Gece yatarken okunacak dua

Dualar bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

  1. cicozz

    cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

    Gece yatağa girince okunacak dua
    Yatağa yatınca, Eûzü Besmele ile 1 Âyetelkürsî; her biri Besmele ile 3 İhlâs, 1 Fâtiha, 1 Kul e'ûzüler okunur. Sonra 3defa; Estağfirullahel'azîm, ellezî lâ ilâhe illâ Hû okunur. Üçüncüsüne,El-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh ilâve edilir. Sonra 10 defa, Tevekkeltü alellâh ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh. okunur.10. suna hil aliyyil azîm ellezî lâ ilâhe illâ Hû ilâve edilir. Sonra, Allahümmağfir lî ve li vâlideyye ve lil-mü'minîne vel mü'minât ve 1 defa Salevât-ı şerîfe ve 1 defa Allahümme rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâÅ¡âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. ve 3, 10, 40 yahut 70 defa istiğfar yani, Estağfirullahel'azîm ve bir kelime-i tevhîd yani, Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah okuyup uyumalıdır.