Erime ve Kaynama Noktası

Kimya bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  Erime ve Kaynama Noktası

  Erime noktası
  Katı maddelerin ısıtıldığında sıvı hâle geçtiği sıcaklıktır.
  Kaynama noktası
  Isıtılan bir sıvının gaz fazına geçtiği sıcaklıktır. Kaynama sırasında sıvının buhar basıncı açık hava basıncına eşittir.
  Saf bir maddenin erime noktası ve donma noktası aynı s ıcaklıktır.

  1 atmosfer basınç altında -20°C sıcaklığa sahip bir buz parçasının ısıtılması olayının grafiği aşağıdadır.


  Grafiğin II. ve IV. bölgelerinde hâl değişimi sırasında sıcaklıkta değişiklik yoktur.
  I. III. ve V. bölgelerde sıcaklık artmaktadır. I. bölgede verilen ısı buzun ısınmasında II. bölgede verilen ısı buzun erimesinde III. bölgede verilen ısı suyun ısınmasında IV. bölgede verilen ısı suyun buharlaşmasında V. bölgede verilen ısı su buharının ısınmasında kullanılmaktadır.

  Su–alkol karışımının ısıtılması
  Karışım ısıtıldığında kaynama noktası düşük olan alkol önce buharlaşırken kaynama noktası alkolden yüksek olan su daha sonra hâl değiştirir.

  Tuzlu suyun ısıtılması
  Çözeltilerin kaynama noktası saf maddenin (çözücünün) kaynama noktasından daha büyüktür.
  Saf su 100°C’de kaynar. Tuzlu su 100°C’ nin üzerinde bir sıcaklıkta kaynar.  Saf maddelerde kaynama sırasında sıcaklık sabit kalırken tuzlu suyun kaynaması sırasında sıcaklık devamlı artar. Bu sıcaklık artışı çözelti doygun hâle gelinceye kadar devam eder.
  Maddenin erime ve kaynama noktasına ortamın basıncı ve maddenin safsızlığı etki eder
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 21 Mart 2010