Egzistansiyalizm nedir?

Harbi Sözlük bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

  1. Ömer

    Ömer Yönetici

    egzistansiyalizm.jpg Varoluşçuluk da denilen, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış bir felsefi akım. Fransızca kökenli bir kelime olan existence'den gelen terimin sözlük manası "var olmak" demektir. Varoluşçuluk 20. yüzyılın ortalarında Fransa'da ortaya çıkmıştır. En önemli temsilcileri Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel ve Maurice Merleau-Ponty ol-muştur. Felsefi bakımdan temelleri ise bunlardan önce Nietzsche ve Sören Aabye Kierkegaard gibi kişiler tarafından atılmıştır. Varoluşçuluk felsefesinde, insanın varoluşu anlaması söz konusudur. Realizme, gerçeküstücülüğe ve romantizme karşıdırlar.

    Toplumculuk iddialarına rağmen bu edebiyat halka hitab eden bir edebiyat değildir. Bu akımın savunucuları çok dar bir zümreye seslenen, kapalı, koyu felsefi içerikli, anlaşılması çok güç eserler vermişlerdir.