Ege Bölgesindeki İller - Ege Bölgesinin Geçim Kaynakları

Ege Bölgesi bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Ege Bölgesindeki İller - Ege Bölgesindeki Şehirler - Ege Bölgesinin Geçim Kaynakları ve Ege Bölgesi'nin Özellikleri

  Ege bölgesi Türkiye’nin 7 bölgesinden birisidir. Ege denizinden isimini alan bölge ege denizine kıyıları varıdr. Eskiden ege denizinin olduğu yerde ege karası vardır. Bu kara zamanla çökerek günümüzdeki ada ve yarımadalar oluştur. Bölge dağları kıyıya dik uzanmaktadır. Kıyısı girintili çıkıntılıdır enine kıyı tipi vardor. Kıyısında birçok körfez, yarımada ve burun vardır.

  Ege Bölgesindeki İller
  İzmir
  Denizli
  Manisa
  Aydın
  Kütahya
  Afyonkarahisar
  Uşak
  Muğla
  Çanakkale

  Ege Bölgesindeki Ovalar
  Ege bölgesinde horslar arasında kalmakta olan grabenler bir alüvyon ovasıdır. Bakırçay ovası, gedi ovası, büyük menderes ovası küçük menderes ovası. Ayrıca menemen delta ovası ve balat delta ovası vardır.

  Ege Bölgesindeki Akarsular

  Ege bölgesinde bakırçay nehiri, gediz nehri, küçük menderes nehri ve büyük menderes nehri ege bölgesinde bulunan en bilindik akarsulardır. Ege bölgesinin içi bölümlerinde susurluk nehri ve sakarya nehrinin kolları vardır.

  Ege Bölgesindeki Göller
  Ege bölgesindde bafa gölü, marmara gölü, ışıklı gölü, simav gölü, serçin gölü ve azap gölü bulunmaktadır.

  Ege Bölgesinin Geçim Kaynağı
  Ege bölgesi geçimini tarımdan ( zeytin, üzüm, tahıl, mısır, buğday, arpa, soğan, patates, sebzeler vs. ) Hayvancılıktan ( kıl keçisi, koyun, sığır, manda, balıkçılık, arıcılık ), sanayiden ( ege bölgesi marmara bölgesinden sonra sanayi alanından 2. sırada yer almaktadır. Şehirde gıda fabrikaları, tekstik, tütün gibi fabrikalar vardır. ),

  Ege Bölgesi Turizm
  Ege bölgesinden akdeniz ikliminin hakim olduğu kıyılarda turizm açısından çok zengindir. Bunlardan en bilinenleri çeşme, kuşadası, didim, bodrum’dur.