Farsça Birkaç Kelime

Edebiyat ve Kitap bölümünde yer alan bu konu yalnızlar rıhtımı tarafından paylaşıldı.

 1. Farsça bi kaç kelime

  Pers: eski farsça,irana dair.

  Şua:Işık

  Hüda:Allah,tanrı

  Tenkit:Eleştiri


  Basiretsiz: Doğru ve yerinde düşünemeyen.

  Hattat: Güzel ve süslü yazı yazmakta üstad kişi.

  Hilkat: Yaradılış.

  Çaçaron:Çok konuşan çenesi düşük geveze kimse.

  Feragat:Birşeyden kendi özgür iradesiyle vazgeçmek.

  Sürmenaj:sürekli çalışan ve düşünen insanın beyin yorgunlugu.

  Yakani: Yakmakta olmak.

  Faraza:Ola ki,varsayalım.

  Evliya-ı Rap: Rapin ermiş düşünürü.

  Kalendar:takvim

  Meşk: öğrenmek

  Karaman oyunu:hile

  Krater:derin çukur

  FECİR:gün doğumu

  CEMBİYE- kama,bıçak

  CENK: savaş

  SURET: yüz

  ŞAİBE: kusur

  REVAN: giden kişi

  DERYA: deniz

  SPEKÜLATİF: kurgusal

  STAGFLASYON:artış

  RABBENA:tanri-Allah

  KERİME: kız evlat

  KERTE: derece

  MÜNZEVİ: tek başınalık süren,insanlardan kaçan

  Rayiha:hoş koku

  Şizofreni:kişinin gerçekliklerle olan ilişkisinin azalmasına yol açan ruh hastalığı.

  Leyli: kalıcı,daim

  Umar:çözüm,çare

  Umur:aldırış,düşünce

  Firari:kaçak

  Umumi:genel

  Hususi:bilinçli,

  İdami:idam edilecek olan kişi,ölümünü bekleyen.

  Kerahet:içki içme zamanı,alem vakti

  Nükte:güzel söz

  Sahabe:sahipler,birine sahiplik eden kişi.köle sahibi

  Liyakiyat:layik,uygunluk (layik çoğulu)

  Polijini:çok eşlilik,birden fazla eşinin olması.

  Pir: eski masallardaki akıllı,düşünce gücü yüksek olan ak sakallı yaşlı kimse.

  Tufan:nuha peygamber zamanında dünyayı sular altında bırakan yağmur.uzun süren yağmur.

  Bad-Trip: Kötü,buhran hali.

  Keramet:Şaşkınlık verici,olağan üstü olay


  Meserret:Sevinç

  Planet:İngilizcede gezegen manasına gelir.

  Mubah:Günahı olmayan yapılması sakıncasız iş,oluş.

  Mülakat:Söyleşi.

  Şad:Mutlu

  Big-bad trip:Çok bunalım trip.

  Zelil:Hor görülen,aşağılanan

  Tapon:değersiz,önemsiz.

  Orostopolluk:Akıllıca düşünmek/argoda kalleş.


  Sari:diğerlerini etkileyebilen

  Muhrip:Talan eden,yikan,yıkıcı,ezici.

  Art:İngilizcede sanat manasına gelir.

  Maraz:Hastalık,problem

  Gaf:yersiz davranış

  Secere:Layık,hak

  Nekre: gülünç şeyler anlatan kimse.

  Mars:tavla da farklı galibiyet.

  Fobia:Korku,fobi.

  Deep Freeze:halk dilinde difriz,derin dondurucu.
  Şua:Işık

  Hüda:Allah,tanrı

  BEŞUŞ:SIRITIK

  Bedevi:Göçebe

  İfrit:Şeytan

  Şad Olmak:Mutlu olmak

  Basiretsiz :doğru Ve yerinde düşünemeyen

  Muhrip:Talan eden

  Rabbena:Hüda:Tanrı

  TApon:değersiz