Düşünen İnsanlar İçin !!!!

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu eVaq0Liq tarafından paylaşıldı.

 1. eVaq0Liq

  eVaq0Liq Bayan Üye

  Ortalama 100 trilyon hücreye sahibiz. Sahip olduğumuz her hücrede birer tane DNA
  molekülü vardır. Bunlardan "sadece bir tanesinin" içinde 3 milyar farklı konuda bilgi
  bulunur. Bu bilgiler toplam 1 milyon sayfalık bir seri kitap oluşturabilirler. 1 milyon
  sayfalık kitap yaklaşık 1000 cilttir. Bu 1000 ciltlik eserin sayfalarını yan yana uzatabilsek,
  uzunluğu Kuzey Kutbu'ndan Ekvator'a kadar uzanabilir. Bu 1000 ciltlik eser 24 saat hiç
  durmadan okunacak olsa, eserin tamamlanması 100 yıl sürer. Bu muazzam bilgi, tek bir
  tırnağımızda, saçımızın tek bir telinde veya kolumuzun üzerindeki herhangi bir tüyde
  bulunan "tek bir DNA"ya aittir.

  1000 ciltlik bir kütüphane, nasıl gözle göremediğimiz tek bir tüycüğün içinde saklanmış
  olabilir? Nasıl o tüycüğü meydana getiren tüm hücrelerde ayrı ayrı paketlenebilir, nasıl
  bizleri oluşturan "tüm diğer hücrelerin" içine sığdırılmış olabilir? Tek başımıza taşımamız
  mümkün olmayan 1000 kitaba sığacak bilgi, nasıl 100 trilyon kere bedenimize
  yerleştirilmiştir? Bunu insan istese, kendi kendine başarabilir mi? Bunu başarabilecek
  herhangi bir teknoloji var mıdır? Bu muazzam bilginin tesadüf eseri hücrelerin içine
  yerleşmiş olması mümkün müdür?

  Ne rast gele olayların, ne insanın, ne de teknolojinin, bu hayranlık uyandırıcı eseri meydana
  getirecek gücü olmadığı açıktır. Bu, bilimsel olarak da delillendirilmiş bir gerçektir.
  Bedenimizde taşıdığımız bu hayranlık uyandırıcı eser, her şeyi dilediği gibi yapmaya gücü
  yeten Allah'a aittir.

  Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı
  onu işiten ve gören yaptık. Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.
  (İnsan Suresi, 2-3)