kapat)
  � Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karþýtlýk�ý aç veya kapat)
  � Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuþlarý�ný aç veya kapat)
  � Bes kez ÜSTKRKT (Yapiskan Tuslari aç veya kapat)
  � Bes saniye boyunca NUM LOCK (Geçiþ Tuþlarý�ný aç veya kapat)
  � Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi�ni aç)
  _________________________________________________
  Windows gezgini klavye kisayollari
  � END (Etkin pencerenin sonunu göster)
  � HOME (Etkin pencerenin basinigöster)
  � NUM LOCK+Yildiz isareti(*) (Seçili klasörün altýndaki tüm alt klasörleri göster)
  � NUM LOCK+Arti isareti (+) (Seçili klasörün içeriðini göster)
  � NUM LOCK+Eksi isareti (-) (Seçili klasörü daralt)
  � SOL OK (Geçerli seçim genisletilmiþse daralt veya üst klasörü seç)
  � SAÐ OK (Geçerli seçimi daraltilmissa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)
  __________________________________________________ _
  Karakter Eslem klavye kisayollari
  Karakter kýlavuzunda bir karakteri çift tiklatirsaniz, kilavuz üzerinde klavye kisayollarini kullanarak hareket edebilirsiniz:
  � SAG OK (Saga veya sonraki satirin basina git)
  � SOL OK (Sola veya önceki satirin basina git)
  � YUKARI OK (Bir satir yukari git)
  � ASAGI OK (Bir satir asagi git)
  � PAGE UP (Bir defada bir ekran yukari git)
  � PAGE DOWN (Bir defada bir ekran asagi git)
  � HOME (Satirin basina git)
  � END (Satirin sonuna git)
  � CTRL+HOME (Ilk karaktere git)
  � CTRL+END (Son karaktere git)
  � ARA ÇUBUGU (Bir karakter seçildiðinde Büyütülmüs ve Normal modlar arasinda geçis yap)
  __________________________________________________
  Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere KlavyeKisayollari
  � CTRL+O (Kaydedilmiþ bir konsolu aç)
  � CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
  � CTRL+S (Açýk konsolu kaydet)
  � CTRL+M (Bir konsol ögesi ekle veya kaldýr)
  � CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
  � F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncellestir)
  � ALT+ARA ÇUBUGU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
  � ALT+F4 (Konsolu kapat)
  � ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
  � ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
  � ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
  � ALT+O (Sik Kullanilanlar menüsünü görüntüle)
  _______________________________________________
  MMC Konsol Penceresi Klavye Kisayollari
  � CTRL+P (Geçerli sayfayý veya etkin bölmeyi yazdýr)
  � ALT+Eksi isareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
  � ÜSTKRKT+F10 (Seçili öðe için Eylem kýsayol menüsünü görüntüle)
  � F1 tusu (Seçili öðe için varsa Yardým baþlýðýný aç)
  � F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncelleþtir)
  � CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
  � CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
  � ALT+ENTER (Seçili öðe için varsa Özellikler iletiþim kutusunu aç)
  � F2 tusu (Seçili öðeyi yeniden adlandýr)
  � CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kýsayol konsolu kapatir)
  __________________________________________________
  Uzak Masaüstü BabaglantisiGezintisi
  � CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletiþim kutusunu aç)
  � ALT+PAGE UP (Programlar arasý soldan saða geçiþ yap)
  � ALT+PAGE DOWN (Programlar arasý saðdan sola geçiþ yap)
  � ALT+INSERT (Programlar arasýnda en sýk kullanýlma sýrasýna göre dön)
  � ALT+HOME (Baþlat menüsünü görüntüle)
  � CTRL+ALT+BREAK (Ýstemci bilgisayarýný bir pencere ve tam ekran arasýnda geçiþ yap)
  � ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
  � CTRL+ALT+Eksi isareti (-) (Etkin pencerenin anlýk görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda PRINT SCREEN�e basarak saðlayýn.)
  � CTRL+ALT+Arti iþareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamýnýn anlýk görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN�e basarak saðlayýn.)
  ________________________________________________
  Microsoft Internet Explorer Gezintisi
  � CTRL+B (Sýk Kullanýlanlarý Düzenle iletiþim kutusunu aç)
  � CTRL+E (Arama çubuðunu aç)
  � CTRL+F (Bul yardimc, programini baslat)
  � CTRL+H (Geçmiþ çubuðunu aç)
  � CTRL+I (sýk kullanýlanlar çubuðunu aç)
  � CTRL+L (Aç iletiþim kutusunu aç)
  � CTRL+N (Ayni Web adresiyle tarayicinin baska bir örnegini aç)
  � CTRL+O (Aç iletiþim kutusunu aç, CTRL+L ile ayný
  � CTRL+P (Yazdýr iletiþim kutusunu aç)
  � CTRL+R (Geçerli Web sayfasýný güncelleþtir)
  � CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)
  __________________________________________
  Çalistir komutlari
  Bir çok kiþinin Bu komutlarý aradýgýný biliyorum Ve faydasý olacagýný düþündügüm için ekliyorum...
  compmgmt.msc - Bilgisyar Yöneticisi
  devmgmt.msc - Aygýt Yöneticisi
  diskmgmt.msc - Disk Yöneticisi
  dfrg.msc - Disk birlestirme
  eventvwr.msc - Olay Görüntülüyicisi
  fsmgmt.msc - Paylasilan Dosyalar
  gpedit.msc - Grup Poliçeleri
  lusrmgr.msc - Yerel Kullanicilar ve Gruplar
  perfmon.msc - Performans Monitörü
  rsop.msc - Poliçe Sonuçarini Ortaya koymak
  secpol.msc - Yerel Güvenlik Ayarlari
  services.msc - Çesitli Servisler
  msconfig - Sytem Bilgisi Hizmetleri
  regedit - - Kayit Defteri Editörü
  msinfo32 - Sistem bilgisi
  sysedit - Sistem sekli Editörü
  win.ini - Windows Yükleme Bilgisi
  winver - su anki Windows Sürümünü Görüntüle
  mailto: - Varsayilan E-mail alicisi Görüntüle
  cmd - Komut satirini çalistir
  ________________________________________
  Denetim Masasi Ögeleri için Çalistir komutlari
  Program Ekle Kaldir / control appwiz.cpl
  Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl
  Ekran özellikleri / control desk.cpl
  Hizli bul / control findfast.cpl
  Fontlar / control fonts
  Internet Özellikleri /control inetcpl.cpl
  Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard
  Mouse Özellikleri / control main.cpl
  Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl
  Ag Özellikleri / control netcpl.cpl
  Þifre özellikleri / control password.cpl
  Printer /control printers
  Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds
  Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl
  _____________________________________
  Windows XP Shortcuts
  ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
  ALT+ESC / en son acilan sistem leri gecis saglar
  ALT+F4 / aktif pencereleri kapatir
  ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menusu
  ALT+TAB / menuler arasinda geçis
  BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçis
  CTRL+A / hepsini seç
  CTRL+B / kalin yazi
  CTRL+C / kopyala
  CTRL+I / italik
  CTRL+O / dosya açma
  CTRL+U / alt cizgi
  CTRL+V / yapistir
  CTRL+X / kes
  CTRL+Z / geri tusu
  CTRL+F4 / dökümanlari kapatir
  CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar
  CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kisayol olusturur
  SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler
  ESC / islemleri durdurur
  F1 / help
  F2 / seçili ögenin ismini degiþtirme
  F3 / arama dosya ve klasörlerde
  F4 / adres çubugunu açar
  F5 / yenileme
  F6 / adres çubuguna gider
  F10 / active sayfalarda çubuga gider "dosya eklemek araçlar
  SHIFT+F10 / sað tikladiginizda açilan menu
  CTRL+ESC / start menusu
  SHIFT+CTRL+ESC / görev yöneticisi
  WIN / start menüsü
  WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü
  WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme
  WIN+E / bilgisayarimi açar
  WIN+F / arama dosya ve klasörlerde
  WIN+F+CTRL / bilgisayarimda arama
  WIN+L / kullanici degistirme kapatmadan
  WIN+M / küçültme veya restore etme sayfalari
  WIN+R / çalistiri açar
  WIN+TAB / açik olan sayfalarda geçis
  __________________________________________________ _
  Windows Explorer Shortcuts
  ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menüsü
  CTRL+ESC / windows menusu
  ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olaylarý kapatýr
  CTRL+A / bütün parçalarý seçer
  CTRL+X / seçili kismi keser
  CTRL+C / seçili kismi kopyalar
  CTRL+V / seçili kismi yapistirir
  CTRL+Z / geri döner son yapilana
  CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru siralar
  TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme
  SHIFT+DELETE / direk silme
  BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime islemi
  ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
  F10 / aktif sayfanýn menusu
  F6 / adress bara gider /
  F5 / sayfayi yeniler
  F3 / arama ögesi
  F2 / ismini degistirme seçili ögenin