Ertuğrul Erkişi Gönül Sızım ilahisi sözleri

İlahi Sözleri bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Ertuğrul Erkişi Gönül Sızım ilahisi, Ertuğrul Erkişi Gönül Sızım ilahisi sözleri
  gul-muhammed.jpg
  Uzun olur gecelerim hep ismini hecelerim
  Tütmez oldu bacalarım gönül sızım ah Efendim

  Müptelâ-yı mihnet-i mâsivâyım Efendim!
  Garîk-i bahr-i isyân u rüsvâyım Efendim!

  Açılsın ne olur cemâl-i pâkinden nikâb!
  Yüzüne aşinâ-yı pür-vefâyım Efendim!

  Varıp bezmine âşıkân bin bir leâl ister
  Ben bir garîb-i nâlân u şeydâyım Efendim!

  Geçerler candan girenler nur halene bir kez
  O dertten bin belâya müptelâyım Efendim..!

  Olur Mecnûn görenler ruhsârını a cânân!
  Kapında mülk-i serâp bir gedâyım Efendim!

  Esîr-i dâm-ı firkatte hep yandım yakıldım;
  Her subh u şâm inim inim bir nâyım Efendim!

  Seherler bûy-ı huzûrunla tüterken her şeb
  Ben neden nâr-ı hicrana yanayım Efendim!

  Kerem eyle bırakma bendeni bu hicrânla!
  Kerem kılmazsan nasıl dayanayım Efendim!

  Köyünün yoluna düşsem yüzümü tozuna sürsem
  Günahkarım yandım desem gel dermisin ah Efendim

  Ya HabibAllah şu kalbim olsa dahi meskenin
  Meskenim cennet olurdu nerde olsam bendenin!
  Rahmetel lil alemin mihmanım ol gir kalbime
  Büsbütün dünyaya tırnağın değişmem ben senin!
  Vasılı cennet olursam istemem bir arka yer
  Aşıkın zindanı elbet yar yanından başka yer
  Aşıkım maşuka vasıl olduğum yerdir cennetim
  Onsuz el vermez saadet Onsuz olmaz aşka yer
  Gel dermisin ah Efendim gönül sızım ah Efendim…