Enternasyonal Sosyalizm Nedir

Harbi Sözlük bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

  1. Ömer

    Ömer Yönetici

    Enternasyonal sosyalizm ne demek

    Stalin'in -tek ülkede sosyalizm- anlayışının aksine, komünist düzene gerçek anlamda geçişin ancak uluslararası ortak bir proletarya devrimine ve bu devrim sonucu kurulacak enternasyonal, yani arşıulusal proletarya diktatörlüğünden komünist seviye'ye geçişle kurulacağını savunan sosyalist ve komünist ideoloji ve düşünce. İdeoloji'nin en önemli düşünürü Lev Troçki'dir ve bu görüşün Marksizm'in gerçek ve en doğru şekli olduğunu söylemektedir. Bu ve benzeri görüşleri nedeniyle, Stalin ve Sovyetler tarafında gerçekleştirilen 3.Enternasyonal'e muhalefet ederek 4.Enternasyonal'i toplamış ve burada, başta Liberter ve Anarko Sosyalistler olmak üzere, birçok sol görüşlü kişiyi toplamıştır.