Folklör nedir

Türkiye Şehirleri bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Folklör nedir, Folklör ne demek
  folklor.jpg
  Bir uygarlığın kültürünü oluşturan tüm öğeler. Halk bilimi anlamına da gelmektedir. Halk oyunları, destanlar, efsaneler, adet ve görenekler, atasözleri, müzik ve danslar gibi bir uygarlığın simgelerini oluşturan kültürel öğelerdir.

  Folklor ayrıca yöresel halk oyunlarına verilen genel bir isimdir. Folklor kelimesinin kökeninde iki kelime vardır. Halk anlamına gelen folk ve bilgi anlamı taşıyan lor kelimesi. Bu terim ilk olarak ingiliz araştırmacı William Thoms tarafından Londra'da yayınlanmıştır. Bir Alman olan Johann Gottfried von Herder ise Alman folklorunun korunması gerektiğini savunan ilk kişilerdendir. Geçmiş masalları toplayan Wilhelm ve Jakob Grimm kardeşler 1812'de Kinder und Hausmarchen adında bir seri hazırlamışlardır.

  Türkiye'deki folklor bilimi önce halk kültürünün öykülenmesi ile başlamıştır. Folklor yapıtlarımızın öncülerinden biri Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sidir. İçinde halk bilimi çalışmaları bulunan başlıca eserler Divan-ı Lugat, Dede Korkut Hikayeleri, Karagöz ve Hacivat Hikayeleridir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Ahmet Vefik Paşa, Şinası, Ebüzziya Tevfik özellikle atasözleri ve deyimler üzerinde çalışmalar yaparak folklor konularına değinmişlerdir. Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Rıza Tevfik folklorun önemi üzerinde durmuşlardır. Bundan sonra adetler, gelenek ve görenekler, inançlar, çeşitli törenler, yerel ağız özellikleri, müzik ve din etnolojileri, halk sanatları gibi alanlarda araştırmalar yapılıp eserler yazılmıştır. Türkiye'de folklor politik sebepler dışında pek kullanılmayarak eski etkisini kaybetmiştir.

  Cumhuriyet'e kadar Türk halk bilimi çalışmaları çok zayıf kalmıştır. Türk halk bilimi ile ilgili ilk çalışmaları yapan kurum 1927'de Ankara'da kurulmuş olan Anadolu Halk Bilgisi Derneğidir. 1964'de ise Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Milli Folklor Araştırma Dairesi" kurulmuştur.

  Bu yazı harbiforum.net için özel olarak yazılmıştır.