eliniz sizi ele veriyor...

Moda bölümünde yer alan bu konu gizems tarafından paylaşıldı.

 1. gizems

  gizems HaRbİ PrEnSeS

  El sıcaklığı, soğukluğu, elin kuru veya nemli oluşu ve el deriniz
  kişiliğinizin aynası. Kirolojiye (El bilimi) göre elin sıcaklığı,
  soğukluğu, nemli ya da kuru oluşu ile el derisinin özellikleri kişinin
  karakteri hakkında ayrıntılı bilgi veriyor. İnsan vücudunun en önemli
  organlarından olan eller aynı zamanda insanın kişiliğini de ele veriyor.

  Ellerin incelenmesi dolayısıyla kişilik analizi yapan bir bilim dalı olan
  kiroloji (el bilimi), el sıcaklığına, soğukluğuna, kuru veya nemli
  oluşuna, derinin rengi, kalınlığı ve avuç içindeki çizgilere göre bireyin
  kişiliği ortaya çıkıyor.

  Kiroloji bilimine göre el ve kişilik özelliklerinden bazıları şöyle:

  Sıcak el: Etkin lider kişilik,
  Sıcak ve nemli el: Aktif, sağlıklı, ihtiraslı kişilik,
  Nemli el: Maddeci kişilik,
  Nemli ve soğuk el: Pasif, hareketsiz ve sağlıklı kişilik,
  Soğuk el: Pasif kişilik,
  Soğuk ve kuru el: Pasif, zeki ve maneviyatçı kişilik,
  Kuru el: Maneviyatçı kişilik,
  Kuru ve sıcak el: Aktif, zeki ve girişimci kişilik.

  El derisine de dikkat
  Kiroloji biliminde ayrıca el derisinin özelliklerine göre de kişinin
  karekteri hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Buna göre;

  Hırçınlık: Elinizin derisi kalın, katı ve kahverengi ise; tırnaklarınız
  dökdörgen biçiminde ve geniş değil uzun ise; elinizdeki çizgiler çok
  sayıda derin ise ve bu çizgilerin rengi sarıya yakın kahverengi ise
  hırçınsınız. Bu tip kişiler örgütleyici, gerçekleştirici, iş adamı,
  randımanlı çalışma, tek düze duygusallık, ayıklayıcı hafıza özelliklerine
  sahiptirler.

  Sinirlilik: Elinizin derisi ince, kaygan, renksiz ya da fildişi
  rengindeyse; tırnaklarınız uzun, dikdörtgen, uzun ve çok dar ise; avuç içi
  çizgileriniz ince ve renksiz ise sinirlisiniz. Bu tip kişiler, düşünceli
  ve yaratıcı, duyduğunu unutmama, iş hayatına yabancılık, üretkenlik,
  kontrol edilemeyen duygusallık özelliklerini gösterirler.

  Saldırganlık: Elinizin derisi kalın ancak elastiki ise ve rengi pembe veya
  kırmızı ise; avuç içi çizgileriniz yeterince çok ve belirgin ise, renkleri
  kırmızı ya da pembeyse; tırnaklarınız kısa ve geniş ve pembemsi ise
  saldırgansınız. Bu tip kişiler hareketlilik, tutku, unutmamak, ticari
  yetenek, üretkenlik, denetimsiz duygusallık özelliklerini gösterirler.

  Uyuşukluk: Elinizin derisi kalın ya da çok ince ise ya da rengi beyaz ise;
  tırnaklarınız kısa, geniş ve renksiz ise; avuç içi çizgileriniz az, geniş
  ve renksiz ise uyuşuksunuz. Bu tip kişiler hareketsizlik, hatırlamada
  kopukluk, ticari yetenek, az ve yapay randıman, monoton duygusallık
  özellikleri gösterirler.