Fil Suresi Anlamı ve Okunuşu

Kuran-ı Kerim bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Fil Suresi, Fil Suresi Anlamı, Fil Suresi Meali, Fil Suresi Okunuşu Türkçe ve Arapça

  Mekke döneminde inmiştir. 5 ayettir. Sure, fillerle donanmış ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin helak edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır.

  Bismillahirrahmanirrahim
  fil_suresi.png
  Elemtere keyfe feale rabbuke bieshâbilfîl elem yecal keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim Bihicâretin min siccîl. Fecealehüm ke asfin me'kûl.

  Fil Suresi Türkçe Anlamı
  Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

  1. (Habîbim, yâ Muhammed!) Rabbinin, fil sâhiblerine nasıl yaptığını görmedin mi?(*)

  2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

  3. Hem üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.

  4. (Bu kuşlar,) onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı.

  5. Nihâyet onları yenmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi!

  (*) Sûre-i اَلَمْ تَرَكَيْفَ’de nass-ı kat‘î ile beyân edilen ‘Vak‘a-i Fil’ (fil hâdisesi)dir ki; Kâ‘be’yi tahrîb etmek için, Ebrehe nâmında Habeş meliki gelip, fil-i Mahmûdî nâmında cesîm (büyük) bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke’ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çâre bulamamış, dönmüşler. Ebâbîl kuşları onları mağlûb etmiş ve perîşân etmiş, kaçmışlar. Bu kıssa-i acîbe (hayret verici hâdise), târih kitablarında tafsîlen meşhurdur. İşte şu hâdise, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın delâil-i nübüvvetindendir (peygamberliğinin delillerindendir). Çünki velâdete (doğmasına) pek yakın bir zamanda, kıblesi ve mevlidi (doğum yeri) ve sevgili vatanı olan Kâ‘be-i Mükerreme, gaybî ve hârika bir sûrette Ebrehe’nin tahrîbinden kurtulmuştur.” (Zülfikār, 19. Mektûb, 77)

  Kaynakça
  Ahmet Hüsrev Hattı Tevafuklu Kuran-ı Kerim
  Hayrat Vakfı Muhtasar Meal
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 28 Kasım 2014