En Güzel Yunus Emre Şiirleri

Dini Şiirler bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Yunus Emre Şiirleri, En Güzel Yunus Emre Şiirleri

  Söz Ola
  Sözü bilen kişinin,
  Yüzünü ak ede bir söz
  Sözü pişirip diyenin,
  İşini sağ ede bir söz

  Söz ola kese savaşı,
  Söz ola kestire başı
  Söz ola ağulu aşı,
  Yağ ile bal ede bir söz

  Kişi bile söz demini,
  Demeye sözün kemini
  Bu cihan cehennemini,
  Sekiz cennet ede bir söz

  Yunus şimdi söz yatından,
  Söyle sözü gayetinden
  Pek sakın o şah katından,
  Seni ırak ede bir söz


  Yunus Emre

  Ah Nefis
  Girdim Aşkın denizine bahrılayın yüzer oldum
  Geştediben denizler Hızır'layın gezer oldum

  Cemalini gördüm düşte çok aradım yazda kışta
  Bulamadım dağda taşta denizleri süzer oldum

  Sordum deniz malikine ırak değil salığına
  Girdim gönül sınığına gönülleri düzer oldum

  Viran gönlüm eyledim şar bunculayın şar nerde var
  Haznesinden aldım gevher dükkan yüzün bozar oldum

  Ben ol dükkan-dar kuluyum gevherler ile doluyum
  Dost bağının bülbülüyüm budaktab-n gül üzer oldum

  Ol budakta biter iman iman bitse gider güman
  Dün gün isim budur heman nefsime bir tatar oldum

  Canım bu tene gireli nazarım yoktur altına
  Düştüm ayaklar altına topraklayın tozar oldum

  Tenim toprak tozar yolca nefsim iltir beni önce
  Gördüm nefsin burcu yüce kazma aldım kazar oldum

  Kaza kaza indim yere gördüm nefsin yüzü kara
  Hümeti yok resul'lere bentlerini bozar oldum

  Bu nefs ile dünya fani bu dünyaya gelen hanı
  Aldattın ey dünya beni işlerinden bezer oldum

  Yunus sordu girdi yola kamu gurbetleri bile
  Kendi ciğerim kanıyla vasf-ı halim yazar oldum

  Yunus Emre


  Aşk
  İşidin ey yârenler
  Kıymetli nesnedir aşk
  Değmelere bitinmez
  Hürmetli nesnedir aşk

  Dağa düşer kül eyler
  Gönüllere yol eyler
  Sultanları kul eyler
  Hikmetli nesnedir aşk

  Kime kim vurdu ok
  Gussa ile kaygu yok
  Feryad ile âhı çok
  Firkatli nesnedir aşk

  Denizleri kaynatır
  Mevce gelir oynatır
  Kayaları söyletir
  Kuvvetli nesnedir aşk

  Miskin Yunus neylesin
  Derdin kime söylesin
  Varsın dostu toylasın
  Lezzetli nesnedir aşk


  Yunus Emre

  Aşksızlara Verme Öğüt
  Âşksızlara verme öğüt,
  Öğüdünden alır değil.
  Âşksız âdem hayvan olur,
  Hayvan öğüt bilir değil.

  Eksik olman ehillerden,
  Kaçagörün cahillerden,
  Tanrı bîzâr bahîllerden,
  Bahîl didâr görür değil.

  Kara taşa su koyarsan,
  Elli yıl ıslatır isen,
  Hemen taş gene bayağı,
  Hünerli taş olur değil.

  Taştan çıkar türlü sular,
  Ayağında biter neler,
  Câhil gönlü taştan beter,
  Câhil gelmez gelir değil.

  Boz yapalak, devlengece,
  Emek yime erte gece,
  Anın işi gözsepektir,
  Salıp ördek alır değil.

  Şah balaban, şahin, doğan,
  Zihî övmüş onu öven.
  Doğan zaif olur ise
  Doğanlıktan kalır değil.

  Ol 'iki cihân güneşi'
  Zâhir dünyasın değşirdi.
  Câhil onu öldü sanır,
  Ol hod ölmez öldü değil.

  Yunus olma câhillerden,
  Irak kalma ehillerden,
  Câhil ne var mü'min ise,
  Câhillikten kalır değil.

  Yunus Emre